Safanur ÖZTÜRK- EGE TELGRAF/ Pestisitler tarımda önemli bir rol oynasa da, sağlık üzerindeki potansiyel zararları göz ardı edilmemelidir. Pestisit kullanımı konusunda bilinçli ve dikkatli olunması, hem çevre hem de insan sağlığı için büyük önem taşımaktadır. Sağlıklı bir yaşam ve sürdürülebilir bir çevre için pestisit maruziyetini minimize etmek, hepimizin ortak sorumluluğudur.

PESTİSİT NEDİR?

Pestisitler, tarım ürünlerini zararlılardan korumak amacıyla kullanılan kimyasal maddelerdir. Böcekler, yabani otlar, mantarlar ve diğer zararlı organizmalar gibi tarım ürünlerine zarar veren canlıları kontrol etmek veya yok etmek için kullanılırlar. Pestisitler, böcek öldürücüler (insektisitler), ot öldürücüler (herbisitler), mantar öldürücüler (fungisitler) ve rodentisitler (kemirgen öldürücüler) gibi çeşitli türlerde olabilir.

PESTİSİTLERİN SAĞLIĞA ZARARLI OLMASININ NEDENLERİ

Toksisite: Pestisitler, zararlıları öldürmek amacıyla yüksek toksisiteye sahiptir. Bu toksik etkiler, sadece hedef organizmaları değil, aynı zamanda insanlar ve evcil hayvanlar gibi hedef olmayan organizmaları da etkileyebilir. Pestisitlere maruz kalma, akut (kısa süreli) ve kronik (uzun süreli) sağlık sorunlarına yol açabilir.

Kalıcı Etkiler: Birçok pestisit, çevrede uzun süre kalabilen ve biyoakümülasyon yapabilen kimyasallardır. Bu maddeler, toprakta, suda ve bitkilerde birikebilir ve besin zinciri yoluyla insanlara ve hayvanlara geçebilir. Özellikle yağ dokusunda birikme eğilimi olan bu kimyasallar, uzun vadeli sağlık riskleri oluşturur.

Hormonal Bozukluklar: Bazı pestisitler, endokrin sistemi bozarak hormonal dengesizliklere yol açabilir. Bu durum, özellikle çocuklarda ve gelişim çağındaki bireylerde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Pestisitlere bağlı hormonal bozukluklar, üreme sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir ve kanser riskini artırabilir.

Sinir Sistemi Üzerindeki Etkiler: Pestisitlerin bazıları, sinir sistemi üzerinde doğrudan toksik etkiye sahiptir. Bu, nörotoksisiteye yol açarak baş ağrıları, baş dönmesi, kas spazmları ve hatta nörodejeneratif hastalıklara yol açabilir.

PESTİSİTLERİN MARUZ KALMA YOLLARI

Gıda Tüketimi

Pestisit kalıntıları, tarım ürünleri üzerinde kalabilir ve tüketim yoluyla vücuda girebilir. Özellikle iyi yıkanmamış veya organik olmayan sebze ve meyveler bu riskleri taşır.

Su Kaynakları

Pestisitler, yağışlar ve sulama yoluyla yer altı ve yüzey sularına karışabilir. Kirli su tüketimi, insan sağlığı için ciddi riskler oluşturur.

Hava

El Ayak Ağız Hastalığı (Coxsackie), çocuk sağlığını tehdit ediyor! El Ayak Ağız Hastalığı (Coxsackie), çocuk sağlığını tehdit ediyor!

Pestisit uygulamaları sırasında veya sonrasında havaya karışan kimyasallar, solunum yoluyla vücuda girebilir.

Mesleki Maruz Kalma

Tarım işçileri ve pestisit uygulayıcıları, bu kimyasallara doğrudan maruz kalma riski altındadır. Bu kişiler, iş güvenliği önlemleri alınmadığında ciddi sağlık sorunları yaşayabilirler.

KORUNMA YÖNTEMLERİ

Organik Ürün Tüketimi

Organik tarım yöntemleriyle üretilen ürünler, pestisit kullanımını minimize eder veya tamamen ortadan kaldırır. Organik ürünleri tercih ederek pestisit maruziyetini azaltabilirsiniz.

Gıdaların İyi Yıkanması

Sebze ve meyveleri tüketmeden önce iyice yıkamak, yüzeylerindeki pestisit kalıntılarını azaltabilir.

Koruyucu Kıyafet Kullanımı

Tarım işçileri ve pestisit uygulayıcıları, kişisel koruyucu ekipman kullanarak maruziyet riskini azaltmalıdır.

Bilgilendirme ve Eğitim

Pestisitlerin sağlık üzerindeki etkileri konusunda bilinçlenmek ve bu konuda toplumu bilgilendirmek, risklerin azaltılmasına yardımcı olacaktır.

Kaynak: EGE TELGRAF