in ,

Mahkemeden Çiğli Kent Konseyi’ne kötü haber!

İzmir 1. İdare Mahkemesi’nde görülen dava da Mahkeme heyeti, Çiğli Kent Konseyi seçim sonuçlarını hukuka ve mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle iptal etmişti

mahkemeden-cigli-kent-konseyine-kotu-haber

Çiğli Belediye Başkanlığı’da kararın iptali için istinaf başvurusunda bulunarak yürütmenin durdurulması davası açmıştı. İzmir Bölge İdare mahkemesi Yedinci İdari Dava Dairesi’nce görüşülen davada mahkeme, Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddine karar verdi.

Çiğli Belediye meclisinde oybirliği ile kurulan Çiğli Kent Konseyi’nin 1. Genel Kurulu 23 Ekim 2021 tarihinde yapılmıştı. Çiğli Belediye meclis üyesi İbrahim İncesu başkan seçilirken birçok tartışmayı da beraberinde getirmişti. Çiğli Çevre Kültür ve Dayanışma Derneği İbrahim Büyükgöl, hukuksuzluğun giderilmesi için tartışmalı seçim sonuçları yargıya taşınmıştı. Seçim sonuçlarının iptaline ilişkin açılan davanın gerekçeleri arasında, seçim takviminin açıklandığı gibi uygulanmadığı, ilk yayımlanan delege listesinde 169 delegenin yazıldığı, sonradan takvim dışında yayınlanan delege listesine ise 17 delege daha eklenerek 186 delegenin isminin hazirun listesinde yer aldığı, askı süresinin 4 gün olduğu, ancak mevzuata göre bunun en az 15 gün olması gerektiği, seçimlerde belediye meclis üyelerinin yer almaması gerektiği, Çiğli‘de ikamet etmeyen delegelere de hazirun listesinde yer verildiği gibi ifadeler yer almıştı.

İzmir 1. İdare Mahkemesi’nde görülen dava da Mahkeme heyeti, seçim sonuçlarını hukuka ve mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle iptal etti. Kararda, “Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 8. maddesinin (d) fıkrasında belirtilen; ‘Meclis üye tam sayısının yüzde 30’unu geçmemek üzere, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından seçeceği temsilcileri’ hükmünün iptal edildiği, Çiğli Kent Konseyi Başkanı seçilen müdahil İbrahim İncesu’nun Çiğli Belediyesi Meclis üyesi olduğu, aynı şekilde başka belediye meclis üyelerinin de dernek veya vakıfların delegesi olarak genel kurula katıldığı, ayrıca Çiğli’de ikamet etmeyen delegelerin de hazirun listesinde bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, yukarıda açıklanan kurallara riayet edilmeksizin şehirde ikamet etmeyen kişilerin delege listesine eklendiği, belediye meclis üyesi olarak görev yapan kişilerin de dernek veya vakıf temsilcileri olarak delege listesine eklendiği ve genel kurulun bu şekilde toplandığı ve genel kurul toplantısında genel kurul üyeleri olarak kabul edilerek oy kullandıkları anlaşılmış olup, belirtilen hususlar birlikte değerlendirildiğinde, genel kurulun yukarıda metnine yer verilen yönetmelik ve yönergeye uygun şekilde teşekkül ettirilmediği ve toplantı usul ve esaslarına riayet edilmediği dikkate alındığında, dava konusu olağan seçimli genel kurul toplantısında, başkanlık seçiminde ve yürütmen kurulu seçiminde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” denildi.

Tüm bu süreçlerin sonucunda Çiğli Belediye Başkanlığı da İzmir 1. İdare Mahkemesi’nin kararını da İzmir Bölge İdare mahkemesi Yedinci İdari Dava Dairesine istinaf başvurusunda bulunarak yürütmenin durdurulması dava sürecini başlatmıştı. İzmir Bölge İdare mahkemesi Yedinci İdari Dava dairesine görüşülen dava sonucunda  “İstinaf dilekçesinde ileri sürülen hususlar, istinafa konu mahkeme kararının yürütülmesinin durdurulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden Yürütmenin durdurulması istemlerinin reddine oybirliğiyle karar verdi.