Fiili hizmet süresi EYT’liye ilaç oldu

Vedat İLKİ
28 Mart 2023

EYT ile birlikte emekli olmak isteyenlere, eksik günü olanlara, özel sektör çalışanlarının 5 bin ila 5 bin 975 günü tamamlamada sıkıntı yaşayanların imdadına fiili hizmet süresi günleri yetişti.

FİİLİ HİZMET SÜRESİ NEDİR?

5510/40 Maddesinde tanımlaması yapılmış, ikincil mevzuatla uygulama esasları belirlenmiştir.
4 -1(a/SSK) ve (c/Kamu Görevlileri) bentleri kapsamında çalışan sigortalıların prim ödeme gün sayılarına, kanunda belirtilen işyerlerinde ve işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için kanunda düzenlenen gün sayıları, fiilî hizmet süresi zammı olarak eklenir. 360 günden eksik sürelere ait fiilî hizmet süresi zammı, 360 gün için eklenen fiilî hizmet süresi ile orantılı olarak belirlenir.
Çalışmanın fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilebilmesi için, sigortalının kapsamdaki işyerleri ile birlikte belirtilen işlerde fiilen çalışması ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalması şarttır.
Fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacakları dönem içinde kalan; yıllık ücretli izin, sıhhi izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile eğitim, kurs, iş öncesi ve sonrası hazırlık sürelerinde fiilen çalışma ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalma şartları ayrıca değerlendirilir,kanunda belirtilen işyerleri dışında diğer işlerde dışlanır.
Kanunun tanımlanmış 16.sırada yer alan 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanunu’na göre basın kartı sahibi olmak suretiyle fiilen çalışanlar için 90 gün, 20 .sırada yer alan insan sağlığı ile ilgili işler11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanun, 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ve 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar için 60 gün uygulanır.

1800 GÜN KAZANMA ŞANSI VERİLDİ!

Beş yılı geçmemek üzere uzun vadeli sigorta kolları uygulamasında prim ödeme gün sayısına fiili hizmet süreleri 5510/40 maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda eklenir. 3600 gün belirtilen işyeri ve işlerde çalışmış olmaları şartıyla emeklilik yaşlarından 3 yıl uygulanır (09/09/1999 sonrası girişli sigortalılar için avantaj olacak)

SİGORTALILAR AÇISINDAN BELGE TÜRÜ ÖNEMLİ!

Yazımızda iki işyeri için yer vereceğiz.
a.)Basın (32 no.lu belge türü)
b.)Sağlık (29 no.lu belge türü)
İş kollarında çalışanlardan söz edeceğiz.
Basın iş kolunda çalışanlar e-devletten tüm sigorta hizmet dökümlerine baktıklarında 32 belge türü gördükleri zaman fiili hizmetle ilgili işverenlerinin kendilerini SGK bildirdiklerini görecekler.
Sağlık iş kolunda çalışanlar e-devletten tüm sigorta hizmet dökümlerine baktıklarında 29 belge türü gördükleri zaman fiili hizmetle ilgili işverenlerinin kendilerini SGK bildirdiklerini görecekler.
Örnek:
(A) gazetesi çalışanı basın kartı sahibi olan sigortalı (B) hizmet sürelerine ilave edilen ek gün ile birlikte EYT aranan gün şartını tamamlayacaktır.
İşveren tarafından her ay kanunda belirtilen yıllık ücretli izin, hastalık izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri izinleri dışlanmış 32 belge türü ile belirtilen günler, 1 no.lu belge türleri toplanır, bu günlere göre fiili hizmet süresi günleri hesaplanır.
360 gün karşılığında hafta tatili, yıllık izin,hastalık izni, ulusal bayram ve genel tatil günleri toplamı çıkarılması suretiyle yılda 90 gün değil, 70 ila 75 gün bildirilmiş 2016 yılından günümüze 7 yıl içinde 450 gün kazanılmıştır.
İlk defa 01.6.1997 yılında sigortalı olan (B) 25 yıl sigortalılık süresi 5825 güne ihtiyacı vardır. 5400 gün, 450 gün fiili hizmetten gelen gün ilavesiyle 5850 günle emekli olacaktır.
Örnek:
(A) hastanesi çalışanı hemşire sigortalı (B) hizmet sürelerine ilave edilen ek gün ile birlikte EYT aranan gün şartını tamamlayacaktır.
İşveren tarafından her ay kanunda belirtilen yıllık ücretli izin, hastalık izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri izinleri dışlanmış 29 belge türü ile belirtilen günler, 1 no.lu belge türleri toplanır, bu günlere göre fiili hizmet süresi günleri hesaplanır.
360 gün karşılığında hafta tatili, yıllık izin, hastalık izni, ulusal bayram ve genel tatil günleri toplamı çıkarılması suretiyle yılda 60 gün değil, 50 ila 55 gün bildirilmiş 2019 yılından günümüze 3 yıl içinde 165 gün kazanılmıştır.
İlk defa 01.9.1999 yılında sigortalı olan (B) 20 yıl sigortalılık süresi 5975 güne ihtiyacı vardır. 5850 gün,165 gün fiili hizmetten gelen gün ilavesiyle 6015 günle emekli olacaktır.
5510 sayılı Kanun’la yapılan düzenleme olumlu olmuş, gün eksikliklerini tamamlama anlamında borçlanma yapmamışlardır.