in ,

Ekrem Demirtaş’ın o projesi iptal!

İzmir Ticaret Odası’nın (İZTO) eski Başkanı Ekrem Demirtaş’ın Bornova Hacılarkırı’nda ‘Toplu İşyerleri, Ticaret, Akaryakıt + LPG Servis İstasyonu” yapmayı planladığı 135 bin metrekare askeri alan ile ilgili plan 4. İdare Mahkemesi tarafından ikinci kez iptal edildi

ekrem-demirtasin-o-projesi-iptal

İzmir Ticaret Odası’nın (İZTO) eski Başkanı Ekrem Demirtaş’ın Bornova Hacılarkırı’nda ‘Toplu İşyerleri, Ticaret, Akaryakıt + LPG Servis İstasyonu” yapmayı planladığı 135 bin metrekare askeri alan ile ilgili plan 4. İdare Mahkemesi tarafından ikinci kez iptal edildi. Kararda, “Yapılanlar şehircilik ilkelerine, imar mevzuatına, plan tekniğine ve kamu yararına aykırıdır” denildi. Söz konusu karar; askeri alanların ticari alanlara dönüşmesinin engellenmesi yönünde emsal karar oluşturacak. Mahkeme daha önce projeyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Sonrasında iptal kararı çıkmıştı. Gelinen süreçte kooperatif mahkeme kararı sonrası inşaatı devam ettirmişti. Yapılan düzenlemeleri yeterli bulmayan mahkeme ikinci kez iptal kararı verdi. Böylece süreç kesin olarak noktalanmış oldu.
İzmir Bornova Doğanlar’da yer alan ve bir süre önce Milli Savunma Bakanlığı tarafından TOKİ’ye devredilen ardından satışa çıkarılan 135 bin metrekarelik askeri alanın yeni nazım ve uygulama imar planlarına karşı açılan dava sonuçlandı. TMMOB Mimarlar Odası’nın açmış olduğu davada mahkeme kararını verdi.

‘ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE AYKIRI’

Dosyayı inceleyen İzmir 4. İdare Mahkemesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan imar planlarını iptal etti. Mahkeme dava konusu plan kararlarında; “İlgili düzenlemelerin yeterli ve gerekli teknik inceleme ve değerlendirmeye dayandırılmamış olması, planlama gerekçesinin teknik ve nesnel gerekçelere dayandırılmamış olması herhangi bir sorunu çözme ya da aksaklığı giderme amacı yerine kaynak yaratma arayışına dayanması, ‘Askeri Alan’ olarak varlığını sürdürmüş bir alanın Toplu İşyerleri, Ticaret, Akaryakıt +LPG Servis İstasyonu Alan gibi kullanımlarının dönüştürülmesi, dolayısıyla bir kamusal kullanımın ticari amaçlı bir özel kullanıma dönüştürülmesinin kamu yararı ilkesi ile çelişmesi, dava konusu planların üst ölçekli planlara, imar mevzuatı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı, imar planlarının bütünlüğü, genel yapısı kapsadığı alanın niteliklerine uygun olmadığı” yönünde tespit ve değerlendirmelere yer verdi.
Kararda; “Askeri alandan çıkarılan alanların ancak sosyal donatı alanı olarak değerlendirilebileceği açık biçimde hükme bağlandığı halde dava konusu plan kapsamında bu alanda önerilen ‘Toplu İşyeri, Ticaret, Akaryakıt+LPG Servis İstasyonu Alanı’ şeklinde getirilen kullanım kararlarının mevzuatta tanımlanan sosyal altyapı alanları kapsamının dışında kalmakta olmasından ve 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı, Plan Hükümlerine ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne aykırılık taşımasından dolayı dava konusu planların şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, imar mevzuatına ve kamu yararına aykırı olduğu sonucuna varılmıştır” ifadeleri yer aldı.
Kararda yer verilen; “Askeri alandan çıkarılan alanların ancak sosyal donatı alanı olarak değerlendirilebileceği açık biçimde hükme bağlandığı halde” ifadelerinin, askeri alan niteliğinden çıkarılan tüm alanların ancak sosyal donatı alanı olarak kullanılacağına yönelik emsal teşkil etmesi öngörülüyor.
Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı H. İbrahim Alpaslan, İzmir’in yeşil fakiri kentsel bir dokuya sahip olduğuna dikkat çekerek “Kent içinde kalan askeri alanlar bugün kentin nadir yeşil alanlarının önemli bir kısmını oluşturuyor. Bu nedenle bu alanların yeniden değerlendirmesinde bu yeşil dokunun kaybedilmemesi ve alanların kamusal mülkiyetleri ve kullanımları gözetilmek zorundadır. Mimarlar Odası olarak bu alanların mülkiyetlerinin ele geçirilip çeşitli yöntemlerle yapılaşmaya açılmalarına karşı mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

YÜZDE 80’İNE İNŞAAT YAPILACAKTI

Yapımı devam eden İzmir-İstanbul otoyolu bitişiğinde, Bornova Stadı yakınındaki 135 bin metrekarelik milyarlarca lira değerindeki arazini sadece 20’si yeşil alan olarak ayrılırken bölgeye Ekrem Demirtaş’ın şirketi tarafından ticaret merkezi, AVM, rezidans, akaryakıt istasyonu ve dini tesis yapılması planlanıyordu. Alanı TOKİ’den satın alan şirket ilk olarak bölgedeki ağaçları da kesmişti.

chpnin-ocak-kongreleri-yarin-basliyor

CHP’nin ‘Ocak’ kongreleri yarın başlıyor!

kutuphaneler-ile-hayatlari-degisti

Kütüphaneler ile hayatları değişti