Can dostlarımızı koruma kanunu TBMM’de! 

chp-geri-donusum-tesislerindeki-yanginlar-icin-meclis-arastirmasi-istedi
Vahap DABAKAN
8 Temmuz 2021

Hayvanları, “canlı” olarak niteleyen koruma kanun teklifi TBMM’ne getirildi. Can dostlarımızın koruma adına anlamlı bir adım atıldı. Tüm hayvan sevenler çok mutlu oldu. Hayvan statüsünün “mal” olmaktan çıkarılıp, “can” olduğunu kabul etmek zorunlu olmuştur. Yani can dostlarımız dediğimiz hayvanlar bizlerin malı değil onlar da tıpkı insanlar gibi yeryüzünde yaşayan canlı varlıklardır… 

       Sözü edilen kanun teklifinde yeni olan birçok hüküm öngörülüyor. Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında olan hükümlere bakacak olursak; ev hayvanı tanımında, hayvanı muhafaza edeceği ve sorumluluğunu üstleneceği belirtilen “insan” ibaresi yerine “gerçek ve tüzel kişiler” ibaresi kullanılmak suretiyle tanımdaki kapsam genişletilmiştir. Tüzel kişilikler de hayvan sahibi olabilecektir. Eşya statüsünden çıkarılan hayvanların, süs olarak görülmemesi kanunda yer alan “süs” ibareleri çıkarılmıştır…  

       Yerel yönetimlere, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevi kurma, bu hayvanların bakım-tedavilerini ve eğitim çalışmaları zorunluluğu getirilmektedir…  

       Sahipsiz hayvan popülâsyonunun kontrolsüz artışının önlenmesi maksadıyla kedi ve köpek sahiplerine, hayvanlarını en geç 31.12.2022 tarihine kadar dijital kimliklendirme yöntemleri ile kayıt altına aldırma zorunluluğu getirilmektedir. Buna bağlı olarak, ev hayvanını terk etmek fiili ilk kez kabahat olarak düzenlenerek (hayvan başına 2.000 lira) idari para cezasına öngörülmektedir… 

       Mevcut kanunda yer alan, ev hayvanlarının haczedilmesine ilişkin yasaklayıcı hükümde değişiklik yapılarak, sadece ev ve bahçe içerisinde bulunanların değil ticari amaç güdülmeksizin bakılan bütün ev hayvanlarının (sahiplerinin borçlarından dolayı) haczedilmesi yasaklanmaktadır… 

       Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 75.000’i aşan belediyelere 31.12.2023, nüfusu (25.000-75.000) olan belediyelere 31.12.2025 tarihine kadar hayvan bakımevi kurma zorunluluğu getirilmektedir. Belediyelere, bu madde yürürlüğe girdikten sonra 3 yıl süreyle hayvan bakımevi kurmak ve rehabilitasyon çalışmaları yapmak için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinden kaynak ayırma zorunluluğu getirilmektedir (Büyükşehir belediyelerinde % 0,3, diğer belediyelerde % 0,5)…  

       Nüfusu 25.000’in altında olup hayvan bakımevi kurma zorunluluğu bulunmayan belediyelere, sorumluluk alanındaki sahipsiz hayvanları en yakın belediyeye götürerek rehabilite ettirme zorunluluğu getirilmektedir.  

       Belediyelere, rehabilite edilmemiş sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın veri tabanına kaydedilmesi yükümlülüğü getiriliyor. 

       Hayvan bakımevlerinde çalışacak personelin niteliğine ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı’nca düzenleme yapılması öngörülmektedir. Böylelikle hayvan bakımevlerinde daha nitelikli personelin çalışması temin edilecektir.  

       Gerçek veya tüzel kişilerin belediyelerin bu hayvan bakımlarında kullanılmak üzere ayni veya nakdi bağışta bulunabilmesine ilişkin düzenleme yapılmaktadır…  

sosyal-medyaya-ahlak-ayari

Centilmenlik mi, maçoluk mu?

Cimri malını yutamaz!