Yazı dizimiz boyunca sizlere basın çalışanlarının haklarını anlatacağız. Gazeteciler, muhabirler, fotoğrafçılar, kameramanlar, yazı işleri çalışanları ve süreli dergi, mecmua çalışan basın emekçileri için 13/06/1952 yılında kabul edilen 20/06/1952 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 5953 sayılı ‘Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun” da düzenlemelere yer verilmiştir. Kanun 32... Devamını Oku
Temmuz ayında emekliler maaş artışlarını merak ederler. Emekli maaş artışında 6 aylık dönemde aile bütçesine katkısına bakılır. Özellikle SSK ve Bağ-Kur statüsünden emekli olanlar için TÜİK enflasyona bağlı 6 aylık değişim oranları dikkate alınır. Kamu çalışanları için ise aylık maaş katsayılarındaki değişiklik kamu toplu sözleşmesindeki haklarda kamu emekli aylıklarını... Devamını Oku
Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin 18 yaşını doldurduktan sonra Türk vatandaşı olarak yurt dışında geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak... Devamını Oku
18.5.2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27.5.2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 7020 sayılı Kanun hükümleri uyarınca; 2017 yılı Mart ayı/dönemi ve önceki aylara ilişkin olup, Kanunun 3. maddesi... Devamını Oku
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alanlara göre belirlenen haftalık ders çizelgeleri ve öğretim programlarındaki uygulamalı meslek derslerinin eğitimi, öğretmenlerin gözetiminde okulun atölye ve mevcut laboratuvarında verilmiyor.  Bu eğitim, usta öğretici veya eğitici personel gözetim ve denetiminde, işletmeler tarafından sağlanan ortamlarda verilmesi ilkesine dayanmaktadır. Bu da, öğrencinin edindiği mesleki yeterlikleri kullanma... Devamını Oku
  Çalışma hayatında yıllık izinler ağırlıklı olarak okulların tatil olmasıyla birlikte, eylül dönemine kadar büyük bir çoğunluğu kullanılır. Kalan yıllık izin süreleri de genelde o yıl ya da izleyen yıllar içinde kullandırılır. Bugün köşemizden siz okurlarımıza kısaca yıllık izin haklarınızdan söz edeceğim. İş Hukukunda Yıllık İzin Düzenlemesi: 4857 sayılı... Devamını Oku
Sosyal devlet, çalışanlarını koruyan, onların insan onuruna yakışır bir hayat sürdürmelerini sağlayan, gelirin adil biçimde dağıtılması için gerekli önlemleri alan, güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak sosyal adaleti ve sosyal dengeleri gözeten devlettir. Engelli sigortalıya vergi indirim belgesi verilmesi hem vergi hem de sosyal güvenlik açısından sağlam sigortalıya göre avantajlar sunar.... Devamını Oku
27.05.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7020 sayılı son yapılandırma kanunu, bu tür kanunlar içinde bir öncekilerle en yakın tarihte çıkarılmış bir yasa olmasıyla öne çıkıyor. 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 -1 (a/SSK), (b/BAĞ-KUR) ve (c/EMEKLİ SANDIĞI) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden... Devamını Oku
Çalışma hayatında işçi ve işveren ilişkileri kanunlarla düzenlenmiştir. Bunun yanında kanunlar esas alınarak düzenlemeye yönelik yönetmeliklere de yer verilmiştir. İşçi de, işveren de haklarını yasal düzenlemeler çerçevesinde kullanacaktır. Özellikle kıdem tazminat fonunun düzenlendiği bugünlerde, bazı hallerden dolayı işveren tarafından yapılan haklı nedenle fesihlerde çalışanlar kıdem tazminatı alamaz iken, fon... Devamını Oku
Bu hafta 81 ilde Sosyal Güvenlik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Hafta boyunca, sosyal güvenlik bilincini artırma adına sempozyumlar düzenlenecektir. Özellikle bu yıl Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Sayın. Mehmet Müezzinoğlu tarafından başlatılan Milli İstihdam Seferberliği, “İş Kazalarında Sıfır” sloganıyla birlikte haftanın ayrı bir önemi olacaktır. Yılbaşında çalışma hayatında milli... Devamını Oku
