İdari para cezaları yüzde 9,11 artıyor

yurt-ve-pansiyon-ucretleri-alinmayacak
Vedat İLKİ
1 Aralık 2020

28/11/2020 tarihli Resmi Gazete’nin 31318. sayısında VUK Genel Tebliği Sıra No:521 ile birlikte; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu’nun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2020 yılı için yüzde 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

854 sayılı Deniz İş Kanunu,

4857 sayılı İş Kanunu,

5953 sayılı Basın İş Kanunu,

4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu,

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu,

6735 sayılı Uluslararası İş Gücü Kanunu,

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, zabıtanın görev ve yetkileri başlıklı 51. maddesi ile “Belediye Zabıtası beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, Belediye Meclisi tarafından alınan ve Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular.”, yine aynı Kanun’un 83. maddesi ile “bu Kanun’un 15, 18 ve 34. maddelerinde belirtilen parasal miktarlar, her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenecek yeniden değerleme oranına göre artırılır.” hükmü bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun “ Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları” adı altında yer alan 7. madde de belirtilen hükümlerle yetkilendirilmiş olup kabahat fiillerinden dolayı, belediye encümenine ve zabıtasına, idari para cezalarına dönüştürülmesine ilişkin yetki veren kanunlardan;

1) 1608 sayılı Kanun’un; 1 ve 2. maddesi,

2) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun; 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42. maddeleri,

3) 6301 sayılı Öğle Dinlenmesi Kanunu’nun; 7. maddesi,

4) 4207 sayılı Tütün Ürün. Zar. Önl. Kont. Hk. Kanunu’nun; 5. maddesi,

5) 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun; 6. maddesinde belirtilen parasal miktarların artırılması ve usulü hakkındaki, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanun’un 17. maddesinin (7) fıkrasında; idari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idari para cezasının hesabında bir Türk lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idari para cezaları açısından uygulanmaz.

6)1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 4. ve 6. maddeleri gereğince verilen sürekli veya geçici olarak çalışanlara ait kimlik bilgileri bildirilmemesi halinde uygulanır.

Kısaca;

Trafik cezasından emlak vergisine, Çevre Kanunu’ndan, Hıfzıssıhha Kanunu, Dernekler Kanunu, Vergi Usul Kanunu ile ilgili cezalar, harçlar, pasaport ve ehliyet bedelleri bu yıl yüksek enflasyon ve pandemi dolayısıyla yüzde 9,11oranında artacaktır.

SGK açısından idari yaptırımlarla ilgili cezalar yüzde 9,11 kapsamı dışında olup 2021 yılında belirlenecek asgari ücret tutarına göre şekillenecektir. Ücretlilerin vergi dilimi ise yüzde 9,11 göre düzenlenmesi düşünülüyor. AGİ ise 2021 yılında tespit edilecek olan asgari ücretle hayat bulacaktır.

Probleme deva çatlaklara veda!

bakan-yardimcisi-acikladi-covid-19-sebebiyle156-vatandasimiz-daha-hayatini-kaybetti

Kovid-19 ile tanıştım