Çeşme dokunulmazlığını koruyor

Başak Yasemin KUMAŞ
5 Ekim 2019

Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, tatil beldeleri ve koruma alanlarında imarına ve koruma ilkelerine aykırı yapılar hakkında tarama harekatına devam ediyor.

Bodrum’da başlayan denetim sonuçlarına göre, SİT kararlarına aykırı, kıyı ihlalinde, koruma ilkelerine aykırı, tarım arazileri koruma ve toplulaştırma yasasına aykırı, ruhsatına aykırı yapılarda, ruhsat iptali, yapı kayıt belgesi iptali, mühürleme ve yıkımlar, ülkemizin dört bir yanında devam ediyor.

Buna rağmen, Çeşme ilçemizin Cumhuriyet’ten ve Anayasa’dan ayrı özerk bir bölgeymiş gibi dokunulmazlığı sürüyor. Israrlı çağrılarımıza rağmen, Bakanımız henüz Çeşme’de denetime başlamadı.

Aynı şekilde Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü de, şu ana kadar üst kurum olan Bakanlığın yıkım gerekçelerine uyan emsaller hakkında denetim yapmadı, mevcut başvuruların, sadece 2017 sonra yapılmış olanların inceleneceği ve kurul kararına göre hareket edileceği açıklamasını duyuyoruz.

Çeşme’de gelenek haline gelen, turistik işletme ruhsatı ile turizm bölgelerine konut yapma alışkanlığı, turizm otelcileri hem zora sokuyor, hem de biz neden uğraşıyoruz ki, algısını yaratıyor.

Çeşme yarımadasının çok geniş alanları Bakanlar Kurulu kararı ile Turizm Gelişme Bölgeleri ilan edilmiş ve yalnızca turistik tesis ruhsatına tabi kılınmıştı. Ancak yapılaşma bunun tam tersi yönünde tamamen konut üretiminde devam ediyor.

Turizm teşviki kullanan inşaatçılar, ayrıca sıfır gümrük hakkından da istifade edebildiler. Turizm işletmeler yüzde 40’lara varan elektrik su indirimi de kullandı.

Turistik işletme olarak gözüktükleri için emlak vergisi de ödemediler.

Ve tamamı halen konut olarak kullanılmaya devam ediyor.

Bazı binaların kat irtifakı kurabilmek amaçla ruhsatı olduğu halde ayrıca

İmar Barışı’ndan faydalandığı konuşuluyor.

Bu güne kadar yıllarca tek sayaç üzerinden elektrik ve su aboneleri görünen işletmelerde, kat irtifakı kurup kat mülkiyetlerine ayrı ayrı su elektrik sayaçları bağlandığı biliniyor.

Ruhsatı olan binanın yine de İmar Barışından faydalanmaya çabalaması açıkça usulsüz olduğu halde, ya tutarsa zihniyeti devam ediyor.

Oysa bölge plan notları halen sabit!

Turistik tesis alanı

Yani binanın fiziki durumu hususunda tüm arazlar ortadan kalksa bile, işletme ruhsatı imarına aykırı kalmaya devam ediyor.

Bakanlar Kurulu Kararı ile imar planları bölgelere ayrılmış ve plan notlarında tanımı yıllar önce yapılmış alanlarda süre gelen usulsüzlük, imar barışı kılıfına sığmadı.

Şimdi yeni çıkacak yasal düzenlemeler ve genel aflar ile geçmişteki tüm illegal eylemlerin temizlenmesi umuluyor.

Emsal yıkımlar, denetimler her yerde devam ederken, yargıya intikal etmiş binlerce emsal konu hakkında işlemler sürerken, Çeşme’de bu işler hiç olmamış veya yaşanmamış gibi bu işten sıyrılmayı bekliyor.

Sistem bu kadar taraflı ve bu kadar bozuk düzen üzerine tesis edilebilir mi?

Evet Çeşme tüm illegal iş, eylem ve oluşumunda dokunulmazlığını, hatta bağımsızlığını  koruyor

Peki nereye kadar?

Kınama-kınamama

İzmir’e sinema fonu gerek!