in ,

Kılıçdaroğlu’nun programında eylem yapmışlardı… CHP’den ihraç edildiler!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı İzBB’nin Halk Konut projesi kapsamındaki Dilber Apartmanı’nın temel atma töreninde eylem yapan işçiler partiden ihraç edildi.

kilicdaroglunun-programinda-eylem-yapmislardi-chpden-ihrac-edildi

Çiğli Belediyesi’ne ait Çibel Şirketi’nde çalışan, CHP üyesi de olan işçiler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılım sağladığı, İzBB’nin Halk Konut projesi kapsamındaki Dilber Apartmanı’nın temel atma töreninde eylem yaptı.

CHP Çiğli İlçe yönetimince kesin ihraç istemiyle disipline gönderilen ve CHP İzmir İl Disiplin Kurulu’nca tutanaklar ile birlikte disiplin dosyası incelenen 37 işçinin tüzüğün hangi maddelerine göre ceza aldığı belli oldu. 3 üye istifa ettiği için durma kararı alındı.

CHP’li kaynaklardan edinilen bilgiye göre CHP Çiğli İlçesine kayıtlı olan tüzüğün 68.maddesine uymadığı tespit edilen işçiler hakkında İl Disiplin Kurulu kararını verdi.

13 parti üyesine 68/1 maddesinden  kesin ihraç, 8 üyeye 2 yıl geçici ihraç, 8 üyeye 1 yıl geçici ihraç. 7 parti üyesine 68/3 maddesinden kınama, 1 parti üyesine  uyarı cezaları verildi. 3 üye de istifa ettikleri için o üyeler  hakkında durma kararı alındı.

İşçiler,  Bayraklı’daki temel atma töreni  sırasında sarf ettikleri sözler ve partiye verdikleri  zarar  gerekçesiyle CHP Çiğli İlçe Yönetim Kararı ile ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. CHP Bayraklı ve Bornova İlçe Başkanlıklarının ise kendi ilçesinde partiye  kayıtlı üye olan az sayıda  işçiler için ise disiplin dosyası hazırlamadığı dikkat çekti.

Tüzüğün 68. Maddesi’ne göre parti suçları neler?

Madde- 68

(1) Kesin çıkarma cezası gerektiren parti suçları;

 1. a) Programa, tüzük kurallarına, kurultay, yetkili organ ve grup kararlarına aykırı davranmak,
 2. b) Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak,
 3. c) Parti kayıt ve defterlerini gizlemek, bozmak, değiştirmek; görevi devir sırasında bunları teslim etmemek,
 4. d) Partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak,
 5. e) Parti adaylarına karşı ya da başka parti adaylarından yana açık ya da gizli çalışmak,
 6. f) Kurultay, kongre, grup ve meclis işlemlerinin, seçim çalışmalarının yasa, tüzük ve yönetmelik kurallarına uygun olmasını engellemek, bozmak, bozdurmak amacı ile yetkili organlara ve kişilere karşı tüzüğe uygun itirazlar dışında her türlü engelleyici davranışta bulunmak,
 7. g) Partiye üye yazımı ve temsille ilgili kuralları çiğnemek, parti içi seçimlere hile karıştırmak,
 8. h) Parti çalışmalarında, özellikle kurultay ve kongrelerde üyelere ve görevlilere eylemli saldırıda bulunmak, çalışmayı engellemek ya da önlemek.
 9. i) Partiye ait ya da parti çalışmalarına özgülenmiş ekonomik değerleri zimmete geçirmek.

(2) Geçici çıkarma cezası verilecek parti suçları;

 1. a) Gerçeğe aykırı olarak partide kendisine belli görevler verilmiş gibi davranmak ve çalışmak,
 2. b) Parti içinde ve toplumda her türlü ayrımcılık yapmak, bu doğrultuda açıklamalarda bulunmak,
 3. c) Gizli yapılması ve gizli kalması kararlaştırılan toplantılardaki konuşmaları açıklamak,
 4. d) Parti çalışmalarında üyelere eylemli saldırıda bulunmak, parti düzenini bozmak, çalışmaları aksatmak.

(3) Kınama cezası verilecek parti suçları;

 1. a) Parti yararlarını zedeleyici yayın ve propaganda yapmak,
 2. b) Parti görevlilerine küçültücü sözler söylemek, parti çalışmalarını zorlaştırıcı eylem ve davranışlarda bulunmak,
 3. c) Partili üyeler ve yöneticiler hakkında bilerek ve isteyerek aslı olmayan söylentiler çıkarmak, bunları yaymak,
 4. d) Geçerli özrü olmaksızın seçimlerde oy kullanmamak,
 5. e) Disiplin kurulllarının incelemelerini zorlaştırmak, Yüksek Disiplin Kurulununun görevleriyle ilgili taleplerini belirtilen süre içerisinde yerine getirmemek,
 6. f) Partiye ait ya da parti çalışmalarına özgülenmiş ekonomik değerleri usulsüzce kullanmak,
 7. g) Kurultayda, kongrelerde ve danışma kurullarında disiplin kurullarına gönderme işlemleri ile disiplin kurullarının kararları üzerinde görüşme yapmak, karar almak.

(4) Uyarma cezası verilecek parti suçları;

 1. a) Partililerin kişilikleri ile uğraşmak, parti üyeleri hakkında küçük düşürücü sözler söylemek, sövmek,
 2. b) Parti binalarına ve mallarına zarar vermek,

c)Tutulması gereken defterleri usulüne uygun olarak tutmamak.

(5) Yukarıda yazılı olan tutum, davranış ve eylemler ile bunların yapılmasını desteklemek, kolaylaştırmak ve övmek parti suçudur.

 

universitenin-aci-kaybi-depremde-195-kisi-hayatini-kaybetti

Üniversitenin acı kaybı! Depremde 195 kişi hayatını kaybetti

geri-donusen-iyilik

Geri dönüşen ‘iyilik’!