Bebek işçi

Bebek işçi

Vedat İLKİ 24 Nisan 2018

Bebek işçi başlığını görenler hemen “Bu da nereden çıktı?” diyecekler. Ülkemizde bebek işçi var mı? Güzel sanatlar dalında, evet bebek işçimiz var. Dizilerde, sinema filmlerinde bebek oyuncular yer alıyor. Bu sektörden dolayı bebek işçi denir. 4857/71-6. Fıkrası : ‘’(Ek fıkra: 4/4/2015-6645/38 md.) Sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinin kapsamı, bu... Devamını Oku
Engelli işverenin emeklilik şartları
5510 sayılı Kanuna tabi sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce: Çalışma gücünün yüzde 60’ını kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilen sigortalı bu hastalık veya engeli sebebiyle malullük aylığından yararlanamaz. Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 5510 sayılı Kanunun 25. maddesinin ikinci fıkrasına göre malul sayılmayı... Devamını Oku
Anlaşmalı boşanmaya SGK ayarı
Türk Sosyal Güvenlik sistemi yetim kız çocuklarını devletin koruması altına alma, yetim ya da sonradan dul olan kız çocukları sosyal hayatın tehlikelerinden oluşan olumsuzlukları azaltma yönünde yasal düzenlemeler yapılmıştır. 5510 sayılı yasa ile muvazaalı boşanmaları önleme adına 1/10/2008 sonrası yapılan denetimlerde 506 sayılı yasada olmayan denetimlerde muvazaalı boşanma olsa... Devamını Oku
Yetim aylığı almak çalışmaya engel değil
27/03/2018 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında 7103 sayılı Kanunla birlikte aşağıdaki düzenlemeye yer verilmiştir. MADDE 66- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Ancak, hak sahibi çocuklardan 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını,... Devamını Oku
Emeklilikte yaşa takılmayan grup engelli denilen kişilerdir. Bunların emekli olması için kamu yada özel sektörde çalışsın özellikle 4/a çalışanlar için olmazsa olmazı vergi indirim belgesidir. O halde SGK erken emekli olacak engelli çalışanlar için öncelikle vergi indirim belgesini çalışma esnasında almaları gerekiyor. Engelli emekliliği ile malulen emeklilik kavramları birbirinden... Devamını Oku
  1.4.2017 tarihinden itibaren gelir testi, talep halinde uygulanacak olup, gelir testi sonucu aile içinde kişi başına düşen gelir seviyesi brüt asgari ücretin üçte birinden az ya da fazla (60/1-g-ücretli) şeklinde olacaktır. YÜZDE 3 PRİM ÖDEME: (60/1-g) bendi kapsamda tescil edilenlerin aylık prime esas kazanç tutarı, prime esas günlük kazanç... Devamını Oku
İş hukukunda yeni zaman aşımı süreleri değişti
12/10/2017 tarihinde 7036 sayılı kanunun 15. maddesiyle ek madde 3 4857 sayılı iş hukukunda yer almıştır. Zamanaşımı süreleri artık tekli rakam olan 5 yıla indirilmiştir. Zamanaşımı süresi: Ek madde 3- İş sözleşmesinden kaynaklanmak kaydıyla hangi kanuna tabi olursa olsun, yıllık izin ücreti ve aşağıda belirtilen tazminatların zamanaşımı süresi beş... Devamını Oku
Çalışan kadın ve sorunları
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde ele alınması gereken konuların başında erkeklerle ekonomik hayatta yaşam mücadelesi veren kadınların karşılaştıkları sorunları değinmek gerekir. Sanayi devrimiyle beraber 1750’den 1914’e ve I. ve II. Dünya savaşına kadar olan dönemde kadın emeği ücretlendirilmeye başlanmış ve ücretli işçi olarak çalışma hayatına girmişlerdir. 1857 yılında... Devamını Oku
İşverenlere geriye dönük teşvik geliyor
TBMM’ne sunulan, görüşmeleri devam eden ‘Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair Kanun’ tasarısında geçmiş yıllarda alınmayan prim teşvik ve destekleri için yeni düzenlemelere yer veriliyor. 5510 sayılı Kanuna eklenecek Ek Madde 17, 5510 sayılı Kanunla verilen teşvikler, bunun dışında 4447 sayılı Kanunla verilen... Devamını Oku
Engel oranı birden fazla olanlarda oran tespit edilmesi
Engelli çalışanlara ya da engelli raporu almak isteyenlere birden fazla engelli ise, pozitif ayrımcılık adına erken emekli etmek için bazı olumlu düzenlemelere yer verilmiştir. Tabi burada rapor oranı engellinin ileride hangi koşullarda emekli olacağını ortaya koyar iken hedefte yüzde 40 yer almaktadır. Engelli raporu için koşullar yer alırken, rapor... Devamını Oku