‘Gemi adamı’ yıllık izni

Vedat İLKİ
28 Haziran 2022

Gemi Adamı Deniz İş Hukuku’ kapsamında çalışmasında 854 sayılı Kanun’a tabi olacaktır. 854 sayılı Kanun’un 40’ıncı maddesinde yıllık ücretli izin: Madde 40 – Aynı işveren emrinde veya aynı gemide bir takvim yılı içinde bir veya birkaç hizmet akdine dayanarak en az altı ay çalışmış olan gemi adamı, yıllık ücretli izine hak kazanır. İzin süresi, altı aydan bir yıla kadar hizmeti olan gemi adamları için 15 günden ve bir yıl ve daha fazla hizmeti olanlar için yılda bir aydan az olamaz. İzin işverenin uygun göreceği bir zamanda kullanılır. Bu haktan feragat edilemez. Bir aylık izin, tarafların rızasıyla aynı yıl içinde kullanılmak suretiyle ikiye bölünebilir. Gemi adamı, yıllık ücretli iznini yabancı bir memleket limanında veya hizmet akdinin yapılmış bulunduğu mahalden gayri bir yerde kullanmaya zorlanamaz. Gemi adamı dilerse işveren veya işveren vekilinden ücretli izne ilişkin olarak 7 güne kadar ücretsiz yol izni de isteyebilir. Gemi adamının hak ettiği yıllık ücretli izni kullanmadan hizmet akdi 14’üncü maddenin II, III ve IV’üncü bentlerine göre bozulursa, işveren veya işveren vekili izin süresine ait ücreti, gemi adamına ödemek zorundadır” tanımlaması yapılmıştır.

Gemi Adamı Deniz İş Hukuku kapsamında çalışmasında 854 sayılı Kanun’a tabi olacaktır.

Deniz İş Kanunu, denizlerde, göllerde ve akarsularda Türk Bayrağını taşıyan gemilerde hizmet akdiyle çalışan gemi adamlarıyla bunların işverenleri hakkında uygulanır.

Deniz iş hükümlerinin uygulanabilmesi için T.C. vatandaşı olması ve geminin de Deniz İş anlamında işyeri sayılması gerekir.


Deniz İş Hukuku’nda yıllık izin:

Aynı işveren emrinde veya aynı gemide bir takvim yılı içinde bir veya birkaç hizmet akdine dayanarak en az altı ay çalışmış olan gemi adamı, yıllık ücretli izine hak kazanır.

a.)Deniz İş Kanunu’nda bekleme süresinin en az altı ay olacağının ve bir takvim yılı içinde gerçekleşmesi gerektiğini dile getirmektedir.

b.) Takvim yılı kavramı, 01 Ocak ile 31 Aralık arasındaki süreyi ifade eder.


Yıllık izin süresi:

1.) Hizmet süresi altı ay ile bir yıl arasında olan gemi adamına verilecek yıllık ücretli izin 15 günden,

2.) Hizmet süresi bir yıl ve daha fazla olanlar içinse bunun bir aydan az olamayacağı (takvim ayı) belirtilmiştir. İzin, işverenin uygun göreceği bir zamanda kullanılır. Bu haktan feragat edilemez.

İzin süresinin bölünmesi: Deniz İş Kanunu’nun 40. maddesinin 4. fıkrasına göre, bir aylık izin tarafların rızası ile aynı yıl içinde kullanılmak suretiyle ikiye bölünebilecektir. Bir bölümü onbeş günden az olmayacak şekilde kullandırılacaktır. Bölünmede önemli olan tarafların karşılıklı anlaşmasıdır.

Yıllık izin kullanma biçimi: Gemi adamı, yıllık ücretli iznini yabancı bir memleket limanında veya hizmet akdinin yapılmış bulunduğu mahalleden gayri bir yerde kullanmaya zorlanamaz.

Ücretsiz izin isteme hakkı var: Gemi adamı dilerse işveren veya işveren vekilinden ücretli izne ilişkin olarak 7 güne kadar ücretsiz yol izni de isteyebilir.

İş akdi sonlandırılmasında yıllık izin ücreti ödenmesi: İzin ücretinin hesabında gemi adamının geç de olsa fiilen izni kullandığı andaki ücretin baz alınması önerilebileceği gibi gemi adamına yasaya uygun olarak iznin verilmesinin zorunluluk arz ettiği andaki ücretin esas alınması gerekir. Burada esas alınacak ücret çıplak ücrettir.

Zaman aşımı 5 yıldır.

İdari para cezası uygulaması: Gemi adamına yıllık izin verilmemesi halinde  2.356 TL. İPC uygulanacaktır.

 

Tansiyon hastaları yaza dikkat!

Yazın korkulu rüyası: Selülit