213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298’inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile... Devamını Oku
Çalışma hayatında Atatürk imzası
Ebediyete intikal etmesinin ardından 79 yıl geçmiş, bu yıllar içinde Türk Çalışma hayatının çağdaş, demokratik ve ulusal hatta uluslar arası düzenlemeler onunla birlikte başlamıştır. Çalışma hayatı çeşitli dinamizmler üzerine kurulduğu için ekonominin değişmez parçası olduğundan mevcut düzenlemelere yer veriliyor. Çağımızda sermaye yapısında değişimler, küreselleşme olgusunu da göz önüne alırsak,... Devamını Oku
08/09/1999 sonrası emekliliği belirleyen şartlarda önemli değişiklikler olarak SSK şartlarından emekli olmak mümkün olmamaktadır. Sigortalılar arasında yaygın olan 3600 gün efsanesi yavaş yavaş yerini terk etmeye başladı. Bunun için siz okurlarımıza önce teorik, sonra da pratik olarak konuyu aktaracağız. 08.09.1999 (dahil) ila 30.04.2008 (dahil) tarihleri arasında sigortalı olanlar 4/1-(a/SSK)... Devamını Oku
Sosyal güvenlik sistemi içerisinde, çalışma hayatına girdikten sonra herhangi bir hastalık veya kaza sonucu; çalışma gücünün en az %60’ını kaybettiği tespit edilen, iş kazası/meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü kayıp oranı % 60 ve üzerinde olan sigortalı malul sayılır. ŞARTLAR a.)Çalışma gücünü veya meslekte kazanma gücünü en az %60 yitirmiş olmak.... Devamını Oku
Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 94.yılını kutluyoruz. Modern Sosyal Güvenlik anlayışı da bu dönemle birlikte başlıyor. EMEKLİLİK VE TEKAÜT SANDIKLARI XIX. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda bugünkü anlamıyla sosyal güvenlik kavramına en yakın uygulama emeklilik alanında görülmektedir. Yüzyılın başlarından itibaren modern bir bürokrasinin oluşumu memurluk ve maaş sisteminin yerleşmesine yol açmış ve süreç... Devamını Oku
Küçük çocuklar işveren olsa da sigorta kapsamına alınmaz
5510/12 maddesinde işveren ve işveren vekili tanımlaması yapılmıştır. 4 -1 (a) SSK ve (c) Devlet Memurları maddelerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran; a.) Gerçek b.) Tüzel kişiler c.) Tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar işverendir. İşveren olma adına 5510 18 yaş işveren olamaz diye bir sınırlamaya yer verilmemiştir. Dolayısıyla... Devamını Oku
30/01/1950 tarihli ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu TBMM’de yapılan yeni düzenleme ile birlikte yürürlükten kalkacaktır. İş mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde Adalet Bakanlığınca lüzum görülen yerlerde kurulur. İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde iş mahkemelerinin birden fazla dairesi oluşturulabilir. İş... Devamını Oku
2978 sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanun’un yürürlükten kaldırılmış, yerine 5454 sayılı Kanunla birlikte emekli maaşı (aylık) ya da gelir alanlarda ek ödeme dönemi başlatılmıştır. 5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda ek ödeme yapılması öngörülmüş olup, ek ödeme miktarları... Devamını Oku
Kayıt dışı  mücadelesinde SGK denetmenleri  2008 Ekim- 2017 Şubat arasında kayıt dışı 65 bin iş yeri ve 274 bin sigortalıyı kayıt altına alarak büyük bir başarıya da imza attı. Kayıt dışı istihdam oranının yüzde  33’lere kadar gerilemesinde denetmenlerin tehditlere aldırış etmeden mücadelesi vardır. DENETMENLİK KANUNDA DÜZENLENMİŞTİR: Kayıt dışına karşı... Devamını Oku
İşverenlerin en çok hata yaptıkları konulardan biri de; iş kazası geçirilen gün için APHB sigortalı için gün verilir mi yoksa istirahat alındığı için eksik gün olarak dikkate alınarak o gün SGK prim ödenmez mi? Bu sorunun karşılığı yanlış verilirse, işverenler açısından SGK tarafından idare anlamında cezalar salınır. Kısa vade... Devamını Oku