Aile sigortası nedir?

Vedat İLKİ
14 Nisan 2020

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 1952 yılında 102 sayılı “Sosyal Güvenliğin Asgari Normları” sözleşmesinde 9 sigorta kolundan biri de aile yardımları/sigortasıdır. Bu sözleşmeyi kabul eden ülkelerin asgari düzeyde vermesi gereken aile yardımları ve yararlanıcılar belirlenmiştir. ILO’ya üye birçok devlet 102 sayılı sözleşmeyi kabul etmiş ve aile yardımlarını uygulamaya başlamıştır.
Ülkemizde resmi olarak uygulanan aile sigortası kolu bulunmamakla birlikte aile yardımı sayılabilecek birçok yardım uygulanmaktadır. Bu yardımlar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulanmaktadır.
Bunları sıraladığımızda; gıda yardımı, yakacak yardımı, kira yardımı, sosyal destek yardımları, eğitim yardımları, şartlı eğitim ve sağlık yardımı, engelli ihtiyaç yardımları, afet yardımları-terör zararı tazminleri, GSS testi, 2022 sayılı Kanundan doğan yardımlar, 2828 yapılan ödemeler, eşi vefat eden dul kadınlara yapılan yardımlar, muhtaç asker ailelerine yapılan yardımlar, doğum yardımıdır.
Bu yardımlar dışında toplu iş sözleşmelerinde özel sektörde,
İşçilere aile, çocuk yardımları, kreş yardımları, eğitim yardımları söz edilir.
Ülkemizde aile sigortası kapsamında söz edilen bir çok uygulama Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yerine getiriliyor.
Ek prim yükü olabilir mi? Özellikle aile sigortası gündeme geldiğinde işçi ve işveren tarafı için ek prim yükü ile de karşı karşıya kalınacağından dolayı tarafların çekincesi gündeme geliyor.
Konuyla ilgili yapılacak ek düzenlemelerle sigortalıların lehine aile sigortası yönünden ek maliyetleri minimize edecek tedbirler hayata geçebilir. 657 sayılı Kanuna tabi olanlar gibi 4/a statüsünde sigortalıların da, aile ve çocuk paralarının tamamının vergi, sigorta priminden muaf tutulması, kreş ödemelerinden sigorta primi muafiyeti, eğitim yardımlarının vergi, sigorta priminden muaf tutulması.
Bunun yanında SGK tarafından da olumlu uygulama vardır.
a.)Yıllar itibariyle aile, çocuk yardımları sigorta priminden muaf tutulmuştur. (Belirlenen tutarlardan)
b.)Doğum yardımları sigorta priminden muaf tutulmuştur.
Özellikle bu konuda aile yardımı sigortaları yükünden ziyade işverenlere ‘sosyal yardım’ içermesi halinde vergi ve sigorta muafiyetlerinin artırılması olumlu olacaktır. İlerleyen günlerde bu konuda atılacak olumlu çalışmalarla sistemin yeniden ele alınmasıyla aile yardımı düzenlemeleri de disiplin edilir.

dunyanin-yavasladigi-anlarda-kaliteli-mizah-yaralari-sarar

“Dünyanın yavaşladığı anlarda kaliteli mizah yaraları sarar”

nasil-desem-ask-var-ya

Nasıl desem, aşk var ya