Bağ-Kur borçluları için aşağıdaki düzenlemeye yer verilmiştir. Madde 24- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçici Madde 76- Köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı halde 31/5/2018 itibarıyla prim borcu bulunanların, bu tarihten... Devamını Oku
5510 sayılı Kanunun Ek 17. maddesinin birinci fıkrasında “Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin... Devamını Oku
24 Haziran 2018 tarihinde sandık başına giderken seçmenler partilere yol verecekler. Oy vermeden önce seçime giren partilerin seçim beyannamelerine bir göz atmalarını isterim. İktidar Partisi sosyal güvenliğe neler vaat ediyor, Ana Muhalefet Partisi ne vaat ediyor? Yazımızda kısaca bugün ona yer vereceğim. İktidar Partisi; 5 yıllık hedeflerinde dünyada değişen... Devamını Oku
7143 sayılı Torba Kanunla birlikte düzenlemeler yürürlüğe giriyor. 18/05/2018 tarihinde yasa 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. 7’nci maddesinde; ‘’(8) Köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, 5510 sayılı Kanuna, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve... Devamını Oku
Yaşam garantimiz, sosyal güvenlik
16 Mayıs 2006 tarihinde kabul edilen 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu çerçevesinde kurulan bir kamu kurumudur. SGK temel amacı; sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve mali açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sistemini yürütmektir. SGK temelleri Osmanlıdan günümüze 150 yıllık bir geçmişe dayanır. Hedef... Devamını Oku
Yeni düzenlemeler geliyor
24 Haziran seçimleriyle birlikte yeni düzenlemelere TBMM Kanun tasarısı olarak getirilmiştir. 3 yılda vergi ve sigorta primlerini yeniden yapılandıranlar peşin ödeme yaptıklarında faizin yüzde 90’ı silinecek. 2 taksitte ödeme yaparlarsa faizin yüzde 50’si silinecek. 2014 yılında 6552 sayılı yasa, 2016 yılında 6736 sayılı yasa ve 2017 yılında da 7020... Devamını Oku
İşçinin serbest zamanı:
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanunun 2. maddesine göre, ulusal bayram ve genel tatil günleri; a) Ulusal Bayram: Cumhuriyetin ilan olduğu 29 Ekim günüdür. Bayram 28 Ekim günü saat: 13.00’de başlar, 29 Ekim günü devam eder. b) Genel Tatil Günleri:Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı... Devamını Oku
Bebek işçi

Bebek işçi

Vedat İLKİ 24 Nisan 2018

Bebek işçi başlığını görenler hemen “Bu da nereden çıktı?” diyecekler. Ülkemizde bebek işçi var mı? Güzel sanatlar dalında, evet bebek işçimiz var. Dizilerde, sinema filmlerinde bebek oyuncular yer alıyor. Bu sektörden dolayı bebek işçi denir. 4857/71-6. Fıkrası : ‘’(Ek fıkra: 4/4/2015-6645/38 md.) Sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinin kapsamı, bu... Devamını Oku
Engelli işverenin emeklilik şartları
5510 sayılı Kanuna tabi sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce: Çalışma gücünün yüzde 60’ını kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilen sigortalı bu hastalık veya engeli sebebiyle malullük aylığından yararlanamaz. Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 5510 sayılı Kanunun 25. maddesinin ikinci fıkrasına göre malul sayılmayı... Devamını Oku
Anlaşmalı boşanmaya SGK ayarı
Türk Sosyal Güvenlik sistemi yetim kız çocuklarını devletin koruması altına alma, yetim ya da sonradan dul olan kız çocukları sosyal hayatın tehlikelerinden oluşan olumsuzlukları azaltma yönünde yasal düzenlemeler yapılmıştır. 5510 sayılı yasa ile muvazaalı boşanmaları önleme adına 1/10/2008 sonrası yapılan denetimlerde 506 sayılı yasada olmayan denetimlerde muvazaalı boşanma olsa... Devamını Oku