Ahmet Buğra TOKMAKOĞLU-EGE TELGRAF- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Buca’nın Tınaztepe ve Adatepe mahallesinde bulunan yaklaşık 415 hektarlık alan için hazırladığı 1/5.000 Nazım İmar Planı’nı askıya çıkardı. İzmir kent merkezine yaklaşık 23 kilometre uzaklıkta bulunan alanda 72 kamu ve özel mülkiyetin bulunduğu kaydedildi.  50 planın tamamen plan değişikliğine girdiği kaydedilen raporda, 22 adedi ise kısmen değiştirildiği vurgulandı.

ÜNİVERSİTE ALANIN DAHA ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI İÇİN…

Raporda yapılan açıklamada, “Dokuz Eylül Üniversitesi Kampüs Alanı içinde maliye hazinesi ve özel mülkiyete haiz taşınmazların da bulunduğu bir üniversite alanı olup yürürlükte bulunan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planında Teknopark, Üniversite Alanı ve Gelişme Alanı işlevindedir” denildi.  Plan değişikliğinin amacı ise, “Kampüs alanı içinde üniversiteye ait mülkiyetler dışında yer alan şahıs ve maliye hazinesine ait parsellerin planın uygulama aşamasında çıkaracağı güçlüklerin önüne geçilebilmesi ve üniversite alanının daha etkin ve verimli kullanılabilmesi amacıyla işbu plan/plan notlarında değişiklik yapılması gereği doğmuştur” gerekçesi sunuldu.