Depremde hayatını kaybeden sigortalıların yakınları

Vedat İLKİ
10 Kasım 2020

2000 yılından sonra meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin şartlar bakımından 5 yıl 900 gün (Borçlanma hariç/4-aSSK), 4-b (Bağ-Kur)- 4-c(Kamu görevlilerine) 5 yıl 1800 gün MYÖ prim ödemeleri şartıyla ya da 5 yıl sigortalılık süresi olup 4/a borçlanma ile 1800 günü tamamlayanlara hak sahipleri için dul, yetim aylıkları bağlanır.
Peki, 5 yıldan az sigortalılık süresi var ise hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanır mı sorusu ile karşı karşıya kalırız.
3 Şubat 2002 Afyon Depremi 44 kişi vefat eden
1 Mayıs 2003 Bingöl Depremi 177 kişi vefat eden
8 Mart 2010 Elazığ Depremi 41 kişi vefat eden
23 Ekim 2011 Van Depremi 604 kişi vefat eden
9 Kasım 2011 Van Depremi 40 kişi vefat eden
24 Ocak 2020 Elazığ Depremi 41 kişi vefat eden
30 Ekim 2020 İzmir Depremi 115 kişi vefat eden
Tabii bu depremlerde vefat edenlerin kaç kişisi 5 yıldan az sigortası olup çalışanlardan olduğunu ancak SGK kayıtlarından ulaşılır.

DÜZENLEME
Geçici Madde 5 – (Değişik: 21/1/2000-KHK-592/2 md.)
17/8/1999 ve daha sonraki tarihlerde meydana gelen depremler sonucunda malul kalan sigortalı veya iştirakçiler ile ölen sigortalı veya iştirakçilerin hak sahiplerine en az 360 gün prim veya 12 aylık prim veya kesenek ödenmiş ve her ne ad altında olursa olsun sosyal güvenlik kurumlarından aylık veya gelir almamak şartıyla, 506, 2925, 5434, 1479 ve 2926 sayılı kanunlarda öngörülen prim veya kesenek ödeme süresi aranmaksızın ilgili kurumca kendi mevzuatlarına göre aylık bağlanır. Bu şekilde bağlanan aylıklarla ilgili söz konusu kanunlarda öngörülen prim veya keseneklerin eksik olan kısmı Hazinece kurumlara ödenir. Bu konudaki usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu devlet bakanlığınca müştereken tespit edilir. (4447-Geçici Madde 5)
1999 Gölcük Depremi sonrası bu düzenlemeye yer verilmiştir.
17/8/1999 tarihinde ve daha sonraki tarihlerde meydana gelen depremler sonucunda malul kalan sigortalı veya iştirakçiler ile ölen sigortalı veya iştirakçilerin hak sahiplerine en az 360 gün prim veya 12 aylık prim veya kesenek ödenmiş ve her ne ad altında olursa olsun sosyal güvenlik kurumlarından aylık veya gelir almamak şartıyla aylık bağlanır denilmiştir.
Neden 4447 sayılı Kanunda geçici madde ile eklenmiştir.
SSK, Tarım SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur, Tarım Bağ-Kur vefat edenler ayrı ayrı SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı’nda yer almaması adına geçici madde ile 4447 yer verilmiştir.
5510 sayılı Kanun’da tüm sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında toplandığı için artık 4447/Geçici Madde 5 mülga edilerek, 5510 sayılı SS ve GSS Kanunda ek madde ile düzenleme yapılarak 4447/Geçici Madde 5 atıfta bulunarak kalıcı hale gelmesi gerekir. İlerleyen günlerde TBMM yapılacak yasal düzenleme de yer verilmelidir.

Suyun parlaklığı cildinize yansır…

izmir-depremi-havdan-gorunum

Nereden başlayalım?