Borçlanmalara vergi indirimi avantajı

meslege-gore-asgari-ucret-mi-geliyor
Ege Telgraf Admin
24 Ocak 2023

52

EYT ile birlikte son günlerde borçlanmalar önem taşıdı.Sigortalılar kanunda belirtilen esaslar doğrultusunda borçlanma yapabilir.

Borçlanma türleri:

a.) 3 çocuğa kadar doğum borçlanması/ücretsiz doğum ve analık izin süreleri

b.) Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay ya da yedek astsubay
okulunda geçen süreler

c.) Personel mevzuatlarına göre aylıksız izinde geçen süreler (4/c)

d.) Doktora veya tıpta uzmanlık öğreniminde geçen süreler

e.) Avukatlık stajında geçen süreler (08/06/2022 tarihinden itibaren avukatların sigortalı olması önündeki engeller ortadan kalkmıştır)

f.) Tutuklulukta veya gözaltında geçen süreler

g.) Grev ve lokavtta geçen süreler

h.) Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri

ı.) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin açıkta geçirdikleri
süreler

j.) 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanların
borçlanmaları

k.) 1416 sayılı Kanuna uyarınca yurtdışında geçen öğrenim sürelerinin
borçlandırılması

l.)3201 sayılı Kanunla yurtdışı borçlanması

g.) Kamu kurumunda çalışanların (5510 ila 5434 sayılı) kanunla yaptıkları borçlanmaları

Yukarıdaki yazılı esaslara göre VUK belirtilen esaslar doğrultusunda indirim hakkınız vardır.

193/63-2”Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20’nci maddesinde belirtilen sandıklara ödenen aidat ve primler ‘ücretliler gelir vergisi matrahından indirilir.

111 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 08.03.1973 yayınlanmış, mevcut tebliğ ile uygulamaya açıklama getirilmiştir.

İndirimi aktif çalışırken yapılır

Özellikle borçlanma yapanlar bizzat bordrolu çalıştıkları dönemde bu indirim hakkını kullanabilirler. Cari dönem ile sınırlaması bulunmamaktadır. Vergi matrahı dikkate alınarak,borçlanma ödemesinin sıfırlanması ile sona erecektir. İşten ayrılan emekli olanlar bunu kullanamazlar. Özellikle borçlanmanın yapıldığı dönemde kullanılması esastır.

Örnek: 2023 yılında borçlanmak suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumu’na toptan ödediğiniz askerlik hizmeti süresince ödenmeyen aidat ve primlerin, ödeme belgesinin işverene ibraz edilmek suretiyle, ödemenin yapıldığı 2023 yılının ilgili ayından başlamak üzere, söz konusu tutarın tamamı indirim konusu yapılana kadar, safi ücretinizin tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. Şayet yıllar sonra bunun kullanılması istenmesi halinde mümkün olamaz.

Asgari ücretli/engelli gibi çalışanlar açısından, vergi indirim matrahında tutar kalmaz ise bu indirim hakkınız olmamaktadır.

İşten ayrılma halinde borçlanmalar avantaj sağlar. Şartların meydana gelmesi halinde;

a.) Ücret

b.) Yan Haklar

c.) Bakiye yıllık izin

ç.) İhbar tazminatı gibi haklarda işten ayrılması halinde borçlanmalar kullanılması gereken yılda kullanılırsa avantaj yakalanır.

Tüm Türkiye’ye örnek olacak bir yapılanma: İzmir Yerel Yönetimler Eğitim Kurulu (İYEK)

Duygusal olgunluk