Günümüzde anneler, gerek ekonomik zorunluluklardan dolayı aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla, gerekse yaşam standartlarını yükseltmek, meslek sevgisi, toplumda prestij kazanmak, çevre edinmek, yeni insanlar tanımak ve eşinin yanında konumunu yükseltmek gibi bir dizi psikolojik nedenlerle çalışma hayatında yerlerini almışlardır. Çalışan anneler çocuklarına bakılması adına öncelikle aile büyüklerinden yardım alırken,... Devamını Oku
Muhtaç çocukların korunmalarını gerektiren süre içinde aile ortamında yetiştirilmesine yönelik koruyucu aile hizmetleri yönetmelik esaslarıyla belirlenmiştir. Koruyucu Ailenin Belirlenmesi: 1) Haklarında acil korunma veya bakım tedbiri alınması zorunlu görülen çocuklar öncelikli olarak koruyucu aile yanına yerleştirilir. 2) Yönetmelik kapsamındaki çocuklardan, her ay koruyucu aileye yerleştirilebilecek olanların fotoğrafları, ad ve... Devamını Oku
29 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 690 sayılı KHK’le birlikte Dördüncü Bölümde Sosyal Güvenlikle ilgili düzenlemelere yere verilmiştir. Mahalle ve köy muhtarlarının  sigortaya  esas primlerini 01/05/2017 tarihinden itibaren il özel idareleri veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları tarafından SGK ödenecektir. Muhtarların primlerini devletin  ödemesiyle birlikte, muhtarlar ve bakmakla... Devamını Oku
  5510/41’inci Maddesiyle doğum borçlanması hakkında köşemizde açıklamalara yer vereceğiz. SSK BAĞ-KUR EMEKLİ SANDIĞI İŞTİRAKÇİLERİ Kadının, 3 defa olmak üzere, her doğum için doğum tarihinden itibaren geçen en fazla 2 yıllık (720 günlük) süreleri, uzun vadeli sigorta kolları (MYÖ) açısından sigortalı sayılmaması ve çocuklarının yaşaması şartıyla borçlandırılır. Doğum borçlanması... Devamını Oku
İkametgah adresleri Türkiye’de bulunanlar uluslararası denizlerde, göllerde ve akarsularda yabancı ülke bayrağını taşıyan gemilerde çalışan gemi adamları 01.01.2012 tarihi itibariyle 5510 sayılı Kanun’un 60. -1  (g) bendi kapsamında GSS olarak tescil edilmiştir. İKİLİ SÖZLEŞME DİKKATE ALINIR: Yabancı bayraklı geminin Türkiye ile arasında sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan ülke bayrağını taşıması,... Devamını Oku
1.4.2017 tarihinden itibaren gelir testi, talep halinde uygulanacak olup, gelir testi sonucu aile içinde kişi başına düşen gelir seviyesi brüt asgari ücretin 1/3’ünden az ya da fazla (60/1-g) şeklinde olacaktır.   1.4.2017 tarihinden itibaren (60/1-g) bendi kapsamda tescil edilenlerin aylık prime esas kazanç tutarı, prime esas günlük kazanç... Devamını Oku
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa eklenen geçici maddeyle birlikte Bakanlar Kurulunun yetkisiyle birlikte beş eğitim ve öğretim yılına kadar da uzayabilecek.   Ocak ayında Bakanlık ve İş Kur yetkilileri protokol yapmış ve uygulamaya Şubat ayından itibaren başlanmıştır.   Staj gören öğrencilerin ücretleri ayın 10’una kadar açılacak banka hesaplarına yatırılacak,... Devamını Oku
Özellikle 6111 sayılı Kanununla 4447/Geçici 10 Maddesiyle birlikte önemli teşvik yürürlüğe girmiş, bu teşviki iyi değerlendiren işverenler için önemli avantajlar sağlıyor.   KANUNUN DETAYI   31/12/2020 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, Özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanların; İşe alındıkları tarihten önceki... Devamını Oku
Sağlık Uygulama Tebliği’nde detaylı olarak sağlık katılım payları ele alınmış, eklerinde belirtilmiştir. Bugün siz okurlarımıza günlük hayatta karşılaştığımız sağlık katılım bedelleri, 2017 yılında uygulama alanında alınacak tutarlar hakkında bilgi vereceğim. Sağlık kuruluşları a) Birinci basamak resmi sağlık kuruluşu (Sağlık Bakanlığı’na bağlı birinci basamak sağlık kuruluşları, kamu idareleri bünyesindeki kurum... Devamını Oku
1/01/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan ve başka birinin de bakmakla yükümlüsü olmayan kişiler, genel sağlık sigortası şemsiyesi altına alınmışlardı. Genel sağlık sigortası zorunlu olmasına rağmen yeterince anlatılmadığı için 1/01/2012 tarihinden itibaren zorunlu olarak genel sağlık sigortası (GSS) borçları da katlanarak günümüze taşınmıştır. 2014... Devamını Oku
