Elektriğin kirli yüzü

elektrik
Bülent ÖZGEN
13 Ocak 2021

Elektromanyetik kirlilik, çevre sorunu ile ilgili yeni bir kavramdır. Birçok ülke de yaygın bir şekilde kullanılmakta olan bu terim teknolojinin çevremizde oluşturduğu ve sağlığımızı etkileyecek özellikteki elektromanyetit radyasyon seviyesine dair bir farkındalığı ifade eder. Evlerimizde kullandığımız elektriksel cihazlar baz istasyonları kadar zararlı mıdır? Ya da cep telefonu hepsinden daha mı fazla zararlıdır?Avrupa ülkelerinde olduğu gibi,ülkemizde de, her iki yılda bir yapılan” Elektromanyetit Alanlar ve Etkileri”sempozyumlarında tartışılmaktadır. Elektriksel yüklerden yapılmış olan insan vücudunda birçok psikolojik işlemler bedenimizdeki elektriksel mekanizmalarla düzenlenir.Dışarıdan gelecek elektromanyetit uyarımın biyolojik yapıyı etkilemesi aşikardır.Ve özellikle çevremizdeki yüksek şiddetindeki elektromanyetik radyasyonun olumsuz sağlık etkileri oluşturması kaçınılmazdır. Baz istasyonları ve enerji hatlarının yakınlarındaki evlere sızdıracağı radyasyon sınırlamasına ilişkin daha koruyucu uygulamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır…

RADYASYON

-Kalp ritim bozukluğu ve kalp durması,

-Bunama, büyümeyi etkilemek ve ölüm, kusurlu doğum ve kısırlık ve benzeri sağlık açısindan birçok rahatsızlıklara sebebiyet vermektedir.

Elektromanyetit Radyasyon Nedir ?

Cep telefonu mu? Yoksa baz istasyonu mu daha zararlıdır?

Elektromanyetik radyasyon herhangi bir kaynaktan (örneğin baz istasyonundan) çıkarak her yöne ışık hızıyla yayılan enerji konvoyu demektir. Radyasyon yayıldığı her yerde sonsuz sayı da elektrik ve manyetik alan denilen istilacı askerler oluşturur. Bazen baz istasyonlarından çıkan yüksek frekanslı radyasyonlarda olduğu gibi elektrik ve manyetik ikisi birlikte çalışır. Bazen enerji hatlarından, trafolardan yayılan çok düşük frekanslı radyasyonda olduğu gibi birbirinden bağımsız ayrı arı etki yaparlar. Yüksek gerilim hatlarından yayılan alanlarda etki boyutu veya riski açısından manyetik alanlar elektrik alanlara daha fazla zararlı ya da risklidir.

EHS’YE AŞIRI DUYARLILIK

Elektrohipersentiviti (EHS) terimi, baz istasyonu, enerji hatları gibi elektriksel sistemlere yakın oturan ve bu sistemlerden yayılan elektromanyetik radyasyona bağlanan bir rahatsızlık belirtisiyle ortaya çıkan bir tanımlamadır.

Şikayetler : Genellikle baş ağrısı, uykusuzluk, deri kuruması şeklinde günlük yaşam kalitesini bozan ve engelliyen niteliktedir.

LİMİTLER VE ÇOCUKLAR

6 Mayıs 2011 tarihinde Avrupa Parlamentosu’na bir önerge verilmiştir. Önergede okul ortamında cep telefonu ve Wi-Fi kullanımının yasaklanması istenmiştir. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü radyo frekans elektromanyetik alanları beyin tümörü riskine yol açtığı için 2B sınıfı kanserojen sınıfına dahil etmiştir. Çocukların vücutlarında yetişkinlere göre su oranı fazla olmaları ve bundan sonraki yaşamları süresince daha fazla sürede EM radyasyon altında yaşayacakları için en fazla etkilenme potansiyeline sahiptirler. Ayrıca cep telefonu indirimli konuşma kampanyaları dolayısıyla en fazla elektromanyetik kirlilik altında bulunmaktadırlar. Bu nedenle okul yakınlarına baz istasyonu kurulmamalıdır. Çünkü baz istasyonlarının sağlık üzerine etkilerine ilişkin olarak yapılmış çok az sayıda da olsa bazı araştırmalarda baz istasyonlarının yaydığı dalgalar ile kanser arasında ilişki kurulmaktadır.

ELEKTRO MANYETİK ALANLAR

Elektromanyetik kirlilik kontrolü açısında günlük yaşantımızın üçte birini geçirdiğimiz yatak odalarına özel önem vermek gerekir. TV, bilgisayar, kablosuz erişim noktaları gibi elektrikli cihazları yataktan en az 2 metre mesafede tutmak gerekir. Uyurken gece boyunca bu cihazları düğmeden (stand by modunda değil!) kapatmak gerekir. Bebek izleme aparatları beşikten en az 2 metre uzaklıkta olmalıdır. Yatakta uyurken başın yakınında priz olmamalıdır (En az 1 metre uzakta olabilir). Yatağın altında uzatma kabloları geçirilmemelidir. Yatağınız elektrik panellerine ve sigortalara yakın olmamalı, düşük tavanlı odalarda ve sürekli kullandığınız mekânlarda tasarruflu ampuller veya düşük gerilimli halojen ampuller kullanmayın.

HALK SAĞLIĞINA ETKİLERİ

Ülkemizde yayınlanan yönetmelikte baz istasyonları için kabul edilen sınır değerler şimdilik ICNIRP sınır değerlerine uygun olmakla birlikte; bu konuda iki temel sorun bulunmaktadır: Birincisi kurulan baz istasyonlarının yönetmeliğe uygunluğunun etkin bir biçimde denetlenememesi, ikincisi ise baz istasyonlarının en yüksek kullanıcı ile çalıştığı sırada radyofrekans radyasyon şiddetinin ölçülmemesidir. Ne yazık ki gelecek 10 yılda çok önemli bir halk sağlığı sorunu olması beklenen bu konuda kamu üzerine düşeni yapmakta gecikmektedir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun büyük kentlerde bile (Örneğin Bursa) herhangi bir örgütünün henüz kurulmamış olması, bu konudaki en çarpıcı örnek olarak karşımızda durmaktadır. Türkiye’nin dördüncü büyük kentinde bu konuda bir teşkilata gereksinim duyulmaması düşündürücüdür.

BELEDİYELERİ İLGİLENDİRİYOR MU?

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38 nci maddesinde, Belediye Başkanı’nın görev ve yetkileri arasında “Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak tanımlaması yapılmaktadır. Kentlerde halkın hangi seviyede elektromanyetik kirliliğe maruz kalındığı Belediye Başkanlarınca bilinmelidir ve de gerekli tedbirler alınmalıdır. Belediye Başkanlıklarına; özellikle yüksek gerilim hattının geçtiği mahalleler de elektro manyetik alan ölçüm yapılmalıdır.

sari-okuz

Sarı Öküz’ü vermeyelim

Trump gidecek, ABD baskını çok konuşulacak!