Çalışma hayatında asgari ücret zammı değişikliği

asgari-ucrete-500-tl-zam-yapilmisti-agi-ne-kadar-iste-detaylar
Vedat İLKİ
5 Ocak 2021

30/12/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Asgari Ücret Tespit Komisyon Kararı 01/01/2021 tarihinde yürürlüğe girdi.
Yeni asgari ücret günlüğü: 01/01/2021-31/12/2021 tarihleri arasında günlüğü 119,25 TL uygulanmasına karar verilmiştir. Asgari ücret uygulanması zorunlu ücret olup zam olarak ele alınmamalıdır. Günlük olarak tespit edilir, maktu aylık gibi uygulanmaz.
Asgari ücret uygulamayan işverenlere her ay ve her işçi için 315.-TL idari para cezası uygulanır.(102/a-39.madde)
Asgari Ücretin %21,56 oranında artmasıyla birlikte aşağıdaki işlemlerde değişiklik olacaktır:
a. Sigorta primine esas kazançlar, idari para cezaları, EK-5-EK-6-EK 9, işverenlerin Bağ-Kur primleri, isteğe bağlı primler, 5510/41’inci maddesiyle borçlanma tutarları, sigorta primine esas kazançlardan istisna tutarları da değişiyor,
b.İstirahat rapor paraları,
c.İşsizlik ödenekleri,
d.Kısa çalışma ödenekleri,
e.Ücret garanti fonu ödemeleri,
f.BES,
g.Genel sağlık sigortası tutarları ve test oranları
h.SYDV yapacağı ödemeler,
ı.2022 sayılı Kanuna göre gelir testleri,
j.Asgari ücretle çalışanların kıdem tazminat tutarları,
k.AGİ,
Bunun gibi kanunlarda ifade edilen asgari ücret tutarıyla ilgili geçen hükümlerde %21,56 göre değerlendirilecektir. İşveren maliyetleri de aynı oranda artacak, verilen teşviklerle bu miktarlarda düşme olacaktır.

ESAS KAZANÇLAR:
Alt sınır günlük:119,25.-TL.
Üst sınır günlük:894,38.-TL.
Alt sınır aylık:3.577,50.-TL.
Üst sınır aylık:26.831,40.-TL.
Bekar çocuksuz asgari ücretli işçinin eline net:2.825,90.-TL. geçecektir.
Net asgari ücret vergi dilimi değişmesi halinde tüm yıl boyunca devam edecek:
Net ücretleri, 193 sayılı Kanun’un 103’üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle aynı Kanun’un 32’nci maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecektir.
Hizmet erbabına yapılan ve ücret olarak kabul edilen tazminat ve prim gibi mutat olmayan ödemeler, esas itibarıyla yıllık bazda ücretlinin gelirini artırdığından, bu ödemeler nedeniyle üst dilime girilmesi nedeniyle aylık net ücretin düştüğünden söz edilemeyecek ve ilave asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır. Hizmet erbabının, ücret aldığı dönemde işe başlaması veya işten ayrılması, ücretsiz izin ve benzeri nedenlerle net ücretinin ocak ayında sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere ödenen net ücretin altına düşmesi durumunda ilave asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır. Yıl içerisinde elde edilen kümülatif ücrete bakılacak, 2.825,90.-TL altına düşmeyecektir.
Kısaca işin özü 12 ay boyunca prim, fazla mesai, ikramiye ve ek ödeme altında ücret almayanlara 2.825,90.-TL. ödenecektir.

Salgın & devrim

İnatçı yağlara ‘Güle güle’