Hallacı Mansur, İslam dünyasında etkili bir sufi ve düşünürdür. İran'ın Tur kasabasında 858 yılında doğmuştur ve tasavvufi düşüncenin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Ancak yaşamı trajik bir sonla sonuçlanmıştır.

Mansur, 922 yılında Bağdat'ta idam edilmiştir. "Enel Hak" ifadesini kullanması nedeniyle kâfir ilan edilmiş ve hüküm giymiştir. Ancak bu ifadesi, insanın varlığının yokluğunu ve Tanrı'nın varlığının tek gerçeklik olduğunu vurgulamaktadır. Bu düşünce, Mansur'un felsefesinin merkezindedir.

TİKA Sri Lanka’da ‘Cezeri Studio’ kurdu TİKA Sri Lanka’da ‘Cezeri Studio’ kurdu

Mansur'un düşünceleri ve yaşamı, tasavvuf geleneğinde derin izler bırakmıştır. Onun hikayesi ve felsefesi, birçok araştırmacı ve düşünür tarafından incelenmiş ve anlaşılmaya çalışılmıştır. Bugün bile, Hallacı Mansur'un öğretileri üzerine yapılan çalışmalar devam etmektedir.

Hallacı Mansur kimdir?

Tasavvuf dünyasında derin etkiler bırakmış bir sufi ve düşünür olarak bilinen Hallacı Mansur'un, asıl adı Hüseyin bin Mansur el-Hallâc'dır. 858 yılında İran'ın Tur kasabasında doğan Hallacı Mansur'un etkisi, İslam dünyasında geniş bir yankı uyandırdı ve tasavvufi düşüncenin gelişiminde önemli rol oynadı.

Hallacı Mansur olayı nedir?

Hanefi kadısı İbn Bühlûl'ün muhalefetine rağmen bu hüküm diğer kadılara ve şahitlere imzalatıldıktan sonra Halife Muktedir-Billâh tarafından tasdik edilince Hallâc, 922 tarihinde Bağdat'ın Bâbüttâk denilen semtinde önce kırbaçlandı; burnu, kolları ve ayakları kesildikten sonra idam edildi.

Hallacı Mansur Türk müdür?

İlk devir sûfîlerinden. Sûfînin vecd ve istiğrak halinde söylediği, muhtevasında bir iddia bulunan söz anlamında tasavvuf terimi. Niyâzî'nin (XV. yüzyıl) Hallâc-ı Mansûr'a dair manzum menâkıbnâmesi. Hallâc-ı Mansûr üzerine çalışmalarıyla tanınan Fransız şarkiyatçısı.

Hallacı Mansur neden Enel Hak demiştir?

Hemen elini arkaya uzatıp, 400 kişinin her birine bir kelle ile iki pide verdi. Allahü teâlânın aşkı ile kendinden geçtiği bir sırada; "Enel-Hak" dedi. Bu sözün anlamı, (Ben Hakkım) demek ise de, (Haktan başka hiç kimse yok) demek istemişti. Bu sözü için katline fetva verdiler.

Hallacı Mansur ne demiş?

Meselâ, Hallâc-ı Mansûr Enel-Hak (Ben Hakk'ım) dedi. Böylece, ben Hakk'ım, Hakk Teâlâ ile birleştim, demek istemedi. Böyle diyen kâfir olur ve öldürülmesi lâzım olur. Onun sözünün mânâsı "Ben yokum, Hakk Teâlâ vardır." demektir.

Hallacı Mansur dini nedir?

Hallac-ı Mansur, tam adıyla Ebû'l-Muğîs el-Hüseyn bin Mansur el-Hallâc, 858 yılında İran'ın Fars bölgesinde doğmuş ünlü bir İslam mistiği ve sufi düşünürüdür. İslam tarihinde tasavvuf alanında önemli bir yere sahiptir ve en çok “Enel Hak” (Ben Tanrıyım) ifadesiyle tanınır.

Kaynak: Sözcü