in

‘Eşitlik sağlanmazsa çocuk işçiler artar!’

Yeni eğitim öğretim yılı çeşitli kısıtlamalar eşliğinde resmen başladı. Eğitimciler pandemi sonrasında hayata geçirilen uzaktan eğitim sistemi ve salgına karşı alınan önlemlerin yetersiz kaldığını belirterek, öğrenciler arasında fırsat eşitliği sağlanamadığı takdirde ülkedeki çocuk işçi sayısının artacağını açıkladı

esitlik-saglanmazsa-cocuk-isciler-artar

2020-2021 eğitim-öğretim döneminin başlangıcında yaşanan gelişmelere dair açıklamada bulunan Yeni Kuşak Köy Enstitülüleri Derneği İzmir Şube Başkanı Özgün Utku, pandemi sürecinin eğitime etkilerine dair şu değerlendirmeyi yaptı: “Demokrasi kültürünün bir ölçüde de olsa içselleştirildiği ülkelerde alınan bilimsel önlemler, sosyal devlet anlayışı ve saydam kriz yönetimi, bu açmazları azaltarak salgının kontrol altında tutulması yönünde adımlar atılmasını sağlamaktadır. Ülkemizde ise salgının başlangıcında kurulan bilim kurulu, sorunun çözümünde bilime öncelik tanınması açısından umut veren bir adım gibi görülse de, pandeminin hızla yayılım göstermesi karşısında siyasal baskılara boyun eğen etkisiz bir kurula dönüşerek bu umudun boşa çıktığını göstermiştir. Sosyal devlet anlayışının temel göstergelerinden olan sağlık hakkının, ekonomik kaygılarla göz ardı edilerek, salgın kontrol altına alınamadan alışveriş merkezlerinin açılması, turizm şirketlerinin baskısıyla seyahat kısıtlamalarının kaldırılması ve özel okulların açılmasına olanak sağlanması hiç bir biçimde saydam olmayan kriz yönetimi yeni normal diye adlandırılan dönemin tam bir yeni salgın dönemi haline dönüşmesine neden olmuştur.”

Utku, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Genel Merkezi ve şubeleri olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bir dizi tavsiyede bulunarak, “Öğretmen maaşlarını milli eğitimin en büyük yükü gören bir anlayışın eğitim sorunlarını çözme konusunda ne ölçüde samimi olduğu tartışmaya bile gerek olmayacak kadar açıktır. Salgının başından bu yana uygulanan uzaktan eğitim, öğrencilerimiz arasındaki fırsat eşitsizliğini körükleyen bir sonuç doğurmuş, yeterli televizyon, bilgisayar ve internet ağına sahip olamayan öğrencilerimiz bütün bir eğitim dönemini adeta boşa geçirmek zorunda kalmışlardır. Salgın başından bu yana geçen altı ay süresince Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullardaki öğretmen ve derslik yetersizliği, personel yokluğu ve temizlik, okul ve derslik koşullarının hijyeni ve sağlığa uygun hale getirilmesi için velilerden kayıt sırasında yüksek miktarda bağış toplamak ve çocukların okula gönderilmesi tercih ve sorumluluğunu velilerin üzerine yıkmak dışında hiçbir radikal önlem almadığını görüyoruz. Bu durumun herhangi bir bakanlık, ama özellikle de Milli Eğitim Bakanlığı için kabul edilemez bir yönetim zaafı olduğunu düşünüyoruz. Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği olarak, dinselleştirilerek tarikatların güdümüne sokulan ve piyasalaştırılan eğitim anlayışından vazgeçilip, bilimsel, laik, çağdaş ve kamusal eğitim sisteminin oluşturulması yönünde adımlar atılmasını talep ediyoruz. Yüz yüze eğitimin yapılabilmesine olanak sağlayacak gerekli koşulların oluşturulması için milli eğitime yeterli bütçenin sağlanmasını, gereksiz pek çok yere ayrılan kaynakların eğitim ve sağlık amaçlı kullanılmasını öneriyoruz. Uzaktan eğitimde öğrencilerin derse ulaşımındaki fırsat eşitsizliklerinin giderilmesi amacıyla gerekli önlemler alınmasını aksi halde çocuk işçilere yeni katılımların olabileceği konusunda uyarıyoruz. Öğretmen, derslik, çalışan yetersizliklerinin giderilmesini, bunun için liyakat koşulları gözetilerek yeni öğretmen atamaları yapılmasını, okullarda çalışan istihdam edilmesinin koşullarının yeniden sağlanmasını, derslik yetersizliği konusunda uzaktan eğitim yapan üniversitelerin olanaklarından yararlanılmasını öneriyoruz. Kapatılan köy okullarının onarılarak yeniden öğrencileriyle buluşturulmasının ivedilikle gerçekleştirilmesi yoksa çok geç kalınmış olacağı konusunda uyarıyoruz. Sağlık koşullarının iyileştirildiği okullarda haftanın 7 günü dönüşümlü seyreltilmiş eğitim uygulamaları yapılmasını öneriyoruz. Kriz sürecinin yönetiminde olayın odağındaki grupların, sendikaların, eğitimle ilgili derneklerin, vakıfların, öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımıyla yerele dayanan çözümler oluşturulması yoluna gidilmesi ve yaşam hakkıyla eğitim hakkının özenle dengelenerek bütün diğer unsurların önüne çıkarılması için gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyoruz. Bu koşullar sağlanmadan yüz yüze eğitime geçilmesinin salgının daha da kontrolden çıkmasına neden olacağını düşünüyor ve yetkilileri uyarıyoruz” dedi.

Erman Şentürk / Özel Haber

topragini-birakip-kacan-kacana

Toprağını bırakıp kaçan kaçana…

yasak-sonrasi-baliga-kostular

Yasak sonrası balığa koştular