Gurbetçinin kucağındaki bomba

Dilek ETE
2 Ekim 2020

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız için önce emeklilik ile başlayan ardından finansal bilgilerin paylaşılması ile devam eden oldukça gergin iki yıllık bir süreçten geçtik. Aslında uzunca bir süredir yurt dışı borçlanma ile emeklilikte yapılabilecek değişiklikler gündemdeydi. Aynı şekilde uluslararası antlaşmalar ile yine gündemde olan diğer bir konu da gurbetçi vatandaşlarımızın finansal bilgilerinin paylaşılmasıydı. Bugün kısaca bu konuya değinelim.

Öncelikle Otomatik Bilgi Paylaşımı, gurbetçi vatandaşlarımızın yerleşik olduğu ülke dışında diğer ülkelerde bulunan finansal bilgilerinin yerleşik olduğu ülkeye, ülkelere karşılıklı olarak bilgilendirilmesidir. Finansal hesap bilgilerinin Otomatik Bilgi Paylaşımı’na konu edilmesinde esas konu tüm anlaşma yapan ülkelerde bulunan finansal bilgilerin ilgili kişinin yerleşik olduğu ülke ile paylaşılmasıdır.

Kişisel bilgilerin gizliliğinin ihlali olarak değerlendirilmeyen bu konunun hukuksal boyutu mutlaka olacaktır. Ayrı bir tartışma konusudur. Fakat bu bilgilendirme vergi idarelerince vergisel amaçlarla kullanılmak üzere her yıl paylaşılacaktır. Yani bir kere paylaşıldı artık sona erdi bir daha paylaşılmayacak değil, her yıl bilgi paylaşımı yapılmaya devam edilecektir.

Otomatik Bilgi Paylaşımı’nda aslında ülkelerden yapılan açıklamada daha çok vergi kaçakçılığının önüne geçilmesi, vergi kaybının önlenmesi, terör finansmanının önlenmesi ve kara para aklamanın önüne geçilmesinin amaçlandığı söylense de minareyi çalan kılıfını uydurur misali, olan küçük birikimlerini vatanlarına aktarmaya çalışan gurbetçiye olacak yoksa vergi kaçırmak isteyen yine kaçırmaya devam edecektir.

Otomatik Bilgi Paylaşımı’nda adrese dayalı tespit yapılacak yani yerleşim yeriniz yaşadığınız yer finansal kayıtlarda neredeyse paylaşımda ona göre yapılacaktır.

Otomatik Bilgi paylaşımı 107 ülke ile ‘Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması’ 2017 yılında Türkiye tarafından da imzalanmıştır.

Ülkemizde bu bilgileri banka ve finansal şirketlerden toplayacak makam T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’dır. Finansal şirket ve bankalar Gelir İdaresi Başkanlığı’na bu bilgileri rapor şeklinde sunmak zorundadır. Yapılan anlaşma gereği 2018 yılında Norveç ve Letonya ile ülkemiz bilgi paylaşımı yapmıştır.

2020 yılında Gelir İdaresi tarafından yapılan açıklama ile sistemsel olarak hazır olmadıkları için 2019 verileri Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa, İsviçre ile Otomatik Bilgi Paylaşımında bulunulmayacaktır. Teknik altyapının 2020 sonunda tamamlanması bekleniyor.

Otomatik bilgi paylaşımında paylaşılacak bilgiler:

*Ad-Soyad,

*Adres,

*Doğum yeri ve tarihi,

*Tüzel kişiler için firma kuruluş yeri ve tarihi

*Vergi kimlik numaraları,

*Hesap numarası,

*Yıl sonu hesap bakiyesi,

*Bildirilen yıldan önceki yılın içinde ödenen faiz, temettü, kar gelirinin brüt tutarı

*Finansal hesap bilgileri olarak sıralanıyor.

Otomatik Bilgi Paylaşımı’na konu edilecek hesap türleri; mevduat, saklama hesapları, borç ve ortaklık ilişkisi menfaati, nakdi değer sigorta sözleşmeleri ve düzenli ödeme sözleşmeleridir. Hesabın detayı değil sadece yıl sonu bakiyesi paylaşılacaktır. Burada önemli olan elde edilen gelirdir.

Otomatik Bilgi Paylaşımı’nda kira geliri, emekli aylığı, herhangi bir borç ilişkisinden kaynaklanan gelir paylaşılmayacaktır. Fakat yıl sonu bakiye paylaşılacağından bunun bulunduğunuz ülke de gelir vergisi açısından nasıl etkisi olur ayrıca değerlendirilmesi gerekiyor. Ayrıca geçmiş yıllara ait hesap bilgilerinin de paylaşımı söz konusu değil. Hangi yılın bilgisi paylaşılıyorsa o yıl içinde kapanan hesaplarda bilgi paylaşımında yer alacaktır. Ortak hesaplarda bakiye olarak paylaşılacak , ortak hesap kişi sayısına göre bir paylaşım yapılmadan tek hesap gibi bakiyesi paylaşılacaktır. Aynı şekilde eşlerden birinin yerleşik olması halinde dahi diğer eş yurt dışında yerleşik ise ve ortak hesap varsa yine Otomatik Bilgi Paylaşımı yapılacaktır.

Otomatik Bilgi Paylaşımına kimler giriyor?

*Yurt dışında yerleşik (ikametgahınız başka bir ülkedeyse) iseniz

*Türkiye’de bankada, finansal kuruluşta hesabınız varsa, bu durumda Otomatik Bilgi Paylaşımı’nda sizin de bilgileriniz paylaşılacaktır. Türkiye’ye dönüşünüz söz konusuysa hemen adresinizi Türkiye’de düzenlerseniz Otomatik Bilgi Paylaşımı’nda bilgileriniz yer almaz. Bu sistem adrese dayalı bir sistemdir.

Şirketler firmalarda ise durum şöyle: Türkiye’de kurulmuş bir firma aktif ticaretin, üretimin içindeyse ortaklarının yüzde 51’den fazla hisseye sahip olan kişiler yurt dışında yaşasa da Otomatik Bilgi Paylaşım sistemine dahil olmaz.

Firma merkezi yurt dışındaysa ve yalnızca Türkiye adresi varsa yine Otomatik Bilgi Paylaşım sistemine dahil oluyor. Firma aktif ticaretin içinde değilse pasif anlamdaki gelirlerden faiz, temettü gibi gelirleri varsa firmanın yüzde 25’ten fazla hissesi olan ortağı yurt dışında yerleşikse sene sonu bakiyesi de 250 bin doların üstündeyse bu kişide Otomatik Bilgi Paylaşım sisteminin içinde yer alacaktır. Yani kısaca gerçek kişi yerleşik olduğu ülkede sahip olması gereken bir finansal gelir getiren hesaba başka bir ülkede bir firma üzerinden sahipse Otomatik Bilgi Paylaşım sisteminin içinde yer alacaktır.

Uyumadan hemen önce…

aykut-yeniceden-korona-acikamasi

Masterchef çıktı mertlik bozuldu