Egemen SAYIN-EGE TELGRAF- İzmir’de Özelleştirme İdaresi İzmir’in Çiğli İlçesinde bulunan bir taşınmazı satılığa çıkardı. 1075 ada 1 parseldeki 5 bin 81 metrekarelik arazi 1 milyon TL muhammen bedelle 17 Mart'ta yapılacak ihale ile satılacak. Kentin gözde ilçelerinden Çiğli’de satışa çıkarılan arazi vasfı ise dikkat çekti. Arazinin vasfı Gelişme Konut Alanı ve Park olarak tescillendi. Bu kararla park olarak kullanılan arazi yapılaşmaya açılmış oldu. Satışla ilgili yapılan açıklama şu ifade kullanıldı: "Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan İzmir ili, Çiğli ilçesi, Küçük Çiğli Mahallesi, 1075 ada, 1 parseldeki taşınmaza "Gelişme Konut Alanı (E:1,40; Yençok:6 Kat) ve Park" kullanım kararları getirilmesine yönelik olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ekli 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanmasına, işbu Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına, 3194 sayılı İmar Kanununun ek 3 üncü maddesi ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 3 üncü ve geçici 29 uncu maddeleri ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8 inci maddesi gereğince karar verilmiştir"