Gelişen sosyal bilimleri anlattı Gelişen sosyal bilimleri anlattı
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, “Türkiye’de Sosyal Bilimlerin Serüveni” konferansında Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı’yı öğrencilerle buluşturdu. Türkiye’de sosyal bilimlerin gelişimini, Batılılaşma serüveni bağlamında ele alan... Gelişen sosyal bilimleri anlattı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, “Türkiye’de Sosyal Bilimlerin Serüveni” konferansında Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı’yı öğrencilerle buluşturdu. Türkiye’de sosyal bilimlerin gelişimini, Batılılaşma serüveni bağlamında ele alan Kayalı, dışarıdan beslenen düşüncelerin yerel, tarihsel ve sosyal gerçekliğin analizinde özgünlük sergileyemediğinin altını çizdi. Bu tespitini öncelikle Mülkiye, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültelerini merkeze alan kurumsal analizlerle ve 1960-80 yıllarını kapsayan örneklerle dile getirdi. Ayrıca, toplumsal değişimin siyasetle, siyaseten tavır alışlarla değil, önemli ölçüde kültür aracılığıyla gerçekleştiğini de dile getirdi. Rektör Prof. Dr. Galip Akhan, Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı’ya bir teşekkür plaketi takdim etti.