Ege Telgraf gazetesinden Nihat Ak’ın haberine göre; Zarar bildirimlerine, düşük gelir gösterimlerine, istisnalardan yararlanmalara karşı ciro ve gelir tablosu üzerinden asgari bir vergi yolda. Mükelleflerin beyan edileceği kazanç brüt asgari ücretin yıllık tutarının altında olamayacak. Büyüğünden küçüğüne tüm işletmeleri ilgilendiren pakette hizmet sektöründe bırakılan bahşişler bile dikkate alınmış durumda. İşveren tarafından ayrı bir hesapta toplanacak bahşişlerden de yüzde 10’luk vergi alınacak. İş dünyası paketi Ege Telgraf’a değerlendirdi.

Bahşiş

‘İYİ DEĞERLENDİRİLMELİ’

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Başkanı Semiha Güneş, “Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vergide adaleti sağlamak ve vergilendirilmemiş alan bırakmamak hedefiyle hazırlanan yeni vergi paketinin son şekli nasıl olacak henüz bilemiyoruz. İş dünyası olarak sürekli dile getirdiğimiz bir unsur olan vergide adaletin sağlanması bizim için çok önemli. Kurumlar ve gelir vergisinde asgari vergi uygulamasının detaylarını öğrendikten sonra yorum yapabileceğiz. Ama dolaylı vergi oranlarının mutlaka azaltılması gerekiyor. Vergiler artırılırken kamu tarafından en etkin bir şekilde kullanılması da çok önemli. Vergi ödemek yurttaşlık görevimiz ancak vergilerimizin de en iyi şekilde değerlendirildiğini görmek vergi gelirlerinin daha da artırılmasını sağlayacaktır” dedi.

Elektrikli çay motorları izdihama neden oldu Elektrikli çay motorları izdihama neden oldu

 Vergi 1

‘AVANTAJ SAĞLANMALI’

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz, vergi sisteminde iş dünyası olarak itiraz ettiğimiz birçok nokta var. Vergide adaletin sağlanması ve vergilendirilmemiş hiçbir alan bırakmamak amacıyla hazırlanan yeni vergi düzenlemesini önemli buluyoruz. Tabii nasıl yasalaşacak, onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Vergi sistemimizde dolaylı vergilerin yüksekliği vergi adaletini bozan en önemli unsurdu. Yeni düzenlemelerle bunun önüne geçileceğinin belirtilmesi de olumlu. Ülkemizde kazanan herkesin yurttaşlık görevi olarak vergi ödemesi esas. Vergide evrensel kuralların uygulanması ve tüm vatandaşların gönül rahatlığı ile vergisini vermek için yarışacağı bir sistemin kurulması ana hedef olmalı. Emek vermeden kazanandan daha fazla vergi alınıp üreticilere vergi istisnası uygulanmasını bekliyoruz. Üreticilerimizin dünya genelinde rekabet edebileceği bir noktaya gelmesi için vergi yönünden avantaj sağlanmalı. Kayıt dışılığın önüne geçilmesinin, ekonomiye ve iş dünyasına katkı sunacağını düşünüyorum. Kazancını beyan etmeyen mükellef cezalandırılırken, vergisini tam ve zamanında veren mükelleflerin de mükafatlandırıldığı bir vergi sistemi daha adil olacaktır. Taslakta geçen, ‘bahşişlerin de vergilendirilmesi’ gibi alt gelir grubuna yönelik vergilendirilmenin yeniden gözden geçirilmesini öneriyoruz” diye konuştu.

‘UYGULAMALARI DESTEKLERİZ’

Kayıt dışının önlenmesi, adil ve tabana yayılmış bir vergi reformu konusunda görüş birliklerinin olduğunu belirten Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Ege Şubesi Başkanı Engin Korkmaz, “Ekonomi programı kapsamında yeni vergi düzenlemelerinin yapılacağını öngörüyorduk. Bu düzenlemelerin ayrıntıları netleşmeye başladı. Kamuoyuna yansıyan bilgiler ekseninde kurumlar ve gelir vergisinde asgari ödeme yapılması gündemde. Bu sistem nasıl işleyecek, vergi düzenlemeleri yasalaştığında görebileceğiz. Verginin tabana yayılması, kayıt dışının önlenmesi ve adil bir vergi sisteminin oluşturulması ile ilgili iş dünyası olarak görüşlerimizi daha önce belirtmiştik. Bu ilkeler çerçevesinde vergi sisteminde bir iyileştirilme yapılacağı söyleniyor. Bu kapsamda biz de bu ilkeleri hayata geçirecek bir vergi düzenlemesine hayır demeyiz” ifadelerini kullandı.

