Engel oranı birden fazla olanlarda oran tespit edilmesi Engel oranı birden fazla olanlarda oran tespit edilmesi
Engelli çalışanlara ya da engelli raporu almak isteyenlere birden fazla engelli ise, pozitif ayrımcılık adına erken emekli etmek için bazı olumlu düzenlemelere yer verilmiştir.... Engel oranı birden fazla olanlarda oran tespit edilmesi

Engelli çalışanlara ya da engelli raporu almak isteyenlere birden fazla engelli ise, pozitif ayrımcılık adına erken emekli etmek için bazı olumlu düzenlemelere yer verilmiştir.

Tabi burada rapor oranı engellinin ileride hangi koşullarda emekli olacağını ortaya koyar iken hedefte yüzde 40 yer almaktadır.

Engelli raporu için koşullar yer alırken, rapor oranı da ayrı bir önem taşıyacaktır.

Engelli yurttaşlarımız için Aile ve Sosyal Politikalar başta olmak üzere, bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı çeşitli tedbirleri alıyor.

Engelli olmak için doğuştan olabildiği gibi, kaza gibi çeşitli nedenlerle sonradan bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım veya rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilere yasal mevzuatta engelli olarak tanımlanmaktadır.

YÜZDE 40 ESASI VAR

Engelli sayılması için yapılacak tıbbi muayene ve tetiklerde vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gerekir.

ÖZEL SEKTÖRDE

İŞKUR ya da işveren tarafından kontenjan dahili yada harici engelli işçi çalıştırmaya başlandığı zaman Maliye Bakanlığınca istenilen sağlık raporuna istinaden yüzde 40 rapor alanlar hem 506, hem de 5510 sayılı Kanuna göre erken emekli olma şartı yakalarken, emeklilikte aranan yaş şartına takılmamaktadırlar.

BALTHAZARD FORMÜLÜ

Balthazard formülü, birden fazla iş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik dereceleri veya birden fazla engellilik derecelerinin birleştirilmesinde kullanılan hesaplama şeklini tanımlar.

Balthazard formülü, engel oranı belirlenirken birden fazla engeli olanlar için kullanılan hesaplama şeklini ifade etmektedir.

Balthazard formülü aşağıdaki şekilde uygulanır:

  • Engel oranları ayrı ayrı tespit edilir.
  • Bu oranlar en yükseğinden başlanarak sıraya konulur.
  • En yüksek oran, engellinin tüm vücut fonksiyonunun tamamını gösteren yüzde 100’den çıkarılır.
  • Bu çıkarmada kalan miktar, sırada ikinci gelen engel oranı ile çarpılır. Çarpımın 100’e bölünmesinden çıkan rakam en yüksek özür oranına eklenir; böylece, birinci ve ikinci rahatsızlıkların engelli oranı bulunmuş olur.
  • Engel ikiden fazla ise, birinci ve ikinci rahatsızlıkların engel oranı birinci sıraya ve üçüncü sıradaki özür oranı ise ikinci sıraya alınarak formül tekrarlanır.
  • 60 yaşın üzerindekilerde hesaplanan özürlülük oranına balthazard formülü ile yüzde10 eklenerek kişinin engel oranı bulunur.

ÖRNEK

İki kaybı olan engelli için yüzde 35 ve yüzde 20 olması halinde;

a.) En yüksek engelli miktarı yüzde 35 olup 100-35= 65 olup

b.) 65xikinci engel oranı 20/100 = 13

c.) En yüksel engel rakamı yüzde 35+yüzde13= Yüzde 48 engel oranı bulunur.

ÖRNEK

Üç kaybı var olan engelli yüzde 30, yüzde 20, yüzde15

a.)100-30=70

b.)70×20/100=14

c.)30+14= Yüzde 44

d.)100-44=56

e.)56×15/100=8,4

f.)44+8,4=52,4

Pratik: Yüzde 30+ yüzde 14+yüzde 8,4= Yüzde 52,4

SONUÇ: Yüzde 52,40 engelli oranı

ÖRNEK

Dört kaybı var olan engelli yüzde 25 yüzde 20 yüzde15 yüzde 10

a.)100-25=75

b.)75×20/100=15

c.)25+15=40

d.)100-40=60

e.) 60×15/100=9

f.) 40+9=49

g.)100-49=51

h.) 51×10/100=5,1

ı.) 49+5,1=54,1

Pratik: Yüzde 25+yüzde15+yüzde 9+yüzde5,1= Yüzde54,10

SONUÇ: Yüzde 54,10 engelli oranı

ÖRNEK:

Onkoloji yüzde 40 Ortopedi yüzde 10 Endokrin yüzde 5 Psikiyatri yüzde 5

a.) 100-40= 60

b.) 60×10/100= 6

c.) 40+6= 46

d.) 100-46= 54

e.) 54×5/100= 2,7

f.) 46+2,7= 48,7

g.) 100-48,7= 51,3

h.) 51,3×5/100= 2,57

ı.) 48,7+2,57= 51,27

Pratik: Yüzde40+yüzde 6+yüzde 2,7+yüzde 2,57= Yüzde51,27

SONUÇ: Yüzde 51,27 engelli oranı