Depremde ‘mücbir hal’ uygulaması

Vedat İLKİ
4 Kasım 2020

5510/91’inci maddesinde, afet ve diğer mücbir sebep hâllerinde belgelerin verilme süresi ve primlerin ertelenmesi kanun maddesine işlenmiştir.
a.) Yangın,
b.) Su baskını,
c.) Sel,
ç.) Kuraklık,
d.) Yer kayması,
e.) Deprem gibi afetlerle,
e.) Ağır hastalık,
f.) Ağır kaza,
g.) Tutukluluk,
ğ.) Sabotaj gibi nedenlerle ticari veya ekonomik kayıplara uğrayan işverenler,
4 1/(b-Bağ-Kur) bendi kapsamındaki sigortalılar, 5510 sayılı Kanuna göre primlerini kendileri ödeyen sigortalılar (EK/5-EK/6),bu durumu belgelemeleri kaydıyla vakanın veya afetin meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları ve prim ödeme aczine düştüklerinin, yapılacak inceleme sonucu anlaşılması hâlinde, yukarıda belirtilen vaka veya afet tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut kuruma olan borçlar ile vaka veya afetin meydana geldiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tahakkuk edecek kuruma olan borçları, vaka veya afetin meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar kurumca ertelenebilir.

Örnek:
İzmir Depremi 30/10/2020 itibaren 30/01/2021 tarihine kadar talepte bulunmaları ve prim ödeme aczine düştüklerini, yapılacak inceleme sonucu anlaşılması hâlinde, yukarıda belirtilen vaka veya afet tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut SGK’ya olan borçlar ile vaka veya afetin meydana geldiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna (Kasım-Aralık-Ocak) kadar tahakkuk edecek SGK olan borçları, vaka veya afetin meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar SGK tarafından ertelenebilir.
İlgili fıkrada belirtilen durumlar ile Bakanlık (AÇSHB) ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenen vaka, afet veya mücbir sebep hâllerinde kuruma (SGK) verilmesi gereken her türlü bilgi ve belge ile yapılması gereken başvuruların vakanın, afetin veya mücbir sebebin meydana geldiği tarihi takip eden üç ay içinde kuruma (SGK) verilmesi veya yapılması hâlinde, süresinde verilmiş veya yapılmış sayılır.
Örnek:
İzmir Depremi 30.10.2020 meydana geldiği için işe giriş işten ayrılış, MUHSGK olmak üzere, hatta iş kazası bildirimi dahil edilebilir. Kasım-Aralık-Ocak yapılmasıyla süresinde verilmiş veya yapılmış sayılır.
Yetkili makamlarca genel hayatı etkilediğine dair karar verilen vaka, afet veya mücbir sebep hâllerinde, genel hayatın etkilendiği bölge, il, ilçe veya mahalde doğrudan veya dolaylı olarak zarar gören işverenlerle sigortalı ve hak sahiplerince bu Kanuna(5510) göre Kuruma(SGK) verilmesi gereken her türlü bilgi ve belge (işe giriş-işten ayrılış-MUHSGK) ile yapılması gereken başvuruların, ödenmesi gereken primlerin ve diğer kurum (SGK) alacaklarının ödeme sürelerini bu Kanundaki (5510) sürelere bağlı olmaksızın, genel hayatın etkilendiği bölge, il, ilçe veya mahaldeki şartları ve gelişmeleri göz önünde tutarak belirlemeye ve ertelemeye kurum (SGK) yetkilidir. Kuruma (SGK) olan borçların ertelendiği sürede zamanaşımı işlemez ve ertelenen kısmına gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaz. Hayatlarını kaybeden ilimizde bulunan kardeşlerimize Allah’tan (cc) rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim.

yilmaz-erbek-apartmaninin-enkazinda-2-kisinin-daha-cansiz-bedenine-ulasildi

Deprem mi öldürür, ihmal mi?

riza-bey-apartmaninda-calismalar-durduruldu

Deprem ve…