Eski memur alt sınır aylığı avantajı

kisa-calisma-odenegi-basvuru-suresi-uzatildi
Vedat İLKİ
26 Ocak 2021

 

2008 yılı Ekim ayı başından önce memur ola, Emekli Sandığı’na tabi emekliliklerinde alt sınır aylığı uygulamasında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaya devam edilir.

2021 yılı ilk altı aylık;

Aylık katsayı: 0,165786

Taban aylık katsayısı: 2,594917

5434 sayılı Kanun’un Ek 19. maddesi kapsamında 5510 sayılı Kanun’un geçici 4. maddesi gereğince haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak memurlara bağlanacak emekli, adi malûllük ve vazife malûllüğü aylıklarının alt sınırı, 14. derecenin 2. kademesi üzerinden 30 fiili hizmet yılı için hesaplanarak  emekli aylığı tutarı kadar olur.

2021 yılında alt sınır aylığı miktarı nedir?

Ek ödeme dahil olmak üzere: 3.020,37.-TL oluyor.

Ekim 2008 öncesi iştirakçi  olan  emekli  kamu görevlileri için ödenmesi gereken asgari emeklilik aylığı tutarını göstermektedir.

EMEKLİ SANDIĞI’NDA DUL VE YETİMLERE BAĞLANACAK ALT SINIR AYLIK

Alt sınır aylığının bir veya iki hak sahibi dul ve yetime ödenmesi gerekirse hesaplama tabloda belirtilen tutarların dul ve yetimlere aylık bağlama oranında hesaplanmayacak olup ödenmesi gereken tutarın tamamı oranlama suretiyle dul ve yetimlere dağıtılacaktır.

Sadece eş varsa %80…2.416,29.-TL.

Sadece bir yetim varsa %80…2.416,29.-TL.

Eş ve bir yetim varsa %90..2.718,33.-TL. (Eş:%60+Yetim:%30)

İki yetim varsa %90..2.718,33.-TL.

Eş ve iki yetim varsa %100..3.020,37.-TL.

(Ek ödeme dahil)

Örnek: Alt sınır aylığından tek dul veya yetim aylık alacak olursa olsun hesaplama eş için yüzde 75 gibi bir orana göre yapılmaz. Bir kişi için hesaplanan 2.416,29 liranın tamamı dul eşe ödenecektir.

Örnek: Alt sınır aylığından memur olmayan veya memur emeklisi olmayan eş ile bir yetime aylık bağlanacak ise hesaplamada iki kişi için hesaplanan 2.718,33 lira toplam alt sınır aylığı dikkate alınacaktır. Aylık bağlama oranı ise eş için yüzde 60, yetim aylığı bağlanacak çocuk için ise yüzde 30 olmak üzere toplam yüzde 90 olacaktır. Bu durumda 2.718,33 liranın yüzde 60’ı eşe, yüzde 30’u çocuğa bağlanmayacak, hesaplama yapılırken toplam 2.718,33 lira toplam aylık bağlama oranı olan doksana bölünecek ve bulunan tutarın 60 ile çarpımı neticesinde bulunan 1.812,22 lira eşe, kalan 906,11 lira da yetim çocuğa aylık olarak bağlanacaktır. Böylece iki kişi olan dul ve yetime 2.718,33 liranın tamamı dağıtılmış olacaktır.

Ekim 2008 sonrası alt sınır aylığı

5510 sayılı Kanun’da alt sınır aylığına ilişkin usul ve esaslara 55. maddede yer verilmiştir. Bu düzenleme gereğince sigortalıya bağlanacak aylıklar ile ölen sigortalının hak sahiplerinin aylıklarının hesabına esas tutar, çalışma sürelerindeki her yıl için döneminde geçerli prime esas günlük kazanç alt sınırları dikkate alınarak, talep veya ölüm yılına ait ocak ayı itibariyle belirlenen ortalama aylık kazancın % 35’inden, sigortalının bakmakla yükümlü olduğu eşi veya çocuğu varsa % 40’ından az olamamaktadır. Hak sahibi kimselerin aylıkları; hak sahibi bir kişi ise hesaplanan alt sınır aylığının % 80’inden, hak sahibi iki kişi ise % 90’ından az olamamaktadır.

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu başka birinin sürekli bakımına muhtaç duruma gelen sigortalı için hesaplanacak sürekli iş göremezlik geliri prime esas kazanç alt sınırının aylık tutarının %85’inden az olamamaktadır.

5510 sayılı Kanun’da alt sınır aylığı ile ilgili son olarak 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 42. maddesi ile 5510 sayılı Kanun’a eklenen ek 19. madde düzenlemesi ile yaşlılık/malullük/ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla aylıkları ile birlikte yapılan ödemeler toplamı için “1.500 TL” olarak belirlenmiştir.

Bu değişiklik ile 5510 sayılı Kanun’a eklenen ek 19. madde gereğince 5510 sayılı Kanun veya bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile birlikte her ay itibariyle yapılan ödemeler toplamı dosya bazında, 5454 sayılı Kanun’un 1. maddesi uyarınca yapılacak emeklilere vergi iadesi yerine verilen ek ödeme dahil 1.500 TL den az olamayacaktır. Ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise, bu tutarın hak sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutarından az olamayacaktır. Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmi aylıklar için bu madde hükümleri uygulanmayacaktır.

okullar-acilinca-cocuklarda-koronavirus-vakalari-artti-mi-iki-kati-fark

Şu okullar olmasaydı…

altinordu

Su, gezen tavuk, sülün Altınordu çok büyüksün