2022 idari para cezaları can yakabilir!

seri-katil-zanlisindan-mahkeme-heyetine-sok-sozler
Vedat İLKİ
9 Kasım 2021

Yeniden değerleme oranı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesine göre hesaplanan “yeniden değerleme oranı” 2021 yılı için yüzde 9,11 iken 2022 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirlenmiştir.

Bu oran uygulama açısından Resmi Gazete’de yayınlanmamıştır.

Cumhurbaşkanı’nın vergi veya cezaların yeniden değerleme oranının yarısı kadar veya yüzde 50 fazlasına kadar artırma yetkisi var.

Vergi resim ve harçların artması gündeme gelecek, kabahatler kanununa göre cezalarda artabilecektir.

854 sayılı Deniz İş Kanunu,

4857 sayılı İş Kanunu,

5953 sayılı Basın İş Kanunu,

4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu,

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu,

6735 sayılı Uluslararası İş Gücü Kanunu,

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, zabıtanın görev ve yetkileri başlıklı 51. maddesi ile “Belediye zabıtası beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular.”, yine aynı Kanun’un 83. maddesi ile “bu Kanun’un 15, 18 ve 34. maddelerinde belirtilen parasal miktarlar, her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenecek yeniden değerleme oranına göre artırılır.” hükmü bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun “Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları” adı altında yer alan 7. maddede belirtilen hükümlerle yetkilendirilmiş olup kabahat fiillerinden dolayı belediye encümenine ve zabıtasına, idari para cezalarına dönüştürülmesine ilişkin yetki veren kanunlardan;

1) 1608 sayılı Kanun’un; 1 ve 2. maddesi,

2) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun; 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42. maddeleri,

3) 6301 sayılı Öğle Dinlenmesi Kanunu’nun; 7. maddesi,

4) 4207 sayılı Tütün Ürün. Zar. Önl. Kont. Hk. Kanun’un; 5. maddesi,

5) 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun; 6. maddesinde belirtilen parasal miktarların artırılması ve usulü hakkındaki, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17. maddesinin (7) fıkrasında; idari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idari para cezasının hesabında bir Türk Lirası’nın küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idari para cezaları açısından uygulanmaz.

6)1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nu 4. ve 6. maddeleri gereğince verilen sürekli veya geçici olarak çalışanlara ait kimlik bilgileri bildirilmemesi halinde uygulanır.

Trafik cezasından emlak vergisine, Çevre Kanunu’ndan Hıfzıssıhha Kanunu’na, Dernekler Kanuna, Vergi Usul Kanuna ile ilgili cezalar, harçlar, pasaport ve ehliyet bedelleri bu yıl yüksek enflasyon dolayısıyla yüzde 36,2 oranında artabilir. Ücretlilerin vergi dilimi ise yüzde 36,2 göre düzenlenmesi gündeme gelir.

Çantada olması gereken 8 besin

Turlar atacağız Eşrefpaşa’da