BERNA SEVER-EGE TELGRAF-İş hayatında mobbing, mağdurlar üzerinde olumsuz etkiler yaratan, psikolojik ve duygusal şiddet içeren bir sorundur. Mobbing, çalışanların motivasyonunu düşürebilir, iş performansını olumsuz etkileyebilir ve genel iş ortamını zehirleyebilir. Ancak, bu tür durumlarla baş etmek ve güçlü bir çalışma ortamı oluşturmak mümkündür. İşte mobbinge karşı alınabilecek etkili stratejilere dair bir rehber.

Bilinçlenme ve Tanıma:

Mobbingle mücadelede ilk adım, sorunun farkına varmak ve tanımaktır. Çalışanlar, mobbingin farklı biçimlerini anlamalı ve bu tür davranışları tanımalıdır. Bu, sorunla başa çıkmanın temelidir.

İletişim ve Açık Diyalog:

İletişim, mobbingin önlenmesinde ve çözülmesinde kritik bir rol oynar. Çalışanlar, problemlerini açık bir şekilde ifade etmeli ve duygusal zorlukları üzerine konuşabilmelidir. Açık diyalog, iş ortamında sağlıklı bir iletişimi teşvik eder.

İş Politikalarını İnceleme:

Şirketler, mobbingi önlemek ve mücadele etmek için net ve güçlü iş politikalarına sahip olmalıdır. Bu politikalar, çalışanların haklarını ve şirketin mobbinge karşı duruşunu belirler.

Eğitim ve Farkındalık Programları:

Çalışanlara mobbing konusunda eğitim vermek, farkındalık yaratmak ve olası mobbing durumlarını önceden önlemek için eğitim programları düzenlemek önemlidir. Bu, şirket içinde sağlıklı bir iş kültürü oluşturabilir.

İlgili Kanun ve Yönetmeliklere Hakim Olma:

Mobbing, birçok ülkede yasa dışıdır ve işverenlerin, çalışanların haklarını ihlal etmelerine izin vermez. Çalışanlar, mobbing durumunda haklarını bilmeli ve gerekirse yasal adımlar atmaktan çekinmemelidir.

İnsan Kaynakları İle İşbirliği:

İnsan kaynakları departmanı, mobbing durumlarına müdahale etme ve çözüm üretme konusunda önemli bir rol oynar. Çalışanlar, mobbingle ilgili şikayetlerini güvenle insan kaynaklarına iletmelidir.

Psikolojik Destek ve Danışmanlık:

Mobbing mağdurları, psikolojik destek alarak duygusal olarak güçlenebilirler. Şirketler, bu konuda uzman psikologlar veya danışmanlar ile işbirliği yapabilir ve çalışanlara psikolojik destek hizmetleri sunabilir.

Çalışma Ortamında Diversite ve Inklüzyon:

Çalışma ortamında çeşitliliği teşvik etmek ve herkesin görüş ve düşüncelerine saygı göstermek, mobbingin önlenmesinde etkili bir stratejidir. Inklüzyon, çalışanların kendilerini kabul görmüş hissetmelerini sağlar.

Liderlik ve Model Davranışlar:

Uzmanlar soğuk su almanın faydalarını ve zararlarını açıkladı Uzmanlar soğuk su almanın faydalarını ve zararlarını açıkladı

Şirket liderleri, olumlu bir iş kültürünün oluşturulmasında kilit rol oynar. Liderler, şirket içinde hoşgörü, saygı ve işbirliği gibi değerleri teşvik etmeli ve bu değerleri kendi davranışlarıyla model olarak göstermelidir.

Toplumsal Sorumluluk ve Şeffaflık:

Şirketler, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmeli ve mobbingle mücadelede şeffaf bir tutum benimsemelidir. Şirket içi sorunların açıkça ele alınması, güvenin artmasına katkıda bulunabilir.

Kaynak: EGE TELGRAFMuhabir: Berna Sever