İLAN
T.C. İZMİR 5. AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/99

DAVALI : MELİSA GÜN-(T.C.:16....64)
Bilinen en son adresi : Göztepe Mah. Batışehir Cad. No:18/260 Bağcılar/ İSTANBUL
Davacı Erkin Ülker ile davalı Melisa Gün Çal aleyhine 15/02/2022 tarihinde soybağının reddi talepli dava açılmış olup davalının ve küçük 48...60 T.C. Kimlik numaralı Ege Alp Ülker'in yurt içi ve yurt dışı adresi tespit edilemediğinden, DNA testine esas kan ve doku örneklerinin alınması için küçük Ege Alp Ülker'in 06/09/2024 günü saat 10:00'da bir adet vesikalık fotoğraf ve kimliği ile birlikte mahkeme kaleminde hazır bulundurulması, aksi takdirde davalı Melisa Gün Çal adına TMK'nın 284. Maddesi ''taraflar ve üçüncü kişiler, soybağının belirlenmesinde zorunlu olan ve sağlıkları yönünden tehlike yaratmayan araştırma ve incelemelere rıza göstermekle yükümlüdürler. Davalı, hâkimin öngördüğü araştırma ve incelemeye rıza göstermezse, hâkim, durum ve koşullara göre bundan beklenen sonucu, onun aleyhine doğmuş sayabilir.'' gereğince aleyhinize karar verilebileceği hususu ilan tarihinden itibaren yedi (7) gün sonra davalı Melise Gün Çal'a tebliğ ile ihtar edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02056454