Yaşam ile ölüm arasında süre belirlemesi yoktur. Anlık ve ani bir olaydır. Zamana, mekana bağlı değildir. Her zaman, her an karşılaşabiliriz. Sağlıklı olan da, sağlıksız da, ölümden uzaklaşma adına kendisini koruma altına alan da, bu gerçekle yüzleşir. Sağlıklı görünen bir kişinin ani bir kalp kriziyle vefat etmesi, iş ve... Devamını Oku
2018 Yılı bütçesinde yer alan K cetvelinde bazı artışlara yer verilmiştir. Ek ders, Konferans, Fazla çalışma ve diğer ücret ödemelerinin tutarlar olmak üzere düzenlenmiştir. Ek ders ücretleri 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre belirlenen tutarda, öğretmenlere ve öğretmen olarak görevlendirilenlere ise aynı Kanuna göre okutmanlar için belirlenen tutarda ek... Devamını Oku
2018 asgari ücretli için neler getiriyor?
Asgari ücret komisyonu, milli seviyede tek asgari ücret tespitine oy birliğiyle, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri için 67,65 lira olarak tespitine işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oy çokluğuyla karar verdi. 30.12.2017 tarihli ve 30286 sayılı sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Asgari ücrete yapılan... Devamını Oku
Taşeron işçisi kadro aldı
696 sayılı KHK ile kamu idareleri bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ödemeleri merkezi yönetim, sosyal güvenlik kurumu, fon, kefalet sandığı, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü bütçelerinden veya döner sermaye bütçelerinden, ya da kendi bütçelerinden karşılananlara 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla taşeron aracılığıyla çalıştırılmakta... Devamını Oku
2018 yılı asgari ücreti neleri değiştirir
İş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun kapsamında olan veya olmayan, her türlü işçinin çalıştığı bütün işkollarını kapsıyor. Yönetmelik ile birlikte tüm çalışanları asgari ücret seviyesinin altında çalıştırılmayacağı güvence altına alınıyor. Asgari ücret işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım... Devamını Oku
31.12.2017 tarihine kadar 5510/41’inci Maddesine göre borçlanma işlemlerinizi yapmanız halinde 2018 yılı artışından etkilenmeyeceksiniz.5510 sayılı Kanunun hizmet borçlanmalarına ilişkin hükümleri, 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe girmiştir. 5510 sayılı Kanunun 4.-1(a/SSK), (b/BAĞ-KUR) ve (c/KAMU GÖREVLİLERİ) bentlerine tabi sigortalılar ile bunların hak sahiplerinin borçlanabilecekleri süreler 5510 Sayılı Kanunun 41,... Devamını Oku
Meslek kodu uygulaması başlıyor
2018 yılının ilk günlerinde meslek kodu uygulaması başlıyor. n) Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri... Devamını Oku
Hizmette 30 yılı geçenlere ikramiye
657 tabi kamu memurlarından 30 yıldan fazla hizmeti olanlara emeklilik ikramiyesi ödenmemekteydi. Anayasa Mahkemesi’nin kararı ile 30 yıldan fazla sürelere de emeklilik ikramiyesi ödenmesine imkan sağlandı. Uygulamanın yürürlüğe girdiği 27 Ocak 2017 tarihinden önce emekli olmuş ve 30 yıldan fazla emekli ikramiyesine müstahak hizmet süreleri bulunmasına rağmen, 30 tam... Devamını Oku
Planlanan emeklilik süreyi uzatmaz
Okurlarımız ısrarla emeklilik planlamasını sorsa da, her çalışanın kendine özgü bir emekliliği, diğer sigortalı için örnek teşkil etmez. Emeklinin sigortalılık türü, işe başlama tarihine göre farklılık içerecektir. Sigortalıların iki önemli ortak noktası; a.)Erken emeklilik b.)Yüksek emekli aylığı önem taşır. Tabi ki emeklilikte engellik statüsü, malullük şartları da ayrı bir... Devamını Oku
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298’inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile... Devamını Oku