Hayatımızın temel kavramlarından barınma konusu, her dönemde önem arz etmektedir. Ülkemiz ve dünyanın ekonomik şartlarındaki hızlı ve olumsuz değişiklikler ise bu önemi çok daha fazla artırmıştır. Bazı yasal düzenleme değişiklikleri ile de insanların mağduriyetleri katlanarak artmıştır. 

Yasal düzenlemeler getirirken hiç mağduriyetin yaşanmayacağı şekilde kapsam belirlenmelidir. Aksi halde, bir tarafı memnun ederken diğer taraf mağdur ise, üstelik hayatın gerçeklerine rağmen mağduriyet yaşanıyorsa, işte bu noktada çok vahim olaylar ile karşı karşıya gelmek kaçınılmazdır ve nitekim yaşanan sosyal olaylar gözlendiğinde, tüm bu gerçekler açıkça görülmektedir.

Yasal düzenlemeler ışığında, kiracı ile kiraya veren arasındaki ilişkilerin arabuluculuk kapsamında değerlendirilmesi soru/yanıt şeklinde aşağıda dört bölüm halinde düzenlenmiştir. 
Yararlı olması dileklerimle…

Son düzenlemeler ışığında kira tespitinde ilk adımlar:

Kira ilişkisi, hukukumuzda 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda m.299-378 arasında düzenlenmiştir. Toplumu yakından ilgilendiren, konut ve çatılı işyeri kiralamalarına ilişkin olan m.339-356 arasında düzenlenmiş olan bölümdür. Söz konusu düzenlemeler, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun hükümleriyle birlikte değerlendirilerek incelenecektir.

Kira ilişkisinin konusu nedir, kira ilişkisi ne demektir?

Kira ilişkisinin konusu bir maldır, en çok da barınma ihtiyacını karşıladığı için, “konut kiralaması” toplumun gündemini oluşturmaktadır. Kira ilişkisi, başkasına ait bir malın kullanım hakkının, yasal sınırlar ve taraflar arasında düzenlenen sözleşme çerçevesinde, belli bir bedel karşılığında başka bir şahsa teslim edilmesidir.

Kira ilişkisinin tarafları kimlerdir?

Kira ilişkisinde bir tarafta kiracı, diğer tarafta ise kiraya veren bulunmaktadır. Kiraya veren malik olabileceği gibi, malik tarafından yetkilendirilmiş biri de olabilir.

Kira ilişkisinde bedel nasıl belirlenir?

Kira ilişkisinin başında, kira bedeli serbestçe kararlaştırılabilir. Bu bedel Türk Lirası olabileceği gibi, yabancı para olarak da belirlenebilir.

Kira sözleşmesi dönemi bitince kira sözleşmesi de sona erer mi?

Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kira sözleşmesi kaç yıl için düzenlenmiş olursa olsun, süre bitiminde, birer yıllık uzayarak devam edilebilecek bir ilişki niteliğindedir.

Arabulucu Avukat Nurdan Heris