Afetlere dirençli toplum olmanın önemine değinildiği ve alanında uzman isimlerin konuşmacı olarak yer aldığı sempozyumda İZ-AFED (İzmir Afet Bilinci, Çevre ve İklim Farkındalığı Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı ve Afet Yönetim Uzmanı Servet Ertaş’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen sempozyumda ilk konuşmayı yapan Dağlık Alanların Sürdürülebilirliği ve Yönetişimi Derneği Başkanı ve DEÜ Afet Yönetimi Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. Zerrin Toprak Karaman; “Güvenli İnsani Yardımlar ve Akıllı Toplum” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Zerrin Toprak Karaman; “Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi’nin raporuna göre, dünyada kırsal kesimden kentlere göç, 2050 yılına dek artarak devam edecek. Bu tarihe kadar kent nüfusuna 2.5 milyar kişi daha eklenecek. Bugün yüzde 55 olan kentlerde yaşayanların dünya nüfusuna oranı 2030’da yüzde 60’a, 2050’de ise yüzde 68’e ulaşacak. Nüfus artışı ve kente göçün yüzde 90’ına yakını Asya ve Afrika tarafından gerçekleştirilecek. Türkiye nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu (2023) TÜİK tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2022 sonuçlarına göre nüfusun yüzde 93,4'si il ve ilçe merkezlerinde yaşamaktadır. Dünya Bankası verilerine göre; Türkiye'de 2022 yılında kentsel alanlarda yaşayan nüfus oranı yüzde 77'dir. Son yapılan ölçümlerde ise gezegenimizde 7.7 milyar insan yaşamakta ve bu nüfus her geçen yıl 80 milyon artmaktadır.  Birleşmiş Milletler Nüfus Projeksiyonu incelendiğinde büyüyen dünya nüfusu, 2020'de 8.3 milyara, 2030 yılında 9.4 milyara, 2040 yılında 10,3 milyara ve 2050 yılında ise 12 milyara ulaşacaktır” dedi.

Orman yangınlarına karşı seferberlik Orman yangınlarına karşı seferberlik

İkinci sırada söz alan Adnan Sarpen, “gönüllülüğün felsefik kökenleri” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Sonraki konuşmacı ise DEÜ Afet Yönetimi Bölümü doktora programı öğrencisi Ömür Dadak, afetlere dirençli toplumda gençlerin gönüllülüğe katılımına dair sunumunu gerçekleştirdi. Son olarak kürsüye gelen İZ-AFED Derneği Eğitmeni ve Arama Kurtarma Ekibi üyesi Handan Aşan, ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün afetlerle ilgili "Felaketler başa gelmeden evvel koruyucu ve önleyici tedbirleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur" sözüyle başladı. Handan Aşan, “Ülkemizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bundan yaklaşık 100 yıl önce söylemiş olduğu bu sözü, O'nun afetlerle ilgili öngörüsünü ortaya koymaktadır. İşte o, böylesine öngörülü, ihtiyatlı ve geleceği gören bir liderdir. Bu proaktif bakış açısıyla, günümüzün Çağdaş Afet Yönetimini de o zamandan tarif etmiştir. Ulu Önder Atatürk'ün, ülkemizin içinde bulunduğu olumsuz koşullar karşısında; kenarda, köşede durmak yerine, gençliğe inisiyatif almalarını, göreve koşmalarını, yani ellerini taşın altına sokmalarını ve çözüme ortak olmalarını öneren ve öğütleyen Atatürk'ün Gençliği Hitabesini hatırlamakta fayda var. İşte bizler de Ulu Önder Atatürk'ün bize önerdiği ve öğütlediği gibi inisiyatif almayı, elini taşın altına koymayı ve çözüme ortak olmayı seçerek, gönüllülük temelinde afetlerle ilgili çalışmaya koyulduk. Burada bulunan hemen hemen hepimiz birer gönüllüyüz. Kimimiz daha fazla, kimimiz daha az, ama her birimiz bir şeyler yapmanın uğraşı ve çabası içerisindeyiz. Ben de İZ-AFED (İzmir Afet Bilinci Çevre ve İklim Farkındalığı Derneği) arama kurtarma ekibi üyesi ve eğitmeniyim. Gönüllülük esasına göre faaliyet yürüten Derneğimizin bir temsilcisi olarak burada sizlerle bir aradayım.  Birer gönüllü olarak, afetlerde insan hayatı kurtarmak ve aynı zamanda toplumu afetlere karşı bilinçlendirmek farkındalık oluşturmak için, ekibimle birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Ulu Önder Atatürk'ün bize önerdiği ve öğütlediği gibi gönüllülük temelinde çalışıyoruz. Afetlere Dirençli İzmir hedefiyle, çalışmaya da devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi Derneğimiz İZ-AFED adına saygıyla selamlıyorum” dedi. Etkinlik, konuşmacılara teşekkür belgesi taktimi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Kaynak: Bülten