İzmir Ticaret Odası seçim tarihi yaklaştıkça Adaylar arasındaki çalışmalarda hız kazanıyor. Başkanlık seçimlerinde Mahmut Özgener ve Ekrem Demirtaş, Zeki Yöndem, olmak üzere üç aday...

İzmir Ticaret Odası seçim tarihi yaklaştıkça Adaylar arasındaki çalışmalarda hız kazanıyor. Başkanlık seçimlerinde Mahmut Özgener ve Ekrem Demirtaş, Zeki Yöndem, olmak üzere üç aday yarışacak. Bu arada Meslek Grupları adayları da çalışmalarını hızlandırdı. Adaylar çalışma ve üye ziyaretlerinde, yapacakları icraatları üyelere anlatmaya çalışıyor…

Medical Park Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba ve Saniye Bora Fıçı, birlikte düzenledikleri basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelip kendilerini ve seçilmeleri halinde yapacaklarını, hiç görünmeyen Sağlık Komitesini harekete geçirip sağlıkta İzmir’in varlığını, İzmir’i sağlık turizminde de ön plana çıkaracak çalışmalar yapacaklarını anlatan Veysi Kubba ve Saniye Bora Fıçı’nın düşünceleri hayli kayda değer.

İzmir’e devasa bir yatırımla önemli bir katma değeri, Medical Park İzmir Hastanesini, kurduklarını ifade ederek, 9 Nisan’da yapılacak İzmir Ticaret Odası Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği Seçimi sürecinde Medical Park Sağlık Hiz. Tic. A.Ş’yi temsilen Kurucu Ortak ve Genel Müdürü olarak sektördeki şirketlerin  değişim hareketi başlattığını kaydediyor.

Birlikte hareket eden Veysi Kubba ve Saniye Bora Fıçı, “Birlikte söz veriyoruz” adında bir ekip oluşturduklarını İZTO’da ciddi bir temsil sorunu olduğunu söyleyerek; “Sağlık sektörü olarak İzmir Ticaret Odası gibi köklü bir kurumda yeterince iyi temsil edilemediğimizi üzülerek tespit ettik. Sadece seçimden seçime hatırlanan meslek mensupları haline gelmişiz. Sektörümüzün değişim ve gelişimine bir tuğla koymak üzere arkadaşlarımla beraber yola çıktık” şeklinde izah ediyorlar. Sektör temsilcilerinin oylarına talip olduklarını söyleyen Veysi Kubba seçimde kendilerine görev verilmesi halinde yapacaklarının öne çıkanlarını şöyle sıraladı:

“Sektör temsilcilerinin kamu kurum ve kuruluşlarında yaşadıkları sorunlara çözüm üretmek için elimizden geleni yapacağız ve her zaman iletişime açık olacağız. Sorunlarınızın yetkililere aktarmak ve takibi için WhatsApp hattı (0530 174 42 71) 7/24 hizmette olacaktır.

Meslek grubumuz ile bakanlık kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri arasında, oda yönetiminin imkânları kullanılıp, mensuplarımız ile yan yana getirilerek, sorunları ilk muhataplarına iletme imkânı vererek, köprü görevi üstleneceğiz.

Ticaret Odası imkânlarının meslek mensuplarının lehine azami derecede kullandırılması için çaba göstereceğiz. Meslek grubumuzun AB ve benzeri fon, dış kaynaklardan faydalanmaları için oda imkânlarını sonuna kadar zorlayacağız. Bu fon ve kaynakların etkin bir biçimde kullanılması konularında eğitimleri organize edeceğiz.

Meslek grubumuzun iletişimini daha güçlü ve çözüm odaklı yaklaşımlarla sosyal anlamda güçlü bir şekilde birliktelik oluşturarak sürdüreceğiz. Bireysel çıkarlarımız için değil, meslek grubumuzun toplu çıkarları için “Ben’den bize doğru” ilkesi ile hareket edeceğiz.

Grubumuzda yer alan firmaların Dünya ile entegrasyonu için çalışmalar yapılarak rekabetçi bir yapıya ulaşmasını sağlayacağız. Oda imkânları kullanılarak üyelerin bilişim ve sürdürülebilirlik teknolojilerinden azami faydalanmak için eğitim çalışması yapılacak.

Sonuç olarak; toplum için, içinde yaşadıkları ve mensubu oldukları topluma olumlu katkıda bulunmak ve sorumluluklarını yerine getiren bireyler olacaklarını anlatan Veysi Kubba ve Saniye Bora Fıçı’nın kazanmaları halinde vaatlerinin izleyicisi olacağız…