Egemen SAYIN – EGE TELGRAF- İzmir’de sık sık tartışma konusu olan Seferihisar ve Menderes’teki JES projesinde yeni bir hamle daha geldi. Menderes Yeniköy ve Seferihisar Orhanlı Köyü sınırları arasında kalan JES, GES ve RES projesi için İnceleme ve Denetleme komisyonu 22 Mayıs Pazartesi günü toplanıyor. Başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olmak üzere çevrecilerin karşı çıktığı proje geçtiğimiz aylarda İZSU tarafından mahkemeye taşınmıştı. İzmir 3’üncü İdare Mahkemesi Bakanlığın ‘ÇED olumlu’ kararı ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı vermişti. [caption id="attachment_257261" align="alignnone" width="640"]izmir-buyuksehir-karsi-cikmisti-o-proje-ile-ilgili-yeni-gelisme izmir-buyuksehir-karsi-cikmisti-o-proje-ile-ilgili-yeni-gelisme[/caption]

PROJENİN DETAYLARI

490 Milyon TL’lik proje ile ilgili şu ifadeler kullandı “Proje için hazırlanan raporda tesis edilecek GES, Çevre Düzeni Planı’na göre “Orman Alanı ve kısmen Günübirlik Alan”, Tapu Parsel Sorgulamasına göre de “Zeytin ağaçlı bağ” Çevresel Bilginin Koordinasyonu) verisine göre ise “tarım alanı” niteliğinde olduğu aynı zamanda da maliki T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı olan alan içerisinde tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirildiği tespit edilmesi dikkat çekti. Planlanan 37,5 MWe kapasiteli jeotermal enerji santralinin, İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Orhanlı Mahallesi mevkii, 105 ada, 13, 14 ve 17 numaralı parsellerde (toplam 51.332,23 m2 ) işletilmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında toplam 23 adet jeotermal kaynak arama (sondaj) faaliyeti planlanmakta olup 12 adedinin üretim kuyusu amaçlı, 10 adedinin reenjeksiyon amaçlı jeotermal enerji santralinde kullanımı ve 1 adet arama kuyusunun açılması hedeflenmiştir. Jeotermal kaynak arama (sondaj) çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte gerçekleştirilebilen kısa süreli (1-3 gün) test (statik sıcaklık ve basınç ölçüleri, water-loss, enjektivite ve üretim testleri vb.) sonuçları doğrultusunda üretim ve reenjeksiyon faaliyeti amacı ile belirlenen kuyu sayılarında değişiklik olması durumunda ilgili kurumlara bilgi paylaşılacaktır. 2 MWe kapasiteli (17.021 adet First Solar Series 4 FS-4117-3 Thin-Film 117,5 Wp panel) güneş enerji santrali, jeotermal enerji santralinin planlandığı parsellerin hemen komşu (bitişik) parselinde (105 ada, 18 parsel – 36.463,92 m2 ) kurulması planlanmaktadır. 3,6 MWe kapasiteli 1 adet rüzgâr türbinin (Nordex N131/3600 TS84) ise JES ve GES alanının 3,6 km güneybatısında (207 ada, 20 parsel – 2.108,67 m2 ) tesis edilmesi planlanmıştır. Planlanan 37,5 MWe Jeotermal Enerji Santrali ve Yardımcı Kaynak [Rüzgâr Enerji Santrali (3,6 MWe/1 Türbin), Güneş Enerji Santrali (2 MWe/3,65 ha)] Tesisleri projesi, 2197 numaralı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular İşletme Ruhsatı sınırları içerisinde yer almaktadır (Bkz. Ek-1.2). 37,5 MWe kapasiteli jeotermal enerji santralinde 12 adet üretim kuyusu (KM-1A, KM-1B, KM-2, KM-3, KM-4, KM-5, KM-6, KM-7, KM-8, KM-9, KM-10 ve KM-11) ve 10 adet reenjeksiyon kuyusu (KM-12, KM-13, KM-14, KM-15, KMR-1, KMR-2, KMR-3, KMR-4, KMR-5 ve KMR-6) kullanılması, 1586 Numaralı Yeniköy Arama Ruhsatı sahasında ise 1 adet arama kuyusunun (KMY-1) açılması planlanmaktadır. 2197 Numaralı Ruhsat Sahası içerisinde daha önce planlanmış olan “Jeotermal Enerji Santrali (10 MWe)” ve “Jeotermal Kaynak Arama Amaçlı Sondaj Çalışmaları” projeleri kapsamında ÇED kararları alınmış ancak herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir. Söz konusu gradyan kuyuları (G-SFR -1, G -SFR -2, G -SFR -3, G -SFR -6, G -SFR -7, G -SFR -9, G -SFR -8) kullanılmamak üzere kapatılmıştır. Bundan sonraki dönemde de bu kuyular hiçbir şekilde üretim ve reenjeksiyon amaçlı kullanılmayacaktır. Daha sonra 2011 yılında G-SFR -7A kuyusu 869,5 m. derinliğinde tamamlanmıştır. G - SFR -7A kuyusunda kuyu taban sıcaklığı 130 °C olarak ölçülmüştür. Kısa süreli yapılan akış testinde ise kuyu ağzında yaklaşık 94,4 °C ve 5,7 l/sn akışkan elde edilmiştir. Bu sondajdan elde edilen jeotermal akışkanın jeotermal sera ısıtılmasında kullanılması planlanmıştır. İlerleyen dönemlerde yapılacak yeni sondajlar ve elde edilecek akışkanın özelliklerine bağlı olarak elektrik üretimine yönelik yeni yatırımların yapılması planlanmaktadır.