Safanur ÖZTÜRK- EGE TELGRAF/ "Bruce Etkisi", sosyal psikolojide önemli bir fenomendir ve insanların üzerinde etkisi olan bir davranış modelini ifade eder. Bu fenomen, bir kişinin isminin ya da o kişiyle ilgili bir bilginin başka insanlar üzerindeki algısını nasıl etkilediğini açıklar.

BRUCE ETKİSİNİN TEMELİNDE NE VAR?

Bruce Etkisi, bir kişinin isminin ya da o kişiyle ilgili bir bilginin, o kişi hakkında oluşan algıyı etkilediğini gösterir. Örneğin, bir kişi hakkında olumlu bir bilgi duyulduğunda, bu kişiyle ilgili olumsuz bilgilerin önemsizleştiği ve dikkate alınmadığı gözlemlenir. Bu durum, isim ya da bilginin, insanların üzerindeki genel izlenimlerini değiştirdiği şeklinde özetlenebilir.

Bu kokular stresi yok ediyor! Evinizde mutlaka kullanmalısınız Bu kokular stresi yok ediyor! Evinizde mutlaka kullanmalısınız

ÖRNEKLERLE BRUCE ETKİSİ

Bruce Etkisi, günlük yaşamda sıkça karşılaşılan bir durumdur. Örneğin, bir tanıdığınızın size övgüyle bahsettiği birinin ismini duyduğunuzda, o kişi hakkında olumlu bir izlenim oluşabilir. Bu durumda, daha önce duyduğunuz olumsuz bilgileri göz ardı etme eğilimi gösterebilirsiniz. Bu etki, sosyal ilişkilerde, iş yaşamında ve tanıtım kampanyalarında da sıkça karşılaşılan bir durumdur.

BRUCE ETKİSİNİN SONUÇLARI

Bruce Etkisi, insanların karar alma süreçlerini etkileyebilir ve yanlış algılamalara yol açabilir. Özellikle ön yargılar veya önceden edinilmiş bilgiler, bir kişi hakkında doğru bir değerlendirme yapılmasını engelleyebilir. Bu durum, özellikle toplumsal gruplar arasındaki ilişkilerde veya bir kişinin itibarı üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir.

ÖNLEM ALMAK MÜMKÜN MÜ?

Bruce Etkisi, insanların bilinçli olarak farkında olmadığı bir etkidir ve genellikle otomatik olarak gerçekleşir. Ancak, bilinçli bir çaba göstererek önyargıları ve önceden edinilmiş bilgileri göz ardı etme ve objektif bir değerlendirme yapma konusunda daha dikkatli olmak mümkündür. Ayrıca, başkaları hakkında yapılan değerlendirmelerde isim veya özgeçmiş gibi bilgilerin tek başına yeterli olmadığı ve geniş bir perspektifin önemli olduğu unutulmamalıdır.

Kaynak: EGE TELGRAF