Devamsızlık nedeniyle iş akdi feshi nedir?

Vedat İLKİ
19 Mayıs 2020

İnsan Kaynakları ve İdari İşlerde çalışanların en çok karşı karşıya kaldığı sorunların başında, işveren tarafından işçinin devamsızlığı ileri sürülerek haklı nedenle iş akdi feshi, sonrasında yaşanan sorunlar can sıkıcı boyuta gelebiliyor.

Bu işlemleri yaparken aslında hukukun emredici hükümlerine riayet etmek gerekir.

Kanun maddesi bu konuda ne diyor?

4857/25-II-g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

 

Devamsızlık süresi, ardı ardına iki işgünü, bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü,bir ayda üç işgünü olmadıkça, işverenin haklı fesih imkanı yoktur. Devamsızlık, işçinin işine devam etmemesi halidir. Maddede geçen “bir ay” ifadesi takvim ayını değil ilk devamsızlıktan sonra geçecek olan bir ayı ifade eder. İlk devamsızlığın yapıldığı gün ayın kaçıncı günüyse takip eden ayın aynı günü bir aylık süre sona erer.

Son ayda ilk devamsızlığının gerçekleştiği günün bulunmaması halinde son ayın son günü bir aylık süre dolmuş olur.

Sonraki devamsızlıklar ise takip eden aylık dönemler içinde değerlendirilir.

HASTANEYE GİTME VE RAPOR SUNMA

Şayet işçi hastaneye gider, devamsızlık dönemi ile ilgili rapor işverene sunar, bu rapora rağmen işveren işçinin iş akdini fesh ederse işçi bu konuda ödenmeyen ihbar ve kıdem tazminatlarını isteme hakkına sahip olur.

ÇALIŞANLAR DAVA ÖNCESİ ARABULUCU ŞARTI

Dava açılmadan önce çalışanların arabuluculuğa müracaat etmesi gerekir, bu süreç de arabulucu gitmeden dava açılması halinde red görecektir.

OKUR SORULARINA CEVAPLAR

Günlük iş arama süresi nedir?

İhbar öneli verilerek iş akdi fesihlerinde günlük iş arama süresi 2 saat olup,iş saatleri içinde kullanılmalıdır,bu süre birleştirilerek de kullandırılır,kullandırılmaması halinde yüzde 100 zamlı ödenir, pandemi süresince 17/07/2020 kadar iş akdi fesihleri 25/II nedenleri dışında askıya alınmıştır.

Ödenmeyen sigorta günlerine toplu para yatırma var mı?

5510/41’inci maddesinde emeklilikte borçlanma süreleri tanımlanmış olup, toplu para yatırarak sigorta süresindeki boşlukları doldurma imkanı bulunmamaktadır, bu konuda sigortalılar 41’inci madde yazılı borçlanma esaslarından hangisine tabi ise onları borçlanır, o yılların primlerini bugünkü güncel değerden satın alır.

Örnek:

540 gün askerlik,6 yıl üç çocuğa kadar çalışılmayan doğum süreleri gibi.

Yurtdışı borçlanma ile uzun süreli toptan süre alma hakkınız olup,3201 sayılı kanun kapsamında değerlendirilir.

4/b statüsünde toplu para yatırma ihya işlemlerinde silinen günler için yapılır.

ANDEMİ SÜRESİNCE ÜCRETSİZ İZİN HAKKI İŞVERENE VERİLDİ

Korona virüs salgını nedeniyle istihdamı korumak için; 17 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe konan 7244 sayılı yasa ile 17 Nisan 2020’den itibaren 3 ay süre ile işçi çıkartmaları yasaklandı. 3 aylık yasaklama süresince işverene çalışanlarının tamamını veya bir kısmını ücretsiz izne gönderme hakkı bulunuyor. İşverenin işçinin iznin alması gerekmiyor. İşçi istemese de işveren ücretsiz izne gönderebiliyor.

CEZAEVİ HÜKÜMLÜ SÜRELERİ BORÇLANILMAZ

Cezaevinde hükümlü olarak geçen süreler borçlanılarak emekli olunmaz, vekalet verilerek avukatınıza isteğe bağlı prim ödenebilinir.

ÇALIŞAN EMEKLİ PANDEMİ SÜRESİNCE İŞ KURDAN YARDIM ALAMAZ

Pandemi süresince ücretsiz izine ya da kısa çalışma ödeneği dönemlerinde ”Emekli Çalışanlar” SGDP ödemesinden dolayı, işsizlik fonu tarafından ödeme kapsamı dışında tutulmuştur. Gerekçesi İşsizlik Primi ödememeleri, ayrıca emekli maaşı almalarından dolayı.

dso-iyilesenlerin-koronaviruse-tekrar-yakalanmayacagina-iliskin-kanit-yok

Korona sıcak çarpması ile buluştu

mahmud-dervis-unutma-guvercinlerin-yemini

Mahmud Derviş: Unutma Güvercinlerin Yemini