Asgari ücret sahnesi perdesini açıyor!

meslege-gore-asgari-ucret-mi-geliyor
Vedat İLKİ
6 Aralık 2022

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere ilk toplantısını 7 Aralık , ikinci toplantıyı 14 Aralık’ta yapacak. Gerçekleştirilecek üç toplantının ardından 2023 asgari ücret zammı belli olacak. Asgari ücret zammının aralık ayının son haftası itibariyle açıklanması bekleniyor.

2023 Yılı için asgari ücret masasında İşçi-İşveren Sendikaları ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın katılımıyla toplantılarına başlayacak, ayın son günlerine doğru rakam çalışma hayatına açıklanacak.

İşçi ve İşveren kesimi açısından değerlendirildiği gibi, kamu maliyesi adına devlet tarafından değerlendirilecektir. Asgari ücretli 2022 yılında 316 Net Dolarla serüvene başlamış perdesini 295 Net Dolar ile kapatıyor. Alım gücü ve enflasyon karşısında her ne kadar %94 oranında zam verilse bile, çarşı pazar fiyatlarında istikrarsız dalgalanmalar ücretlerin istenilen standartlara kavuşmadığını gösteriyor. Beyaz yaka ve Mavi yaka çalışanların asgari ücret netiyle aralarında açılan makas farkından şikayetçi oluyor. Geçmiş yıllarda çay simit ikilimi yapılarak, asgari ücreti kıyaslamaları rafa kaldığını görüyoruz. Perde açılıyor,2023 yılında beklentiler. Türk-İş’in açıkladığı açlık sınırı 7 Bin TL’nin üstüne çıktığı gibi,4 kişilik aile harcaması 25 Bin TL aşıyor. Evli olmayan kişinin harcamaları da 10 Bin TL geçiyor. Temel gıda maddelerinde artış yanında, diğer harcamalardaki artışlar enflasyon karşısında net 5.500 TL yetersiz kaldığını gösteriyor. 2023 Yılı masasında ciddi bir pazarlık başlıyor.

Çeşitli senaryolar çiziliyor. 5.500 TL /Net en az masada %40 ve üstünde görüşülecektir.

8.500 net beklentisinin çarşı pazar yansıması tartışılıyor. Aynı zaman da tüm çalışanları ilgilendiren bir diğer konu vergi dilimlerinin gerçekten yeniden değerleme oranlarının ardında kalması tartışması da gündeme gelecektir. Asgari ücret çalışma hayatında 4857 sayılı İş Kanununun kapsamında olan veya olmayan, her türlü işçinin çalıştığı bütün işkollarını kapsıyor. Tanımlamalara baktığımızda bu konunun yeniden ele alınması gerekir.

Asgari ücret: İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücreti denilmiştir. Asgari ücretin belirlenmesinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ile benzeri sebeplere dayalı herhangi bir ayrım yapılamaz.

Komisyon, asgari ücreti bütün işkollarını kapsayacak şekilde belirler. Ücretin, bir günlük olarak belirlenmesi esastır. Aylık, haftalık, saat başına, parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen durumlarda gerekli ayarlamalar buna göre yapılır.

2023 Yılında masa da özellikle şuna vurgu yapılması gerekir; Ücretin belirlenmesinde; ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu, ücretliler geçinme indekslerini, bu indeksler yoksa geçinme indekslerini, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumunu ve geçim şartlarını göz önünde bulundurulur ve ikinci düzenlemeye Temmuz ayında yer verilmelidir. İşverenler bu hükümlere aykırı işlem uygulayamaz. İşçilere, Komisyonca belirlenen ücretlerden düşük ücret ödenemez. İş sözleşmelerine ve toplu iş sözleşmelerine bunun aksine hükümler konulamaz. İşverenler tarafından, işçilere sağlanan sosyal yardımlar sebebiyle asgari ücretten herhangi bir indirim yapılamaz.

Gerçekten indirim mi yoksa bindirim mi?

tiyatro

Marks’tan Brecth’e direnmenin masalı