Doğaya zararın bedeli ağır oluyor!

cevre-doga
Vahap DABAKAN
17 Şubat 2022

Uzayda, dünyada karada, havada ve denizde yapacağımız bir değişiklik veya tahribat, bir dizi olumsuzluklara neden olur ve sonuçta bundan insanlar ile tüm canlılar büyük ölçüde zarar görür…

Kainatta her şey, çok ince hesap ve denge üzerine kurulmuştur. Havaya verdiğimiz çeşitli gazlar; iklim bozukluğuna, küresel ısınmaya ve insanları rahatsız eden bunaltıcı sıcaklara sebep olur. Atmosfere verdiğimiz CFC gazı, ozon tabakasının delinmesine ve bunun sonucu olarak da insanlarda kanser dâhil çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına neden oluyor… Dünyanın önemli sorunu küresel ısınma olduğu görülüyor. Küresel ısınma sonucu meydana gelen iklim bozulması, sıcaklığın ve kuraklığın artmasına sebep oluyor. 2021 yılı 1970 yılından beri dünyada ölçülen en sıcak 5’inci yıl oldu…

NASA’nın araştırmalarına göre, 4,5 milyar yıl önce Venüs, dünyamız gibi üzerinde bitki ve su olan bir gezegendi. Sera gazlarının etkisi sonucu sıcaklık 462 derece santigrada çıktığı için okyanuslar buharlaşıp kurudu ve bugünkü duruma geldi.

Ormanların ve makiliklerin yok edilmesi; kuraklığın artmasına, iklimin bozulmasına, hava kirliliğine, yer altı sularının azalmasına, toprak erozyonuna, çölleşmeye, sebep oluyor…

Resmi kuruluşların sorumsuzca ve yürürlükteki mevzuata aykırı olarak dere kenarlarına inşaat izni vermesi, su baskını ve sel felaketine zemin hazırlamaktadır. Fabrikaların zehirli atıklarını derelere deşarj yapması da bunlara zemin hazırlıyor… Tarımda gelişigüzel, aşırı Pestisiti ile ticaret gübresi kullanılması; toprakların, suyun ve havanın zehirlenmesine, doğal yapılarının değişmesine, insanların sağlık sorunlarının artmasına sebep oluyor. Yanlış yerlere artezyen kuyuları açılması ve yer altı sularının hesapsızca kullanılması;  pınarların kurumasına ve deniz suyunun aqüferlere karışarak, suların tuzlanmasına sebep oluyor…

Tarım arazilerinin yerleşime açılması ve yaban hayatın barınabileceği ortamların yok edilmesi, yılanların azalmasına ve farelerin anormal derecede çoğalmasına sebep oluyor.

Ton balığı ve deniz kaplumbağalarının insanlardan kaynaklanan çeşitli sebeplerden dolayı azalması, bunların yediği denizanalarının aşırı derecede çoğalmasına sebep olmuştur…

Toprak, su, havanın kirletilmesi, birçok faydalı böceğin yok olmasına ve zararlı böceklerin artmasına sebep oluyor. Bütün bu örnekler, insanların doğal dengede yaptıkları en küçük bir tahribatın bedelinin, çok ağır olduğunu gösteriyor…

Yaşanan dönemde bütün dünyada, doğanın kirletilmesi ve bozulmasının çok ciddi sorunlara sebep olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Bu nedenle, doğanın korunmasına artık büyük önem verilmelidir. Ancak ülkemizde hala daha doğanın korunması için ciddi önlemler alınmaması, bu konunun ciddiyetinin tam olarak anlamadığımızı gösteriyor…

Tüm uyarılara karşın, başıboş inşaat patlamasının kontrol altına alınmaması, bunun en canlı göstergesidir. Devletin verdiği izinler ile birinci sınıf tarım arazileri, makilikler, ormanlar, dere yatakları, zeytin-harnup arazileri ve gelişigüzel tüm kırsal alanlara yapılmakta olan inşaatlar; çok yakın bir gelecekte herkesi rahatsız edecek çeşitli ciddi sorunlar yanında, doğal dengenin geri dönüşümsüz bozulmasına da sebep olacaktır… Herkesin kabul etmesi gerekir ki, milyonlarca yılda oluşan doğal dengeyi bozmamız, öncelikle kendi yaşamımızı tehlikeye sokmaktır.

Gördüğümüz gerçeklerden ders alarak, geçici ekonomik kazanımlar uğruna doğayı tahrip etmekten ve doğal dengeyi bozmaktan, vazgeçmemiz aklın gösterdiği tek çıkar yoldur…

buca-metrosunda-ihale-sureci-tamamlandi

Bu heyecan Buca’yı uçurur

kamu-iscisine-yuzde-25lik-ilave-zam-yolda

Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek!