Asgari ücret zammı neler getiriyor!

asgari-ucrete-500-tl-zam-yapilmisti-agi-ne-kadar-iste-detaylar
Vedat İLKİ
5 Temmuz 2022

01/07/2022 Tarihli RG Mükerrer 31883 sayısında 2022 yılı Temmuz ayından itibaren asgari ücrete yüzde 30 oranında zam gelmesiyle, yıllık yüzde 80 oranında kümülatif artışa gidilmiştir.

Asgari ücret komisyonu 29/06/2022 tarihinde başladığı çalışmalarını 01/07/2022 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı iki toplantı sonucunda;

1) Milli seviyede tek asgari ücret tespitine, oybirliğiyle,

2) İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 1/7/2022-31/12/2022 tarihleri arasında (215,70) iki yüz on beş lira yetmiş kuruş olarak tespitine, oybirliğiyle,

3) İş bu Kararın, 01/07/2022 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Resmî Gazete’de yayımlanmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir.

Her ne kadar işçi tarafı 5 bin 500 TL net asgari ücretin açlık sınırını yakalamadığını ifade etse de komisyon kararına şerh gerekçesi koymamış,işveren tarafı ise sürdürebilirlik ve masadan 100 Lira asgari teşvik alarak kazançlı çıkmış,devlet tarafı ise vergisel düzenlemeden feragat etmiş,SGK ise prim artışı ile kazanç elde etmiştir.

1.7.2022 ila 31.12.2022 tarihleri arasında sigorta primine esas;
Günlük kazanç alt sınırı  215,70 TL.
Aylık kazanç alt sınırı  6.471,00 TL.
Günlük kazanç üst sınırı 1.617,75 TL.
Aylık kazanç üst sınırı  48.532,50 TL.

Yukarıdaki artış miktarlarına göre aşağıdaki gelişmeler gündeme gelecektir.

Asgari ücretli çalışanların net tutarlar: 5 bin 500 TL yükselecektir.

Tüm çalışanlar için vergi ve damga vergisi istinası da asgari ücrete göre artacaktır.

Emekliler için net tutar: 5 bin 840 ila 5 bin 889 TL arasında olacaktır.

Ev hizmetlisi ve konut görevlilerinde ise bu rakam 5 bin 500 TL olarak uygulanacaktır.

Sigorta priminden muaf tutulan kalemlerden olan, yemek, çocuk parası(2 çocuğa kadar), aile yardımları da yüzde 30 oranında artmış oldu.

Yurtdışına, ülkemizle ikili anlaşması olmayan ülkelere götürülen işçilerin prim maliyetleri de yüzde 30 oranında artmış oldu.

Gündelikçi ve 9 günden az çalıştırılan ev hizmetlisi primleri de yüzde 30 oranında zam geldi.

İşsizlik Sigortası primleri artmış oldu,işsizlik primi ödenekleri de 4 ay sonra artacaktır.

Tarım SSK primleri yanında 4-b Bağ-Kur primleri de yüzde 30 oranında zam geldi.

Genel sağlık sigortaları da yüzde 30 oranında zamlandı.

Hizmet borçlanma ve yurtdışı borçlanma rakamları da yüzde 30 oranında artmış oldu.(15 gün önce bu şekilde zamlanacağını bu köşeden yazmıştık)

Sigortalıların hastalık, analık ve iş kazası geçici iş göremezlikleri alt sınır olarak 215,70 TL günlükten az olmayacak şekilde ödeme yapılacaktır.

İdari para cezaları da zamlanarak 5 bin 4 TL den, 6 bin 471 TL yükselmiştir.

Sosyal hizmetler alanında yeni asgari ücretin artışına göre test miktarları yükselmiş oluyor. (2828 sayılı kanunla, muhtaç yaşlı aylıklarında)

Çırak ve stajyer öğrenci maaşları da değişecektir.

VUK göre asgari ücrete bağlı düzenlemelerde yeni asgari ücret dikkate alınacaktır.

Bireysel emeklilik kesintileri de yükselecektir.

Güneşten doğru şekilde faydalanın!

Ağabey kardeş finalde