Bayram ikramiyesi 100 lira zamlandı

Vedat İLKİ
4 Mayıs 2021

Pandeminin bütçeleri zorlaması sonucu bu yıl bayram ikramiyelerine %10 oranında zam gelmesiyle birlikte 1.100 TL ödeme yapılacak olup, bu konuda 5510/ek madde 18’de yer alan 1.000 lira ibaresi 1.100 liraya yükselmiştir.
Bu rakamın her yıl ve enflasyon artışlarına göre düzenlenmesi yönünde kanunda ibareye yer verilmemiştir.
SGK 5510 sayılı Kanun’un ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan ve Kurban bayramında 1.100’er TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir denilmiştir.
a) İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranı,
b) Hak sahiplerinin hisseleri oranı,
c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü %50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerden, ölümü iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmayanların hak sahiplerine, sigortalıya gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden hak sahiplerinin hisseleri oranı,
ç) Yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlara, ülkemiz mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme gün sayılarının, sosyal güvenlik sözleşmesine göre nazara alınan toplam prim ödeme gün sayısına olan oranı, esas alınır.
Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara en fazla ödemeye imkân veren bir dosya üzerinden ödeme yapılır.
Bu madde kapsamında yapılan ödemeler evlenme ödeneği hesabında dikkate alınmaz.
Bu madde kapsamında yapılan ödemelerden kesinti yapılamaz ve bu ödemeler haczedilemez.
Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından %25 oranında kesilmek suretiyle, yoksa genel hükümlere göre geri alınır.
Bu madde kapsamında yapılacak ödemeleri karşılamak amacıyla gerekli olan tutar, yazılı talebe istinaden ayrıca fatura aranmaksızın Hazinece Kuruma ödenir.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile ödeme tarihlerini belirlemeye kurum yetkilidir.
Maddenin açıklanması:
SGK’ca 5510 sayılı SS ve GSSK ve ilgili mevzuat uyarınca ;
Gelir,
Aylık ödemesi yapılanlara,
Bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla,
Ramazan ve Kurban bayramında 1.100’er TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir.
Böylece geçici olmayan ek madde ile kalıcı madde hayata geçirilmiştir.
1.100 liranın artışı ise nasıl olacak yıllara göre belirtilmemiştir.
1.100 liranın oranlaması ise;
a.)     İş göremezlik derecesi oranı dikkate alınacaktır. (%10 ile başlayarak %100 kadar)
b.)    Hak sahiplerinin hisse oranından başlayacak (%12,5 ila %100 kadar)
c.)      İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölüm gelirden hak sahiplerine paylaştırma
d.)     3201 yurtdışı borçlanma esasına göre kısmi aylık ve gelirde isabet eden orana göre
e.)      Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılır.
f.)      Evlenme ödeneği hesabında dikkate alınmaz
g.)      Vergi, damga vergisi ve diğer kesintiler yapılmaz net ödeme, haciz edilemez. (Nafaka alacaklısı da olsa haciz edilemez.)
h.)     Yersiz ödenmesi halinde geri verilir ya da gelir/aylık %25 oranında kesinti yapılır.
i.)       SGK öder, ödemelerin tutarını primsiz olduğundan Hazine’den tahsil eder.
Nisan ayında emekli aylığı için başvuran sigortalılara mayıs ayında emekli maaşı alacakları için bayram ikramiyeleri ödenecektir. Bu yıl da banka ve borsa sandık emeklileri 1.100.-TL İkramiye almayacaktır.

bedava-kredi-diye-diye-cocuklarimizin-gelecegini-caliyoruz-insaat

Çevre ve imar kirliliği – 1

Karantina aşamaları