Vergi 3

‘ÖZLEDİĞİMİZ BİR REFORM’

Özlemini duydukları vergi reform paketine kavuşma isteklerinin olduğunu belirten Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD) Başkanı Yeşim Işıklı, “İş dünyası ve sanayiciler olarak uygulanan ekonomik program çerçevesinde yeni bir vergi uygulaması bekliyorduk. Vergi paketi ile ilgili düzenlemeler kamuoyu ile paylaşılmaya başlandı. Vergide adaletin sağlanması ve kayıt dışılığın önüne geçilmesi hedefleri vurgulanıyor. Biz de iş dünyası olarak uzun süredir bu konularda adım atılmasını bekliyorduk. Her alanda haksız rekabetin önüne geçilmesi için bugüne kadar vergi sistemine girmemiş işletmelerin vergi öder hale gelmesi olumlu olacaktır. Yasa henüz TBMM'den geçmedi. Son halini o şekilde göreceğiz. Asgari gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarını yaşayarak öğreneceğiz. Dolaylı vergilerin oranının da azaltılması için çalışma yapılması olumlu. Özlediğimiz vergi reformuna da bu düzenlemeler ile kavuşmayı umut ediyoruz” dedi.

KAYNAĞI AÇIKLANMAYANLAR

Paketin detayları hakkında bilgi veren İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Yaşar Zengin, “Yeni vergi düzenlemesinde çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi uygulaması geliyor. Türkiye’de 1848 çok uluslu şirketin şubesi veya şirketi var. Türkiye merkezli yurt dışındaki şirketlerin sayısı ise 2134. Bu uygulama sadece bu şirketleri kapsıyor. OECD tarafından 2021 yılında Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu 140 ülke tarafından kabul edilen bir uygulama. Hali hazırda 30 civarında ülkede uygulanıyor. Türkiye'nin de uygulamaya başlaması doğru bir karar. Yurt içi şirketlere asgari kurumlar vergisi uygulanacak. Yurt içi 800 bin civarında işletme matrahsız beyanda bulunuyor. Bazı kriterler getiriliyor. Şirketlerin tahakkuk eden kurumlar vergisi, ticari karlarının yüzde 10’u veya yıllık net satışlarının yüzde 2’si üzerinden hesaplanan vergiden düşük olamayacak. Buna asgari kurumlar vergisi deniyor.  Asgari gelir vergisi uygulaması ile gelir vergisi mükelleflerinin de net satışlarının yüzde 10’undan daha düşük matrah beyanında bulunmaları önlenmek isteniyor. Türkiye’de 825 bin mükellef basit usulde vergiye tabi. Basit usul yeni düzenleme ile kaldırılacak, esnaf muaflığından yararlananlar hariç diğerleri işletme hesabı esasına göre defter tutacak.  Nüfusu 30 binin altında olan ilçelerde faaliyette bulunan ve şu anda basit usule tabi mükellefler için esnaf muaflığı istisnası uygulaması getiriliyor. Özel gider bildirimi uygulaması getiriliyor ki bu çok önemli bir konu, çok da tartışılacak. Geliri ile harcamaları arasında uyumsuzluk bulunan, lüks içinde yaşayıp gelirini gizleyenlerden açıklama istenecek, kaynağı açıklanamayan gelirden vergi alınacak. Borsa kazançlarına vergi getirilecek. Hisse senedi alım satımında iki yıllık istisna süresi beş yıla çıkarılacak, limited şirketlere ait pay senetleri de hisse senetleri gibi değerlendirilecek. Şimdiye kadarki uygulamada limited şirketlerin paylarını satmak her halükarda vergiye tabiydi” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Ege Telgraf Gazetesi