Çobanlar EK/5 kapsamına alındı

Vedat İLKİ
13 Ekim 2020

Kırsal alanlarda ve köylerde sürü güden çobanların sosyal güvenliği 2019/9 sayılı SGK genelgesi ile EK/5 kapsamına alındılar. Hizmet akdi unsurlarını taşımayan köy ve mahallelerde sürü yöneticiliği (çobanlık) faaliyeti yapanlar da, talep etmeleri halinde Kanunun ek 5’inci maddesi kapsamında sigortalı sayılacaklardır denilmiştir.

ŞARTLARI NEDİR?

1.) 5510/4-1 a,b,c bentleri ile 506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesi ve 2925 sayılı Kanun kapsamında çalışmamak,

2.) İsteğe bağlı sigortalı veya isteğe bağlı iştirakçi olmamak,

3.) SGK ve 506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesi kapsamındaki sandıklardan kendi sigortalılıklarından dolayı gelir veya aylık almamak,

4.)18 yaşını doldurmuş olmak şarttır.

5.) “Sigortalılık Muafiyet Belgesi” ile belgeleyenler ek 5’inci maddeye göre sigortalı olabilirler.

NE ZAMAN BAŞLAR?

Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi”ni (EK-11) sürekli ikametlerinin ya da çalıştıkları yerin bağlı bulunduğu muhtarlık ile ikamet ettikleri veya çalıştıkları il ya da ilçede bulunan tarım müdürlüklerine ve ziraat odalarına onaylatıp sürekli ikametlerinin bağlı olduğu veya çalıştıkları sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri gerekmekte olup bunların sigortalılıkları müracaat ettikleri tarih itibariyle başlatılacaktır.

ÖDENECEK PRİM ORANLARI

5510/ 82’nci maddesine göre belirlenen prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında olmak kaydıyla sigortalı tarafından belirlenen günlük kazancın otuz katının % 34,5’i oranında prim ödeyeceklerdir.

Bu primin % 20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, % 12,5’i genel sağlık sigortası, % 2’si iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası primidir.

2020 için ödenecek prim:

5510 sayılı Kanun’un ek 5. maddesine tabi sigortalılar;

1.1.2020-31.12.2020 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırına göre: 98,10 TL x 27 x % 34,5 = 913,80 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre: 735,75 TL x 27 x % 34,5 = 6.853,51 TL ödeyeceklerdir.

NE ZAMAN BİTER?

Kanunun ek 5’inci maddesi kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı;

  1. 4 üncü maddeye istinaden sigortalı olarak çalışmaya başlamaları halinde çalışmaya başladıkları tarihten,
  1. Sigortalılıklarını sona erdirme talebinde bulunanların borçsuz olmaları halinde talep tarihinden,

3.) Prim borcu olanlardan talepte bulunanların primi ödenmiş son günden

4.) Gelir ya da aylık talebinde bulunanların aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden,

5.) Kanunun ek 5’nci maddesi kapsamında prim ödeyen ve sadece bu kapsamda prim borcu bulunan sigortalıların, tahsis talep tarihinden önce veya sonra ek 5 prim borcunu ödemek istemeyerek talepte bulunmaları halinde, sigortalılıkları primi ödenmiş son günden,

6.) Ölen sigortalının ölüm tarihinden itibaren sona erecektir.

Ek 5’inci maddeye göre sigortalılık; askerlik görevini yapanların askere alındıkları, tutukluluk ve hükümlülük kararı verilenlerin karar verildiği tarihten itibaren sona erdirilecektir. Ayrıca, yurt dışına çıkış yapanlardan, çıkış tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ülkemize giriş yapmayanların süreksiz çalışmalarından söz edilemeyeceğinden, yurt dışına çıkış yaptığı tarih itibariyle, sigortalılıkları sona erdirilecektir.

Kanunun ek 5’inci maddesine tabi sigortalılığı olup sigortalılığın başladığı tarihten itibaren prim ödemesi bulunmayanların yazılı olarak sigortalılıklarını sona erdirme talebinde bulunmaları halinde, ek 5’inci maddeye tabi sigortalılıkları başlangıç tarihi itibariyle sona erdirilecektir.

Parlak, gergin ve lekesiz bir cilt için…

Dost, arkadaş, meslektaş