2008 Ekim’den sonra maden işçisi olanlar…

soma-maden
Vedat İLKİ
2 Mart 2021

5510 sayılı Kanun’un 28. maddesinde madencilerin emeklilik şartları 20 yıl, 7200 gün ve 50 yaştır. Madenciler için her yıl için 180 gün prim ödeme gün sayılarına ilave edilir, en az 1800 gün çalışmak koşuluyla emeklilik yaş hadlerinden indirim yapılır.

1.10.2008 (Dahil) sonrası madenlerde sürekli/münavebeli çalışması halinde emeklilik şartı 50 yaş, 20 yıl sigortalılık süresi ve 7200 gündür. 1/10/2008’den sonra ilk defa maden sigortalıları için belge türü olarak 35 olarak MUHSGK bildirimi yapılır.

Tüm sigorta kollarına tabi çalışıp 180 gün fiili hizmet süresi zammına tabi çalışanlar:

5510 sayılı Kanun kapsamında sayılan maden işlerinin yer altı işlerinde geçen prim ödeme gün sayılarına, bu işyerlerinde ve işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için 180 gün, fiilî hizmet süresi zammı olarak eklenir. 360 günden eksik sürelere ait fiilî hizmet süresi zammı, 360 gün için eklenen fiilî hizmet süresi ile orantılı olarak belirlenir. Maden sigortalıların, fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacakları dönem içinde kalan;

a.) Yıllık ücretli izin,

b.) Sıhhi izin,

c.) Hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri,

d.) Eğitim, kurs,

e.) İş öncesi ve sonrası hazırlık sürelerinde fiilen çalışma ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalma şartı aranmaz. Yaş haddi indiriminden yararlanabilmek için sigortalıların söz konusu işlerde (01/10/2008 sonrası) en az 1800 gün çalışmış olmaları şarttır. Maden işlerinin yer altı işlerindeki çalışmalardan dolayı prim ödeme gün sayılarına eklenen fiili hizmet süresi zammı ile yaş hadlerinden indirimde süre sınırı uygulanmaz.

Fiili hizmet tablosundan;10-Yeraltı İşleri, maden ocakları, kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işler de çalışanlar, eklenecek gün sayısı 180 gün emeklilik yaşından indirim için madenlerde 1800 gün çalışma fiili hizmet süresi zammının tamamı uygulanır.

ÖRNEK: Maden işyerlerinde, yer altı ilk defa 2008/Ekim ayından sonra çalışmaya başlayan, bu işlerde en az 2160 gün çalışan madenci işçi fiili hizmet süresi zammı hesabında 2160 x 0,50 = 1080 gün kazanır. Emeklilikte aranan 50 yaş şartından da 3 yaş düşülür. Maden işyerindeki çalışmalarından dolayı gün sayısı da 2160+1080=3240 gün oluyor. Normal çalışma hayatına 01.10.2008’den önce başlayıp, 01.10.2008’den sonra yeraltı maden işyerlerinde çalışmaya başlamış ve hatta normal emeklilik zamanı da yaklaşmışsa maden işyerlerinden çalışmanın emeklilik avantajını yaşaması zor olur. Bu haktan faydalanması için yeraltı maden işyerinde sürekli veya münavebeli olarak en az 1800 gün çalışma şartını sağlaması zorunlu bulunur. Yer altı maden işçilerinin fiili hizmet zammı diğer fiili hizmet zammı hakkına sahip olan mesleklerden farklı ve daha avantajlı olur. Yer altı maden işçilerinin fiili hizmet zammı diğer meslek gruplarından farklı olarak 5 yada 8 yılla sınırlanmamış, fiili hizmet zammının yaştan indirme özelliği yarıya indirilmiş bulunuyor. Yer altı maden işçilerinin fiili hizmet zammına ilişkin tüm özelliklerinden faydalanmak için en az 1800 gün çalışma süresi şartına tabi tutuluyor.

ÖRNEK: Sigortalı;

Doğum tarihi: 01/01/1977

İlk işe giriş: 01/04/2009

Sigortalılık türü: 4/(a)

Prim ödeme gün sayısı:5000 gün

İlave gün sayısı: 5000/360*180=2500 gün

Toplam gün=5000+2500=7500

Sigortalılık süresi= 20 yıl (01/04/2029)

Yaş=01/04/2029-01/01/1977=03 ay 52 yaş

Yaştan indirilecek süre=2500 =10 gün+11 ay+6 yıl

30 11 49-10-11-6=20.00.43

Böylece sigortalının emeklilik aylığı bağlanacaktır.

omega 3

Omega-3’ü hayatınıza dahil edin

super-ligde-iki-futbolcunun-daha-testi-pozitif-cikti

BAL başlatılıyor tamam da…