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü bugün kutlanıyor. 8 Mart 1857 tarihinde ABD’nin New York kentinde 40 bin dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Bu grev esnasında polis işçilere saldırdı ve onları fabrikaya kilitledi. İşçilerin fabrikaya kilitlenmesinin ardından yangın çıktı. Yangında, işçilerin fabrika... Devamını Oku
  08/11/2016 Tarihli Resmi Gazete’de  “ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK’’ yayınlanmıştır. Yönetmelikle doğum ya da evlat edinilmesi sonrası işçinin kısmi süreli çalışma yapabileceği işleri belirleniyor. 4857 sayılı İş Kanununun 13 /5. fıkrası uyarınca kısmi süreli çalışma talebinde bulunan işçiler ile bunların işverenlerini... Devamını Oku
  HATALAR VARSA DÜZELTME ESASI 1) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin kanuni beyanname verme süresi içerisinde elektronik ortamda verilmesi esastır. Kanuni süresi içinde veya kanuni süresinden sonra verilen beyannamenin hatalı ve/veya eksik olduğu hallerde, süresinde veya süresi geçtikten sonra bu hata ve/veya eksiklikleri düzeltici mahiyette elektronik ortamda yeni bir... Devamını Oku
  Muhtasar Beyanname: Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla, vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken belgedir. Aylık Prim ve Hizmet Belgesi: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 -1 (a) bendi... Devamını Oku
TBMM yasallaşması bekleyen torba yasada hem vergide yeni düzenlemeyle birlikte %5 indirim hem de Esnaf Ahilik Sandığı, 5510 sayılı Kanunda yeni düzenlemelere yer verilmiştir. 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Eklenecek Ek Madde 6’yla birlikte ‘’ESNAF AHİLİK SANDIĞI’’ kuruluyor. Ahilik Sandığından Kapsam Dışı Olanlar: a.) 5510/50’inci maddesiyle isteğe bağlı sigortalılar,... Devamını Oku
Sosyal Güvenlik Hukuku yaşayan bir hukuk olduğu gibi, ölen sigortalının vefatı halinde cenazesi ortada kalmaması adına ya da geride kalanlara yük olmaması için bu ödeme yapılmaktadır.Biz buna kayıt altında olanlara ödenen “primli sosyal yardım” deriz. Bu ödenek de “primli bir sosyal yardım” olduğu için sigortalı olmanın önemini bir kez daha... Devamını Oku
27 Ocak 2017 Tarihli ve 29961 Sayılı Resmi Gazete’de  “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’ yayınlanmıştır. 30 YIL ÜSTÜ EMEKLİ SANDIĞI İŞTİRAKÇİSİNE İKRAMİYE GELDİ: 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa  geçici madde 226 eklenmiştir. Kanunla... Devamını Oku
yılıyla birlikte kıdem tazminatı tavan miktarı artmış oldu.2016 yılında 4.297,21 TL olan miktar 2017 yılında  yüzde 3 oranında artışla birlikte 4.426,16 TL’sına yükselmiştir. İŞ KANUNUNA TABİ İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI ALMA ESASI NEDİR? İşçinin kıdem tazminatı alması için, işveren tarafından iş akdi feshi, işçinin haklı nedenle iş akdi feshi, işçinin... Devamını Oku
Sigortalılığın sona ermesi 5510/ 9. maddesinde sigorta kapsam türleri itibariyle belirtilmiştir. 4-1(a/SSK) kapsamındaki sigortalıların, hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren sigortalılık sona erecektir. Hastalık  ve analık hükümlerinin uygulanmasında sigortalılık; a) İlgili kanunlar gereği sigortalının ücretsiz izinli olması, greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde, bu hallerin sona ermesini,... Devamını Oku
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 -1(a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20’nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılar, İstekleri halinde; 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılar,... Devamını Oku
22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39’uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 06/12/2016 tarihinde başladığı çalışmalarını 29/12/2016 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda; 1)    Milli seviyede tek... Devamını Oku
