EGE TELGRAF- Buca cezaevinin yıkılması sonucu İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 24 Ekim 2020 tarihinde açılan davada sona gelindi. Belediye alanın rezerv alan ilan edilmesine daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aktarılmasına ilişkin kararın iptalini istedi. Davaya Buca Belediye’si de dahil olmak istedi ancak mahkeme kararınca bu talep reddedilmişti.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REZERV ALANA KARŞI ÇIKTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi başvurusunda arazinin rezerv alan olmasına karşı çıktı ve bu kararın kamu yararına olmadığını, bölgenin yeşil alan olarak değerlendirilmesi ya da sosyal kültürel faaliyetlerin gerçekleştirebileceği bir alan olarak değerlendirilmesi talebinde bulundu. Bölgenin sıkışık yapısında nefes alınacak bir alana ihtiyacı olduğunu da belirten Belediye, öncelikli planın açık bir kamusal alan olması gerektiğinin üzerinde durdu. Atanan bilirkişi kurulu ise bölgenin rezerv alan olarak belirlenmesi gerekçelerini yetersiz buldu. Rezerv alan raporlarını inceleyen bilirkişi heyeti, bölgenin rezerv yapı alanı olarak belirlenmesini gerektirecek yeterli derecede bilginin dosya içeriğinde bulunmadığını bildirdi.

İMAR MEVZUATLARINA UYGUN BİR ALAN DEĞİL

Bilirkişi raporunda aynı zamanda bölgedeki parselle ilgili olarak yapı alanı kararlarının planlama esaslarına ve imar mevzuatlarına uygun olmadığına da dikkat çekti.

DEPREM VURGUSU YAPILDI

Bilirkişi raporunun en önemli kısmı ise deprem vurgusunun yapıldığı kısım oldu. Bölgenin gelir getirici şekilde bir yapılanma yerine daha çok kamusal alana yönelik bir yapılanma yönünde kullanılması gerektiğini belirtildi. Yaşanılan deprem sonrası kamusal kullanım amaçlı olarak öncelikli olarak kullanılması gerektiği de belirtildi.

REZERV YAPI İLE AMAÇ KENTSEL DÖNÜŞÜM

Raporda ki bir diğer önemli kısım ise rezerv alana çevrilen yerlerle amaçlanan projenin kentsel dönüşüm projesi olduğu belirtildi ve buna karşılık olarak ise rezerv yapı alanı olarak belirlenmesi planlama esasları, şehircilik ilkeleri, plan bütünlüğü, imar mevzuatı ve kamu yararına uygun olmadığı ifade edilmiştir.