Foça Belediyesi Ali İlçan Sosyal Tesisleri’nde yapılan toplantı platform sözcüleri Ramis Sağlam, Gül Atmaca ve Mevlüt Ülgen’in sunum ve açış konuşmalarıyla başladı. Bilgilendirme, Kent Sözleşmesi ve Yerel Yönetim Çalışmaları, Önümüzdeki Dönem Yapılacak Çalışmalar ve Öneriler ve Platform İşleyişi gündemli toplantı da Kocamemetler’deki taş ocakları, ilçe genelinde kaldırım ve meydan işgalleri, kaçak yapılaşmalar, özellikle Bağarası bölgesinde elektrik kesintileri, hukuki süreçleri devam eden konularda gelinen aşamalar, yeni seçilen Foça Belediye Başkanı ve ekibiyle imzaladığı kent sözleşmesi çerçevesinde yapılacak çalışma ve talepler, kent içinde trafik karmaşası, otopark sorunu, yetki kargaşasından kaynaklı çözümsüzlük, sökülen ahşap iskelelerin durumu başta olmak üzere pek çok sorun ele alındı. Geçtiğimiz günlerde incelemesi yapılan Termal Turizm görünümlü proje için bilirkişi raporunun kendileri lehlerinde çıktığı bilgisi aktarıldı ve alkışlandı. Bir katılımcının önerisiyle, özellikle hukuki konularda, dava açma ve takipte başka kişi ve kurumlara ihtiyaç duyulmaması için platformun yanı sıra dernek benzeri bir tüzel kişilik oluşturulması konusu tartışıldı. Mazbatayı geçtiğimiz günlerde alan ve araya giren tatil dönemi nedeniyle görev başında birkaç gün ancak bulunabilen Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’ya nezaket ziyareti yapılması ve makul bir süre sonra taahhüt edilen yada yeni oluşan taleplerin iletilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Platformun kuruluşundan beri prensip edinilen “ Foça'nın yararında yapılacak her işte yapanın yanında, zararına olacak her işte yapanın karşısında” olmaya devam edileceği vurgulandı.

Öğretmenler 19 Mayıs’ta 19 kilometre yürüdüler Öğretmenler 19 Mayıs’ta 19 kilometre yürüdüler

TÜZEL KİŞİLİK OLUŞTURMAK İÇİN DERNEK KURACAĞIZ


Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu Sözcüsü Ramis Sağlam bu toplantının daha çok bir ön bilgilendirme ve görüş alış verişi toplantısı olduğunu ama kuruluş amaçları doğrultusunda Foça’ya ve Foçalının haklarına sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi. Ramis Sağlam;” Bu toplantımız ön bilgilendirme gündemli bir toplantı oldu. Bir sonrakinde nasıl yapalım nasıl edelim ayrıntılarını konuşacağız. Dernekleşmeyi konuşacağız. Dernek platformun karşısında bir alternatif değil. Burası bu haliyle devam edecek. Kurulursa sadece tüzel kişilik sıfatında olacak. Katılımcılara teşekkür ederim” dedi.
 

Kaynak: BÜLTEN