2017 yılına sayılı günler için az bir zaman kalmıştır. Kısaca 2017 yılında çalışma hayatında gündeme nelere gelecek bu yazımızda cevap arayacağız. ASGARİ ÜCRET GÜNDEME DAMGASINI VURACAK Özellikle çalışanları 2017 yılı için belirlenecek asgari ücretle birlikte, asgari geçim indirim tutarları ilgilendiriyor. Yazımızı hazırladığımız bugünlerde 2017 yılı asgari ücreti belli olmadı.... Devamını Oku
Geçen hafta gazetemizde bize ayrılan köşemizde siz okurlarımıza Kısmi Süreli Çalışanlar için getirilen genel sağlık sigortası (GSS) kolaylığından bahsetmiştik. Bu hafta da yazımızın uygulama esaslarına değineceğiz. 5510/ Geçici 12’nci maddesinde öngörülen geçiş süresinin sona erdiği 1/1/2012 tarihinden itibaren 4857 sayılı Kanunun 13 ve 14’üncü maddelerine göre kısmi süreli, çağrı... Devamını Oku
İş Kanunu hükümleri ‘’13 ve 14 maddelerine” göre kısmi süreli, çağrı ya da uzaktan çalışma esasına göre çalışan işçilerin 01/01/2012 tarihinden itibaren karşılarına GSS borcu çıkmakta idi. Bu borçlar 2014 yılından itibaren çıkan yapılandırma kapsamında SYDV gelir testi yaptırılmak suretiyle alt dilim ile üst dilim arasında GSS tekrar belirleniyordu.... Devamını Oku
Geriye dönük hizmet kazanmada süre daralıyor
2016 yılının bitimine sayılı günler kaldığı bugünlerde borçlanma yapacaklar elini çabuklaştırmalı, son günlere bırakmamalıdır.5510 sayılı Kanunun hizmet borçlanmalarına ilişkin hükümleri, 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe girmiştir. 5510 sayılı Kanunun 4.-1(a/SSK), (b/BAĞ-KUR) ve (c/KAMU GÖREVLİLERİ) bentlerine tabi sigortalılar ile bunların hak sahiplerinin borçlanabilecekleri süreler 5510 Sayılı Kanunun 41,... Devamını Oku
Kadın okurum 1964 doğumlu olup,1984 yılında Türkiye ile ikili sözleşmesi  olan ülkelerden yurtdışı başlangıç tarihi ilk giriş sayılan ülkede çalışmış.15 yıllık çalışma süresi,1986-1999 arası 3 çocuğu var. SGK borçlanma başvurusunu 2015 yılının Temmuz ayında yapmış. Borçlanma tutarını ise hemen ödemiş, beklemeye başlamış emekli maaşı bağlanmasına. Öncelikle kendisine bu işlemleri... Devamını Oku
Bu yılın sonuna kadar emekli olmak isteyenlere seyyanen zamdan yararlanmak için 31/12/2016 tarihi son gün (Kamu işçisi için ise 14/01/2017). Çalışanlardan emeklilik için aranan 3 şart olan; a.) Sigortalılık süresi, b.) Sigortalının emekli olması için aranan gün, c.) Emekli olmak için belirlenen yaş olmak üzere sağlamaları halinde emekliliğe müracaat... Devamını Oku
Bağ-Kur’a tescil olmak için belirlenen süreleri kaçırmamak gerekiyor idi. 8 Kasım’da  yapılan V. Esnaf Şurasıyla birlikte,(IV. Esnaf Şurasında aynı konu gündeme gelmişti.) geriye dönük esnaf ve sanatkarların (işverenlerin) tescil işlemi konusunda görüşler ortaya konmuştur. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vergi kaydı bulunan, sigortalılık niteliği taşıyan esnaf... Devamını Oku
İş akdi sonlananlar için ibranameler düzenlenmesi esnasında yasal mevzuata uygun olmalıdır. Bugün yazımızda en çok hata yapılan bir konuyu okurlarımıza açıklama ihtiyacı duyduk. 6098 Sayılı Borçlar Kanunuyla birlikte artık ibraname işverenler açısından zorunluluk haline geldi. Açılan davalarda dosyaya konan ibranamelerde şekil yönünden Yargıtay öğretilerine riayet etmek gerekir. Özellikle Yargıtay... Devamını Oku
Analık hali; –  Sigortalı kadının, –  Sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin, –  Kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadının, –  Gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşinin, gebeliğin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık hali ile... Devamını Oku
6736 sayılı Kanun hükümleri uyarınca; 2016 yılı Haziran ayı/dönemi ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği halde bu Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarih itibarıyla ödenmemiş olan; 1- 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi,... Devamını Oku
