Birden fazla işyerinden sigorta pirimi yatarsa

asgari-ucret-artisi-153-oldu
Dilek ETE
24 Temmuz 2020

Özellikle son yıllarda çalışanlar için, aynı ay içinde birden fazla işyeri tarafından adınıza sigorta primi yatırılabiliyor. Özellikle birden fazla statüde (SSK-BAĞKUR- EMEKLİ SANDIĞI ) çalışan sigortalıların yatırılan primlerinin prim gün sayısına etkisi, emekli aylığınıza etkisi en fazla merak edilen konulardan biri oluyor.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun üçüncü maddesine göre aylar otuz gün, yıllar üç yüz altmış gün olarak kabul ediliyor.
Yine aynı kanunun 82.maddesinde emekli aylığı hesabın da ilgili ayda aynı sigortalılık halinde yatan primlerin toplamının prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kısmı dikkate alınıyor. Örneğin 2020 yılında bir ay içinde birden fazla işyerinde kaç gün adınıza prim yatarsa yatsın emekliliğiniz için o ay otuz gün olarak değerlendirilecektir. Yine aynı ay içinde yatan sigorta primlerinizin toplamı 2020 yılı için tavan olan 22.073 liranın üstündeyse emeklilik aylık hesabınıza dahil edilmiyor.
Devlet Memurları ve Kamu Kurumları’nda işçi statüsünde çalışanlarda ise yine ay otuz gün yıl üç yüz altmış gün olarak değerlendirilmektedir. Fakat Kamu sektöründen özel sektöre geçişte tam çalışma halinde yıl 346 gün, özel sektörden kamu sektörüne geçişte de yıl 374 gün olarak dikkate alınacaktır.

4C HİZMETİ
Yine 5434 sayılı Kanun’un 14.maddesi gereğince aybaşından sonra göreve başlayanların o aya ait eksik aylık ve ücretlerden kesenek alınmayacağı, aybaşından sonra görevden ayrılanlardan da eksik aylık ve ücretlerden de tam kesenek alınacağı hükmü bulunmaktadır. Yine Kamu da görevli çalışanların 4a ve 4c hizmetlerinin çakışması halince 4c hizmeti geçerli kabul edilecektir.4a hizmeti bu çakışan sürelerde iptal edilecektir.
Eğer hizmetlerinizin kesintisiz devam ettiği işyerinde yıl içinde üç yüz altmış günden az çalışma varsa gün sayısının tespitinde çalışmaların birbirini takip edip etmediğine de bakılarak gün tespiti yapılır.
Ayrıca 1.09.2012 tarihli 28398 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliği ile çalışanın ay içinde işe girmesi halinde işe giriş tarihleri ayın kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabıyla gün sayısı tespit edilmektedir.
Emeklilikte hangi Kurumdan aylık bağlanacağına karar verilirken son yedi yılın (2520 gün ) 3,5 yılı (1261 gün) hangi statüde fazla prim yattıysa aylık o statüden bağlanacaktır. Yıl içindeki gün sayısı üç yüz altmış günü ay otuz günü geçmemekle birlikte aynı ay içinde farklı statüde çalışmanın bulunması halinde gün sayısı otuz bir gün olarak alınarak emekli aylığına esas statü belirlenecektir. Hangi statüden emekli olacağınızın önemi aslında bağlanacak emekli aylığı ve yeterli prim gün sayısı gibi birden fazla değişkeni içerdiği için mutlaka planlanmalıdır. Yine fazla yatan tavanı aşan primlerinde emeklilik sonrası iadesi talep edilmelidir. Burada zaman aşımı beş yıl olduğu için özellikle emekli olmadan dahi prime esas kazançlarda fazla yatan tutarların takibi ve talebi önem arz etmektedir.

cumhuriyet-bassavciligindan-pinar-gultekin-aciklamasi

O kız çocuğu…

bilim-kurulu-uyesi-kurban-etinde-koronaviruse-karsi-uyardi

Metabolizmanızı bayrama hazırlayın