in ,

Enerji kimlik belgenizi aldınız mı?

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) uygulaması, 01 Ocak 2021 tarihinden sonra başlıyor. Bundan sonra C sınıfından düşük binalar iskan ruhsatı alamayacak

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren alınması zorunlu bir belge. Çevre açısından değerli bir belge olduğunu ve büyük avantajlar sağlayacağını söyleyen İstanbul Çevre Konseyi Danışman Kurul üyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği Havuzu görevlisi ve Türkiye Tabiatını Koruma Derneği’nin Ayvalık Temsilcisi Bülent Özgen, “Daha basit bir ifade ile buzdolapları, çamaşır makineleri gibi beyaz eşyalardaki ya da klimalardaki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de geçerli. Bu sınıflandırmalar A’dan G’ye kadar yapılır. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtiyor. Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye Enerji Kimlik Belgesi ( EKB) denilmeye başlanacak” dedi.

HER SINIFTA ENERJİ

C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskan ruhsatı alamıyor. Yeni yapılacak  veya yapılmakta olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanması ve inşaa süreçlerinin buna yönelik olması gerektiğine değinen Özgen, “Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur. Mevcut binalar ısı yalıtımı, pencerelerin yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alabilecek. Çevre için önemli bir faktör olacak” açıklamalarında bulundu.

‘ÇEVRECİ ANLAYIŞ’

“Enerji Kimlik Belgesi” (EKB) uygulaması için Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin Geçici 4’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince 01 Ocak 2021 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut eski bina olarak değerlendiriliyor. Bu tanıma istinaden 1 Ocak 2021 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların (yeni binalar), yapı kullanma izin belgesi (iskan ruhsatı) alınması aşamasında Enerji Kimlik Belgesi’ni (EKB) ilgili idareye (belediye) sunması gerekiyor. Aksi koşulda yapı kullanma izin belgesi kanunen verilmiyor. Sürecin işleyiş biçimine dair bilgi aktaran Özgen, “ Mevcut binalar ve 1 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanunu’nun yayımı tarihinden itibaren 10 yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir. Kısaca, mevcut binalar kanunen 01 Ocak 2020 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi (EKB) almak zorunda. Doğayı önemseyen ve çevreci bir yaklaşımın eseri olduğunu düşündüğüm  Enerji kimlik belgesi    gayrimenkul, devir, kira ve satışları olduğu zaman ihtiyaç olarak hissedilir. Bu belgeyi almadan satış işlemi gerçekleşmez. Geç yaptırdığınız zaman idari para cezası yoktur ancak, yıllar geçtikçe Bakanlığın yetki verdiği danışmanlık şirketlerine ödeyeceğiniz para artacaktır. Tüm bunların yanı sıra en önemlisi de çevreye karşı daha duyarlı olabileceğimiz, katkı koyabileceğimiz bir alan. Hayatımıza böyle yeniliklerin ve daha çevreci bir anlayışın girmesi gerekiyor” diye konuştu.

Rana Beyza Öztürk / Özel Haber

urla-kaymakami-ve-urla-belediye-kayyimi-degisti

Urla Kaymakamı ve Urla Belediye Kayyımı değişti!

korona-magduru-esnaf-icralik-oldu

Korona mağduru esnaf, icralık oldu