Geçici iş göremezlik, emzirme ve cenaze ödenekleri

ocak-ayi-burs-ve-kredi-odemeleri-basladi
Vedat İLKİ
21 Temmuz 2020

Zamanaşımı ve hakkın düşmesi 5510/97’nci maddesinde açıklanmıştır. Buna göre geçici iş göremezlik ödeneği, emzirme ve cenaze ödeneği hakkı, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıl içinde istenmezse düşmektedir. Hakkın doğduğu tarih emzirme ödeneğinde doğum tarihidir. Geçici iş göremezlik ödeneğinde ise istirahatin sona erdiği tarihtir.

İstirahat raporlarında istirahatin sona erdiği tarihten, emzirme raporlarında doğum tarihinden itibaren 5 yıl içinde ödenek istenmezse hak düşecektir. İstirahat ve emzirme raporuna personel tarafından işlem yapıldıktan sonra ilgili tarafından bankadan tahsil edilmeyen ve emanete aktarılan tutarların da istirahatin veya doğumun bittiği tarihten itibaren 5 yıl içinde istenmesi gerekmektedir. Bu süre zarfında talep edilmeyen ödenekler ödenmeyecektir.

Cenaze ödeneğinde zaman aşımı, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıldır.

SORULARA CEVAPLAR

Temmuz 2020 Kıdem Tazminatı Zamlandı: 1 Temmuz 2020 öncesinde 6.730,15 lira olan kıdem tazminatı tavanı, katsayı artışına bağlı olarak 387,02 lira artışla 7.117,17 liraya yükseldi.

Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücretsiz izin ödemesinde borçlanma var mı?

Kısa çalışma ödeneği verilen günler, nakdi ücretsiz izin için işveren tarafından emeklilik için gerekli olan ve uzun vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları da dahil olmak üzere hiçbir sigortalılık kolu için prim ödenmiyor. İşsizlik fonundan İŞKUR üzerinden ödemeler yapılıyor.

Kısa çalışma ödeneği alınan günler ile ücretsiz izin günleri için uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmediğinden, SGK’ya prim günü de eksik bildirilir, sigortalının MYÖ prim günü kaybına neden olunur. Eksik günler için borçlanma hakkı da olmadığından, emekliliği için aranan prim günü eksik olanların emeklilik tarihleri, kısa çalışma ve ücretsiz izin nedeniyle eksik bildirilen gün sayısı kadar ertelenmiş oluyor.

Askerlik borçlanması ne kadar?

Askerlik borçlanması günlük 2.943.-TL X0,32/30 =31,39 yada 22.072,50.-TLX0,32/30=235,44 üzerinden ödenir.

08/09/1999 sonra ilk defa 4/a-SSK olanların 3600 gün ile emekli olamaz:

1) 7000 gün prim ödemiş olma şartıyla, 60/58 yaşınızı dolduracağınız tarihte, (Erkek: 60 yaş-Kadın: 58 yaş)

2) 4500 gün prim ödemiş olma şartıyla 25 yıllık sigortalılık süresinin doldurulmasıyla. (Erkek:60- Kadın:58 yaş)

GSS gelir testi yapılması: Her ay brüt asgari ücretin 2.943 TL yüzde 3’ü kadar  88.29 TL genel sağlık sigortası primi ödenmesi gerekir. Gelir testine girip, gelir testinden aile içinde kişi başına düşen aylık ortalama gelir tutarı, brüt asgari ücretin üçte birinden 981 TL az çıkması halinde prim ödemeden sağlık yardımı alınır. 

Tatil Ücreti Ödemesi: 4857 sayılı İş Kanunu’nun 46’ncı maddesi; “Bu kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçiler tatil gününden önce 63’ncu maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşuluyla, yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme (hafta tatili) verilir. Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir.” hükmünü içermektedir. Yasanın çalışma sürelerini düzenleyen 63’ncü maddesi de, haftalık çalışma süresinin 45 saat olduğu, aksi kararlaştırılmamışsa bu sürenin haftanın çalışılan günlerine eşit şekilde bölünerek uygulanacağı hükmünü içermektedir. Haftada 6 gün 7.5 saat çalışılan işyerinde, 6 gün çalışan işçiye 24 saat kesintisiz dinlenme (hafta tatili) verilmesi ve bir çalışma karşılığı olamadan hafta tatili gününün ücretinin tam olarak işçiye ödenmesi gerekir.

hakem-degistirmenin-dayanilmaz-hafifligi

Hakem değiştirmenin dayanılmaz hafifliği

dudak-estetigi

Güzelliğin ‘dudak’ payı…