Atatürk Devlet Hastanesi yerine 500 yataklı hastane Atatürk Devlet Hastanesi yerine 500 yataklı hastane

EGEMEN SAYIN-EGE TELGRAF-Akran zorbalığı, bir veya daha fazla kişinin, bir başka kişiyi kasıtlı olarak rahatsız etmesi veya incitmesi şeklinde tanımlanabilir. Bu tür zorbalık, genellikle güç dengesizliğine dayanır ve zorba tarafından mağdur üzerinde kontrol ve baskı kurulmasını içerir. Akran zorbalığının yaygınlığı ve etkisi, çocukların ve gençlerin güvenlik duygularını sarsabilir ve okul başarısını olumsuz yönde etkileyebilir. Fiziksel zorbalık, vurma, tekmeleme, itme gibi fiziksel saldırılarla karakterize edilirken, sözlü zorbalık küfür etme, hakaret etme, alay etme gibi sözlü saldırıları içerir. Duygusal zorbalık, sürekli alay etme, dedikodu yayma, dışlama gibi davranışlarla mağduru incitme amacını taşırken, sosyal zorbalık ise arkadaşlık ilişkilerini manipüle etme veya mağduru sosyal gruplardan dışlama şeklinde ortaya çıkar.

PSİKOLOJİK ETKİLERİ CİDDİ OLABİLİR

Akran zorbalığı, mağdurlar üzerinde ciddi psikolojik etkilere neden olabilir. Zorbalığa maruz kalan çocuklar ve gençlerde depresyon, anksiyete, düşük özsaygı, okuldan kaçma, intihar düşünceleri ve madde kötüye kullanımı gibi sorunlar sıkça görülür. Ayrıca, zorbalık mağdurları genellikle izole hissederler ve sosyal ilişkilerde güçlük çekerler, bu da toplumsal etkileşimlerini olumsuz yönde etkiler.

SOSYAL İLİŞKİLERİN ÖNEMİ VURGULANMALI

Uzmanlar, akran zorbalığının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması için toplumda farkındalık yaratılmasının önemli olduğunu vurgulamaktadırlar. Okullar, aileler ve gençlik grupları, akran zorbalığıyla mücadele etmek için eğitim programları ve politikalar geliştirebilirler. Öğrencilere zorbalık konusunda eğitim vermek, empati ve saygıyı teşvik etmek, ve olumlu sosyal ilişkilerin önemini vurgulamak önemlidir.

AİLELER ÇOCUKLARINI DİNLEMELİ

Ayrıca, zorbalık mağdurlarına destek sağlamak da kritik önem taşır. Okul rehberlik hizmetleri, psikolojik danışmanlık ve destek grupları gibi kaynaklar, zorbalığa maruz kalan öğrencilerin duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılabilir. Ailelerin de çocuklarını dinlemek, onlara güven vermek ve gerektiğinde profesyonel yardım almak için açık olmaları önemlidir.

Kaynak: EGE TELGRAF