İLAN
ÇEŞME ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO
 : 2023/891 Esas
KARAR NO : 2024/340
Davacı GÜNER ŞENTÜRK aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Doğum Yerinin Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davanın KABULÜ ile;
-İzmir ili, Konak İlçesi, Yeşildere Mahallesi/Köyü, Cilt No:105, Hane No:303, BSN:4'de nüfusa kayıtlı, Recep ve Fadime'den olma, 25/10/1966 Filibe doğumlu, 32302863120 T.C. Kimlik numaralı, GÜNER ŞENTÜRK'ün ''Filibe'' olarak Türkiye Cumhuriyeti kayıtlarına geçen doğum yerinin ''Asenovgrad'' olarak nüfusa KAYIT VE TESCİLİNE, karar verilmiştir ilan olunur 21/05/2024

#ilangovtr Basın No ILN02042215