Egemen Sayın / EGE TELGRAF- Soğuk kış günlerinde ısınmak için sobalar sıklıkla kullanılıyor. Ancak soba kullanımı beraberinde bazı riskleri de getirebilir. Uzmanlar, soba kullanırken aşağıdaki noktalara dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu:

1.    Düzenli Bakım ve Temizlik: Soba düzenli olarak kontrol edilmeli ve temizlenmelidir. Bacalar düzenli aralıklarla temizlenmeli, tıkanıklıklar giderilmelidir. Kirli baca gazı zehirlenmelere yol açabilir.

2.    Yakıt Seçimi: Doğru yakıt kullanımı önemlidir. Kullanılan odun veya kömürün kalitesi ve nem içeriği, yangın riskini ve baca tıkanıklığını etkileyebilir.

Kastamonu'da düzenlenen ilk Türk kadın mitingi 104. yılında Kastamonu'da düzenlenen ilk Türk kadın mitingi 104. yılında

3.    Yeterli Havalandırma: Sobanın bulunduğu alanın iyi havalandırılması önemlidir. Yetersiz oksijen, karbonmonoksit zehirlenmesine neden olabilir. Mutlaka bir hava giriş çıkışı olmalıdır.

4.    Uygun Soba Kullanımı: Soba kullanımı sırasında aşırı ısınmış yüzeylere dokunulmamalıdır. Ayrıca soba etrafında yanıcı malzemeler bulundurulmamalı ve çocukların erişimine kapalı olmalıdır.

5.    Duman Dedektörü ve Yangın Söndürücü: Evde duman dedektörü bulundurmak, olası tehlikeler konusunda erken uyarı sağlayabilir. Aynı şekilde yangın söndürücü cihazlar da mevcut olmalı ve kullanımı bilinmelidir.

Kaynak: EGE TELGRAF