Alkış istemez…

izmirde-covid-19-tanili-kac-saglik-calisani-var
Ülkümen RODOPLU
5 Mayıs 2020

Türkiye’de korona salgını ile mücadelede 7 bin 428 sağlık çalışanı Kovid-19 tanısı aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 29 Nisan 2020 tarihinde yapılan açıklama ile gerçek rakam ortaya çıktı.
Açıklamadan 7 bin 428 sağlık çalışanının PCR testinin pozitif çıkmış olduğu anlaşılmaktadır. Yüksek ateş, kesik kesik öksürük, halsizlik yakınmaları ile birlikte, klinik bulguları ve akciğer tomografisi uyumlu olunca test sonucu beklenmeden tedaviye başlanan binlerce sağlık çalışanı vardır. Bu nedenle, açıklanan sayının çok üstünde hekim ve sağlık çalışanının Kovid-19 tedavisi gördüğü gerçeği ortadadır.

Merak edilen sorular şunlar:
Bakan tarafından açıklanan sayıya dahil olan yani PCR testi pozitif olup “resmi rakamlarda” da Kovid-19 olarak kabul edilen 7 bin 428 kişiden kaçına meslek hastalığı bildiriminde bulunuldu? Sağlık çalışanları acaba, koruyucu ekipmanları yetersiz ya da geç temin edildiği için hastalanmış olabilirler mi? Hastalanan sağlık çalışanlarının birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarının PCR testleri yapılıp, temaslı sağlık çalışanlarının ve ailelerinin takipleri yapıldı mı, yapılıyor mu?
Türkiye’de sağlık hizmeti sunan hekimler ve diğer sağlık çalışanları olumsuz koşullara, zorluklara rağmen hizmete devam etmektedir. Bir yandan kapasiteyi aşan hasta yoğunluğu, diğer yandan yetersiz kişisel koruyucu donanım ve düzenlemeler nedeniyle her geçen gün daha çok sağlık çalışanının Kovid-19 tanısı aldığı bilinmektedir.

MESLEK HASTALIĞI
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu şöyle diyor: Meslek hastalığı işe bağlı maruziyet sebebiyle çalışanda zaman içinde bir hastalığın ortaya çıkması olarak tanımlanabilir. Kamu veya özel sağlık kuruluşlarında olması arasında bir fark olmaksızın, yapılan işle yakın bağı gözetilerek, Kovid-19 veya şüpheli Kovid-19 tanısı alan ya da buna göre tedavi edilen sağlık çalışanlarının hastalığının meslek hastalığı olarak bildiriminin hiçbir tereddüte yer vermeden uygulanması çalışanlar açısından bir haktır.
30 Nisan 2020 itibarıyla yüzbinleri aşan kişinin hastalandığı üç bine yakın insanımızı kaybettiğimiz bu salgın sırasında hastaneler, aile sağlığı merkezleri, il ve ilçe sağlık müdürlükleri, işyeri hekimliği birimleri, laboratuvarlar, 112 acil çağrı merkezleri, özel muayenehaneler, huzurevleri gibi kurum ve kuruluşlarda çalışan hekiminden hizmetlisine kadar ayrımsız tüm çalışanlar her an virüs ile enfekte olup Kovid-19 hastalığına yakalanma riski en yüksek olan gruplardandır.
Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) göre, bu grupta yer alan sağlık çalışanları Kovid-19 tanısıyla tedaviye başladıkları anda koşulsuz olarak meslek hastalığına yakalanmış sayılmalı ve meslek hastalığı için tazminat talep edebilir durumda olmalıdır.

SON SÖZ: Alkış istemez; sağlık çalışanlarının yasal haklarını verin yeter.

balon-olan-kim-23-nisan-mi-yoksa-dogu-perincek-mi

“Balon” olan kim, 23 Nisan mı yoksa Doğu Perinçek mi?

Sinemamızın “Yılmaz” yönetmeni