Özellikle son günlerde yazılı ve görsel medya da özel istihdam haberleri yer alınca, yeni bir uygulama gibi anlatılıyor. İşin aslı aslında 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’nda gizlidir. 05/07/2003 tarihinden itibaren 13 yıllık sürede Özel İstihdam Bürosu İkinci Kısım detaylı olarak anlatılmıştır (17 ila 19 Maddeleri).  06/05/2016 tarihinden itibaren... Devamını Oku
Ekim 2008 öncesi çalışmalar fiili hizmette dikkate alınıyor SGK’nın 12.11.2015 tarihli ve 5654390 sayılı Genel Yazısı ile fiili hizmet çalışmasına  esneklik getirilmiş bulunmaktadır. Buna göre 2008 yılı Ekim ayı başından önce 506 sayılı Kanuna tabi olarak 5510 sayılı Kanun’un 40. maddesinde sayılan işler ve işyerlerinde çalışıp 2008 yılı Ekim... Devamını Oku
1/10/2016 tarihinden itibaren 4/b statüsünden borcu olmayan işverenler için yüzde 5 indirim kapısı açıldı. Yapılandırmadan faydalananlar da bu haktan yararlanacaklar. Şimdi asıl gözlerimiz yüzde 5 Bağ-Kurlulara prim indirimi olmasına rağmen önümüzdeki yıllarda borçlu Bağ-Kurlu sayısında işverenlerde düşüş yüksek miktarda olacak mı? Yoksa eskiden olduğu gibi  4/b borçları devam ederek... Devamını Oku
Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinde Türk sigortasına girişinden önce akit ülke sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine ilişkin özel hüküm bulunan ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlananların akit ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarihin Ülkemizde de ilk işe giriş tarihi olarak kabul edileceği yönünde düzenleme yapılmıştır. Söz konusu... Devamını Oku
Toptan ödeme  konusu mülga 506 sayılı Kanunla ayrı bir maddede belirtilmiştir. Toptan ödeme:( 506/64 Madde) Sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılan ve malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan, a) Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş bulunan sigortalıya, b) 50 yaşını doldurmuş bulunan ve erken yaşlanmış olduğu tespit... Devamını Oku
01/01/2012 Tarihinden itibaren zorunlu Genel Sağlık Sigortası uygulaması başladı.Emekliler dışında kalan tüm çalışanlar,sosyal güvenlik uygulaması dışında olanlar(işsizler,öğrenciler,tutuklular,askerde olanlar) GSS  şemsiyesi altına alındı. Kısmi süreli çalışan dediğimiz,okul harçlığını çıkartmak isteyen öğrenciler için çalıştınız diyerek GSS borcu çıkartılması bu kesimi üzüyordu. Bununla ilgili sıkıntıları yazılı ve görsel medya da sıklıkla dile... Devamını Oku
2012 yılından itibaren zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) olunmasının başlamasıyla birlikte hızla GSS borçluları arttı. Yapılan yasal düzenlemelerle birlikte kısmen borçtan kurtulma sağlansa da ,bazıları için borç durumu halen  devam ediyor. 02/01/2017 TARİHİNE KADAR GELİR TESTİNE MÜRACAAT ETMEK GEREKİYOR 5510 Sayılı SS ve GSS Kanunun 60’ıncı Maddesi gereğince zorunlu... Devamını Oku
Askerlik borçlanması sigortalılar için can simidi işlevi görür. Özellikle emekli olmak isteyenler için eksik günlerini askerlik borçlanması yaparak tamamlayarak emeklilik haklarını tescil ettirirler. Yazımızda askerlik borçlanmasının avantajlarını sizlere anlatacağız. 5510 sayılı SS ve GSS Kanunun 41. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi ile; Muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er , 1.1950... Devamını Oku
Bireysel Emeklilik ile tanışmamız 7/04/2001 tarihinde 4632 sayılı Kanunun  RG’de yayınlanmasıyla birlikte olmuştur. Kanunun amacı, kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak, bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde ek bir gelir sağlanarak refah düzeylerinin yükseltilmesi,ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratarak istihdamın artırılması ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunulmasını teminen,gönüllü... Devamını Oku