İş kazası /meslek hastalığı sebebiyle işinden geçici bir süre çalışamayacağı hekim raporuyla belirlenen sigortalıya, istirahatli  olduğu  her gün için SGK tarafından yapılan parasal yardıma geçici iş göremezlik ödeneği denir. Sürekli iş göremezlik ödeneği ise, sigortalının iş kazası/meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve engeller nedeniyle mesleğinde çalışamayacak derecede kazanma gücünü tümden/kısmen yitirmiş olmasını ya da mesleğini sürdürmekle birlikte, çalışma gücünün... Devamını Oku
  25/08/2017 Tarihli Resmi Gazete yayımlanan KHK /694 ile 5510/40 Maddesine eklenen ‘’19’’ sıra numarasıyla eklenen; 19)(Ek: 15/8/2017-KHK-694/153 md.) Ceza infaz kurumlarında ceza infaz kurumu müdürü, idare memuru, infaz ve koruma baş memuru, infaz ve koruma memuru unvanlı kadrolarda bulunanlar ile Adalet Bakanlığı taşra teşkilatına tahsisli kadro veya pozisyonlarda... Devamını Oku
Yıllık izin uygulamasında yol izni
Okurlarımız yıllık izin bitiminde yol izni kullanmak istediklerini belirtiyor.  İş hayatında 1 yıllık yorgunluğu üzerinden atmak isteyen çalışanlar, enerji depolamak için yıllık izin kullanmaya ihtiyacı vardır. Yol izni nedir? 4857 sayılı İş Kanunu’nun 56. maddesinin son paragrafına göre, ”Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları... Devamını Oku
Çalışma hayatında telafi çalışması
10 günlük kamu çalışanlarına uygulanan idari izinler, özel sektör için 29-30-31 Ağustos günlerinde 2,5 gün izin veren işyerlerinde yıllık izin süresine sayılması, bazı işyerleri ise bu sürelerin çalışarak üretime katkı vermesi yönünde düzenlemeye yer verilmiştir. Bu hafta işverenler, çalışanlar için telafi çalışması nedir bu konuya açıklık getireceğiz.   Telafi... Devamını Oku
Çalışma hayatında sıklıkla karşılaştığımız işçi ve işveren arasında sıklıkla söz edilen konulardan biri de avans konusudur. Çalışanların ihtiyaçları, talepleri üzerine hak edecekleri  ücretlerinden mahsup edilmek üzere, yapılan geçici ödemeye avans denir. İşveren işçinin vermiş olduğu hizmet sonucunda, emeğinin karşılığında ücret ödemek zorundadır. İşçi parasal ihtiyaçlarını çözümü için bireysel ya... Devamını Oku
20.03.1976 yılında Libya’la ikili sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmıştır. Libya’ya işçi olarak Türk işçileri özellikle  inşaat sektöründe çalışmak üzere gönderilmiştir. 01.09.1985 tarihinden itibaren Türk işçilerinin primleri işverenleri tarafından ödenmekte olup,bu tarihten öncesi için sigortalı işçinin yurt dışı borçlanmasıyla,çalıştığı süreleri hizmet olarak kazanması olanaklıdır. Libya’da yaşanan iç savaştan dolayı,sigortalı işçinin borçlanma... Devamını Oku
Gazetecilerin SSK Kanundan gelen ilave sigortalılık süreleri, 5510 sayılı Kanunla devam eden fiili hizmet hakları bulunmaktadır. 506 ve 5510 ‘da emeklilik tarihini öne çeken haklar olmaktadır. 30/09/2008 Tarihine göre Basın Çalışanlarının hakları 506 sayılı Kanunun Ek Madde 5 yazılı esaslar doğrultusunda işlem yapılmaktadır. 2013 YILI ŞUBAT AYI TEKRAR YIPRANMA... Devamını Oku
Ölen Gazeteciye Tazminat Ödenir: Gazetecinin ölümü sebebiyle iş akdinin sona ermesi halinde, eşi ve çocuklarına ve bunlar bulunmadığı takdirde, geçimi kendisi tarafından karşılanan aile üyelerine (ana, baba ve kardeşlerine), ölen gazetecinin  aylık ücretinin üç katından  az olmamak üzere, kıdem hakkı tutarında ölüm tazminatı verilir. Haftalık İzin Kullanma ve Mazeret... Devamını Oku
Basın Çalışanın Deneme Süresi Nedir? Mesleğine ilk giren gazeteciler için deneme süresi en çok üç aydır. Bu süre içinde taraflar iş akdini ihbar süresine ve tazminata tabi olmaksızın feshedilebilirler. Bu sürenin sonunda sözleşmenin yazılı olarak yapılması mecburidir. Stajyer adedi, sözleşmeli  yazı işleri kadrosunun %10’unu geçemez. İhbar Süresine Bakılmadan İş... Devamını Oku
Yazı dizimiz boyunca sizlere basın çalışanlarının haklarını anlatacağız. Gazeteciler, muhabirler, fotoğrafçılar, kameramanlar, yazı işleri çalışanları ve süreli dergi, mecmua çalışan basın emekçileri için 13/06/1952 yılında kabul edilen 20/06/1952 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 5953 sayılı ‘Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun” da düzenlemelere yer verilmiştir. Kanun 32... Devamını Oku