in ,

Matrahını artıran incelemeden muaf

Tüm evrak ve defterlerin bulunarak raporlanması sıkıntısı ve stresini yaşamak istemeyen mükellefler, vergi ve matrah artırımıyla o dönemin denetiminden kurtulabiliyor

alman-ekonomisi-4uncu-ceyrekte-yuzde-03-buyudu-turkiye-icin-tahmin-yuzde-7

Nihat AK/EGE TELGRAF-Özel Haber- Çok sayıda işletme için vergi incelemesi büyük önem arz ediyor. Tüm belgelerin eksiksiz bir şekilde toplaması, geçmiş dönemlere ait evrak ve defterlerin tek tek bulunarak raporlanması titiz bir çalışma gerektiriyor. Raporlama ve vergi inceleme stresine girmek istemeyen çok sayıda işletmenin imdadına bir uygulama yetişiyor. Bu ay sonuna kadar vergi ve matrah artırımı gerçekleştiren kurumlar inceleden kurtuluyor.

Çok sayıda işletmenin uzun süredir beklediği uygulamanın yakın süretçe biteceğine dikkati çeken mali müşavir ve muhasebe danışmanı Talha İskeçeliler, “Birçok firmanın uzun zamandır beklediği matrah ve vergi artırımına ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu uygulamaya dair son beyan günü 31.05.2023 tarihidir. Artırım düşünenler bu tarihi kaçırmamalıdır. Geriye dönük olarak 5 yıllık süre için vergi ve matrah artırımına giden mükellefler hakkında söz konusu yıllara ilişkin olarak başlatılmış incelemelerin de ortadan kalkacak olması önemli bir fırsat. ekonomik anlamda da olumsuz etkileyen enflasyon nedeniyle reel sektörde vergi mükellefleri ödeme güçlüğüne girmişti. Yapılandırma kapsamında yer alan düzenlemelerin kasa, ortaklar cari hesaplarında iyileşme sağlaması öngörülüyor” dedi.

talha-iskeceliler

İskeçeli, vergi mükelleflerine fayda sağlayan uygulama hakkında şu bilgi detaylarını paylaştı; “Mükellefler yasa gereğince 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 için gelir ve kurumlar vergisini, KDV’yi, bazı gelir stopaj ve kurumlar stopaj vergilerini artırarak yararlanabilecek. Matrah ve vergi artırımı düzenlemesinden yararlanarak ödeyenler hakkında artırımda bulunulan yıllar ve vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacak. Matrah veya vergi artırımında bulunulması, kanunun yayımı tarihinden önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerini durdurmayacak. Ancak artırımda bulunan mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin, Kanun’un yayımını izleyen 7 iş günü içinde sonuçlandırılamaması halinde, inceleme duracak. Bu süre içinde vergi incelemesi sonuçlanırsa tarhiyat öncesi uzlaşma yapılmayacak.”

TAKSİT FIRSATI VAR

Uygulamanının taksitlendirme imkanı da sunduğuna dikkati çeken İskeçeliler, “Vergi incelemesinin sonuçlanması durumunda inceleme raporları ile takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihten önce artırımda bulunulmuş olması şartıyla inceleme ve takdir sonucu bulunan fark matrah ve vergi artırımlarıyla beraber değerlendirilecek. Matrah ve vergi artırımlarında hesaplanan veya artırılan gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinin, peşin veya ilk taksiti 30.06.2023 tarihinde başlamak üzere aylık dönemler halinde azami on iki eşit taksitte ödenmesi gerekiyor” diye konuştu.

yasar-zengin

YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Zengin, “Vergi ve sigorta borçları olan mükelleflerde ilgi çok yüksek. Çünkü yasa, cezaları ortadan kaldırıyor. Yüksek miktardaki faizleri düşürerek ödeme imkanı sağlıyor. Durumuna göre bazı vergilerin yarısından vazgeçilerek tahsilatı sağlanıyor. Yasanın yapılandırma bölümüne rağbet çok yüksek. Yapılandırma, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi olarak üç bölümde mükellefe fayda sağlanıyor. İlk kez 2022 için matrah artırımı getirildi. 2022’de matrah artırmanın kriterleri yükseltildi. Yasa, işletme kayıtlarının da düzeltilmesini içeriyor. Yasanın bu bölümünden de yararlanmak isteyenlerin sayısı çok yüksek. Burada mükellefler yüzde 3 vergi ödeyerek çeşitli nedenlerden dolayı kasadaki gerçek olmayan tutarları, ortakların şirketten çektikleri paraları bilançodan çıkarma imkanı veriyor. Gerçek stoklarla kayıtlardaki stoklar arasında düzenleme yapılması fırsatı da sunuluyor. Son hafta başvuru yoğunlukları artar. Ama genel talep, başvuru süresinin bir kadar daha uzatılması yönünde” ifadelerini kullandı.